دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ابراهیم زاده، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قیمت سهام و تورم بر مخارج سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 109 شرکت از بین شرکت¬های ...


نویسنده: موسوی، سیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و هزینه های نمایندگی با اثر تعدیلی مالکیت و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن سه فرضی ...


نویسنده: ربانی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی در ارتباط با میزان فروش های شرکت، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و به طور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات ...


نویسنده: استاجی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ارزیابی دقیق قهرمان و ضد قهرمان، در سه رمان رشد احمد محمود، بدون در نظر گرفتن رویارویی این شخصیت¬ها با شخصیت¬های مخالفشان، و شناسایی اهداف یا مشکلات مهم مطرح شده که شخصیت¬های اصلی ...


نویسنده: ایزی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مهم¬ترین روش¬های دستکاری اطلاعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تأخیر انداختن اخبار بد در سود می¬ باشد. اما همواره یک سطح نهایی برای انباشته ساختن اخبار بد ...


نویسنده: راه چمنی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی با آگاهی کامل از وضعیت مالی واحد تجاری و با برخورداری از اطلاعات بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، به طور بالقوه سعی می‌کنند تص ...


نویسنده: دولت ابادی، سمیرا سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
چکیده: نیّت انبعاث و پرش روح است که اگر انسان از طبیعت پر کشید و بالا آمد می‌گویند نیّت کرده، ارزش هر عملی را نیّت و قصد آن مشخص می‌کند. «نیّت» به معنی قصد و اراده‌ی جازم بر انجام ...


نویسنده: مرادیان، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
اجتماعات انسانى همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن که قانون‏گذارى‏به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه‏ى عرف و عادت، بین آنان جریان‏داشته است.عرف پدیده‏اى ا ...


نویسنده: دلقندی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در فقه و حقوق ، اماره است . در واقع اماره منحصر به حقوق اسلام نیست ، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا شناخته شده است . از آنج ...


نویسنده: معلمی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
تردیدی نیست که امامت و رهبری ضامن تحقق و تداوم اسلام ناب محمدی (ص) و آرمانهای والای این آئین الهی است. ولایت فقیه از اساسی ترین اصول اعتقادی ، سیاسی و اجتماعی اسلام و رمز حیات جو ...