دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رضایی نوعی، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن د ...


نویسنده: شریفان، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش معنویت بر شادکامی، خوش بینی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ت ...


نویسنده: شایان فرد، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شادمانی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی در کارکانا آموزش و پرورش شهر سبزوار در 97-1396 بود. تحقیق حاضر از نظر ...


نویسنده: محمدنژاد، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 111 شرکت از بین شرکت¬ ...


نویسنده: صالح ابادی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مقایسه ی عملکرد انواع شرکتها راهی برای شناخت شرکتهای برتر و معرفی آن ها به جامعه است. ارزیابی عملکرد یکی از اقدامهای اساسی و ضروری در امر برنامه ریزی و هدفگذاری مدیران بیان می-شود. ...


نویسنده: عنابستانی، صدیقه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری بر خود دلسوزی و امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم سبزوارصورت پذیرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با ...


نویسنده: حسین نژاد، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به تأثیر نوآوری در رشد و بقا شرکت‌ها امروزه نوآوری به یکی از متغیرهای پراهمیت و کلیدی در شرکت‌ها تبدیل شده است. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی تأثیر دو متغیر مهم شرکتی ...


نویسنده: صدقی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
سابقه و هدف: دیابت نوع 2، یکی از شایع¬ترین اختلالات متابولیکی در جهان است، که اغلب در مراحل اولیه بدون علامت بوده و می¬تواند تا چندین سال غیر قابل تشخیص باشد. بنابراین تشخیص زود هن ...


نویسنده: صادق نیا، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش مثبت اندیشی بر کنترل خشم و بهزیستی روانشناختی مادران ‏کودکان دارای اختلال یادگیری در شهر سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی ...


نویسنده: عنبرانی، رامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
ویتامین D یا کلسیفرول، یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن است که از ویتامین‌های محلول در چربی به شمار میرود و به رشد و استحکام استخوانها از طریق افزایش جذب و کنترل تعادل کلسیم و فسفر ...