دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: زواری، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مهمترین و در عین حال پر کاربردترین عقود معین عقد بیع است. این عقد فقهی از ابعاد مختلف دارای سببیت متعددی می باشد. از شایع ترین آ نها تقسیم از نظر اعلام و یا عدم اعلام قیمت ت ...


نویسنده: حسینی، مهناز سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دلیل اصلی وجود حرفه ی حسابرسی مستقل، اعتباردهی به صورت های مالی است. اعتباردهی به صورت های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از قابلیت اتکا به آنها است؛ اما گاهی ممکن است حسابرسان به دل ...


نویسنده: کیخسروی، مژگان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تحقیق حاضر با هدف پیش بینی اضطراب سلامت و افسردگی بر اساس کمال گرایی مثبت و منفی در مهندسان سازمان نظام مهندسی شهرستان سبزوار انجام شد.این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی ا ...


نویسنده: فرامرزی، کوکب لقا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با توجه به گستردگی شرکت‌های سهامی و پیچیدگی صورت‌های مالی، استفاده‌کنندگان و ذینفعان صورت‌های مالی، توان لازم به منظور درک صحیح گزارش‌ها و کشف تحریفات بااهمیت احتمالی صورت‌های مال ...


نویسنده: دانشفر، انسیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد، بیش‌اطمینانی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری است. در این پژوهش، داده‌ها از نرم‌افزار ره¬آورد¬ نوین ¬3 استخراج و توسط نرم‌افزار اکسل ت ...


نویسنده: بهزاد مهر، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این مطالعه کاوش، توصیف و تشریح فرآیند اشتیاق پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه حکیم سبزواری و تدوین مدلی اکتشافی از این فرایند بود. به این منظور از راهبرد نظریه داده بنیاد استف ...


نویسنده: خداشاهی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار با افسردگی و اضطراب در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار در سال 1397 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع ...


نویسنده: دولت ابادی، معظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۸
امروزه نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان گرایش به طب گیاهی افزایش‌یافته است. گیاهان دارویی سرشار از ترکیباتی هستند که دارای خواص درمانی ازجمله آنتی باکتریال، آنتی‌اکسیدان، ضد سرط ...


نویسنده: فرامرزی کفاش، ریحانه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
آیین‌ها‌ و فرهنگ سنتی دو مؤلفه از مؤلفه‌های اصلی سازند? هویت ملی جوامع به‌شمار می‌روند. بازشناخت این‌ دو مؤلفه یاریگر بازشناسی هویت ملی و از عوامل مهم بازدارند? ازخودبیگانگی است. ر ...


نویسنده: دیواندری، سیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
همواره می¬توان با آگاه نمودن کارکنان از عملکردشان، زمینه پرورش آن‌ها را فراهم کرد و آن‌ها را در جهت تلاش آگاهانه‌ای برای جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیراثربخ ...