دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: زارعی، الیاس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بانکداری بدون ربا، موسوم به بانکداری اسلامی را می‌توان ارائه دهنده‌ی خدمات مالی منطبق با احکام فقهی معاملات، که شاخه‌ای از احکام شریعت اسلامی است، دانست. در اقتصاد اسلامی پول یک کا ...


نویسنده: تابنده، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون بانک در روزگار ما مشکل است . از وظیفه های مهم بانک ها تسهیل گردش پول و تجهیز و تخصیص منابع پو ...


نویسنده: غلامی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه از رله های جریان زیاد جهت دار به طور گسترده در سیستم های شعاعی و حلقوی به عنوان اقتصادی ترین سیستم حفاظتی استفاده می شود. بنابراین مساله هماهنگی رله های اضافه جریان یکی از م ...


نویسنده: ملاکیان، شهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
بررسی خواص ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره های برگ زیتون استخراج شده به روش سیال مادون بحرانی آب در سال‌های اخیر برروی خواص عصاره‌های گیاهان مختلف و روشهای استخراج این عصاره ها بط ...


نویسنده: جعفری نسب، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی براخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبز ...


نویسنده: عابدزاده، ازاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: قاعده درء از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که « درءِ ...


نویسنده: عابدینی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رسیدن به رشد اقتصادی پایدار همراه با تثبیت نوسانات اقتصادی به یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در بسیاری از کشورها و به ویژه برای اقتصادهای نفتی از جمله اوپک که به دلیل تغییرات و تحول ...


نویسنده: محمدی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش به بررسی تاثیرشوکهای قیمت نفت روی شاخصهای اصلی بازارسهام در منتخبی از کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته می پردازد. ازآنجا که نفت یکی از مهم ترین منابع انرژی درجهان محسوب ...


نویسنده: اخلاقی، ندا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری ادراک شده با سبک های مقابله ای و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام شد. بدین منظور 250 نفر از ...


نویسنده: برابادی، سکینه خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهم¬ترین شاخص مالی و مالیاتی می باشد که تاثیر به¬سزایی در ایجاد عدالت مالیاتی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ویژگی¬های مالی و عملیاتی، حاکمیت شرک ...