دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۱ مرداد، ساعت ۱۰:۰۰، اتاق ۲۱۵
نویسنده: دیواندری، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد آرمین
دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مهندسی کشاورزی
به منظور بررسی اثر زمان و مقادیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و اجرای عملکرد پنبه در شرایط شور آزمایشی در شرایط مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سبزوار در سال زراعی 96- ...


دوشنبه، ۱ مرداد، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان انسانی اتاق ۱۰۱
نویسنده: احمدی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس مصطفی عباسی‌ثانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
این تحقیق به منظور بررسی رابطه‌ی یادگیری مشارکتی و مهارت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد، جامعه تحقیق والد و مربیان مدارس و دانش‌آموز ...


دوشنبه، ۱ مرداد، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان علوم انسانی
نویسنده: صالح ابادی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد آرمین
دکتر متین جامی‌معینی
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مهندسی کشاورزی
در شرایط تنش شوری استفاده از مواد تعدیل کننده مانند کود های حاوی پتاسیم می تواندد اثرات منفی شور بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی را کاهش دهد. به منظور بررسی اثر مقادیر مصرف ...


دوشنبه، ۱ مرداد، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان انسانی اتاق ۱۰۱
نویسنده: احمدی، سیده الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس مصطفی عباسی‌ثانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
این تحقیق به منظور بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد، جامعه تحقیق اولیا و دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...


دوشنبه، ۱ مرداد، ساعت ۱۲:۰۰، ساختمان علوم انسانی
نویسنده: رجب زاده مقدم، مهین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محسن ولایتی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده
یکی از مهم¬ترین دستاوردهای علمی عصر حاضر، پدیده جنین آزمایشگاهی است؛ یعنی موجودی ‏که قسمتی از مراحل تکوین خود را در خارج از مسیر طبیعی می¬پیماید و به دلیل نوظهور بودن این ‏پدیده و ...