دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دولت ابادی، سمیرا سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
چکیده: نیّت انبعاث و پرش روح است که اگر انسان از طبیعت پر کشید و بالا آمد می‌گویند نیّت کرده، ارزش هر عملی را نیّت و قصد آن مشخص می‌کند. «نیّت» به معنی قصد و اراده‌ی جازم بر انجام ...


نویسنده: مرادیان، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
اجتماعات انسانى همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن که قانون‏گذارى‏به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه‏ى عرف و عادت، بین آنان جریان‏داشته است.عرف پدیده‏اى ا ...


نویسنده: دلقندی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در فقه و حقوق ، اماره است . در واقع اماره منحصر به حقوق اسلام نیست ، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا شناخته شده است . از آنج ...


نویسنده: معلمی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
تردیدی نیست که امامت و رهبری ضامن تحقق و تداوم اسلام ناب محمدی (ص) و آرمانهای والای این آئین الهی است. ولایت فقیه از اساسی ترین اصول اعتقادی ، سیاسی و اجتماعی اسلام و رمز حیات جو ...