دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مرادیان مقدم، پری ناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
شبکه حسگر ‌‌شبکه¬ای متشکل از تعداد زیادی گره کوچک است. در هر گره تعدادی حسگر وجود دارد. شبکه حسگر به¬شدت با محیط فیزیکی تعامل دارد. در این شبکه¬ها از طریق حسگرها اطلاعات محیط گرفته ...


نویسنده: رازقندی، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات اجتماعی از طریق ابزارهای الکترونیکی، تحلیل شبکه¬های اجتماعی حاصل از این ارتباطات نیز اهمیت ویژه¬ای یافته است.در یک شبکه اجتماعی وضعیت گره‌ها یکس ...


نویسنده: نجفی، مهشید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
چکیده شبکه حسگر بی سیم، شبکه ای با تعداد زیادی گره حسگر نسبتاَ ارزان و با انرژی محدود است. گره-ها وظیفه دریافت اطلاعات از محیط پیرامون خود، آنالیز، پردازش داده ها و نیز ارسال داده ...


نویسنده: مرزانی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: حریم خصوصی از مفاهیم مهم در حقوق مدرن است. بر اساس این نوع حریم، هر شخصی در زندگی خود و در موارد مواجه شدن با نیروهای مسلح، انتظار میزانی از محرمانگی را دارد و با توجه به مع ...


نویسنده: محرابی نسب، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
اعتبار اسنادی تجاری و تضمینی به همراه ضمانتنامه ها به عنوان انواع تعهدات مستقل بانکی در جهت تضمین اجرای تعهدات و تأمین اطمینان خاطر برای طرفین قرارداد پایه عمل می کنند. این خصیصه م ...


نویسنده: شهدین، شهروز ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده نگاهی به فرهنگ داستان نویسان ایران نشان از تعداد قابل توجه نویسندگان زن دارد که از ظرف داستان و رمان برای بیان مسائل اجتماعی و همچنین مشکلات جنس خود بهره جسته¬اند. منیرو روا ...


نویسنده: انارکی ثانی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
در قانون تجارت برابر ماده ??? بیان شده شخص حقوقی مانند شرکتها می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است د ...


نویسنده: کوشکی، فریبا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مدیریت‌‌‌‌¬زمان، برخلاقیت، خودتنظیمی و خود¬کارآمدی دانش‌‌‌‌‌‌‌¬آموزان دختر پایه ششم سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش‌‌‌¬آزمون-پس‌ ...


نویسنده: راه چمنی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی با آگاهی کامل از وضعیت مالی واحد تجاری و با برخورداری از اطلاعات بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان، به طور بالقوه سعی می‌کنند تص ...


نویسنده: حسینی، سیدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی حقوق کار بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران، و مبین نوعی انسان دوستی است. و حقوق تأمین اجتماعی که همواره با تحول حقوق کار متحول گردیده، مجموعه¬ای از اصول و ساختارها و اقد ...