دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۲۳ تیر، ساعت ۰۸:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: قادری، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمود غفوری‌نژاد
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی حقوق مالی - اقتصادی
بعد از تأمین و تثبیت امنیت در کشور، امروزه مؤلفه ها و اهداف اقتصادی، دومین اولویت مسئولین قرار می گیرد. مسئولین سعی برآن دارند که بتوانند با ارتقاء تولید و درآمد سرانه، سطح کیفی زن ...


سه‌شنبه، ۲۴ تیر، ساعت ۱۳:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: خاشعی، مهرداد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر ولی‌اله ملکوتی‌فر
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی حقوق خصوصی
نظام اسلامی به دلیل اصل دانستن "کرامت انسانی " دارای بهترین شرایط برای شناسایی امور و احقاق حق مستضعفین جهان از جمله زنان است، سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدوّن یکی از مه ...


چهارشنبه، ۲۵ تیر، ساعت ۰۸:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: برهانی نژاد، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی مدیریت آموزشی
این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت‌گرا با میل به ماندگاری در سازمان با میانجی‌گری اشتیاق شغلی و تاب‌آوری در مدیران دبیرستان های شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 99-139 ...


سه‌شنبه، ۳۱ تیر، ساعت ۰۸:۳۰، سختمان اداری سالن کنفرانس
نویسنده: همایی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر حبیب اله نخعی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی حسابداری
در مباحث وجوه نقد و مازاد نقدینگی نباید تضاد بین مدیران و سهامداران را از نظر دور ساخت. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همانطور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد شرکت با مازاد نقدینگی روب ...


شنبه، ۴ مرداد، ساعت ۱۰:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: مهدی زاده، نگار ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر سیدحمیدرضا موسوی‌پور
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی حقوق خصوصی
شروط الحاقی از پدیده های جدید دنیای حقوق میباشند که معلول تحولات جدید اجتماعی و اقتصادی هستند. برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی به لطف موقعیت برتر قراردادی که مرهون انحصار و موقعی ...