دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نورافشان، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
استفاده از فناوری موبایل در چند دهه اخیر در سرتا سر دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته است. از این حیث ، مطالعات چندان زیادی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مطالعه کنونی قصد دارد تا ب ...


نویسنده: چشمی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده سالیان متمادی است که حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام می دهند، با این حال رسوایی های اخالقی اخیر در حرفه باعث شده است که موضوع تعی ...


نویسنده: ابرودی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق پیش بینی مهارت شنیداری زبان اموزان ایرانی از طریق عمل کرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی است. برای انجام این تحقیق از دانش اموزان سه تست به صورت مجزا گرفته شده ا ...


نویسنده: ربانی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی در ارتباط با میزان فروش های شرکت، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و به طور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات ...


نویسنده: ایازی جنت ابادی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در سال‌های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم در مدیریت مالی شده است. استراتژی تنوع در کسب و کار شرکت‌ها می‌تواند توان رقابتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژو ...


نویسنده: قربانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی، بزه دیدگی جنسی است. که از دیرباز مورد توجه فقه و حقوقدانان قرار گرفته است. دراین زمینه پژوهش های زیادی انجام گرفته است اما آن چه در این نوشتار ...


نویسنده: پاک سرشت، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر گروه گریزی در کلاس در بین دختران مقطع ابتدایی شهر سبزوار بود. جامعه ی آماری پژوهش مدارس ابتدایی دخترانه سبزوار که 37 مدرسه و دارای 11 ...


نویسنده: برابادی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اشتیاق تحصیلی و بهزیستی روانی دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر سبزوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر دوره ...


نویسنده: سلیمانی، صدر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اخلاق کار سازمانی و رضایت شغلی با توانمندی کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستانهای غرب استان خراسان رضوی به مرحله اجرا درآمد . جامعه آماری پژوهش ، کلیه ...


نویسنده: فتاحی ثانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثر شیوه های فرزندپروری والدین بر تفکر مثبت اندیشی و دلبستگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر سبزوار انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقی ...