دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
جمعه، ۱ دی، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان مرکزی
نویسنده: ریوندی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر حسن شاکری
دکتر سید محمدحسین معطر
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
رشته‌ی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
محققان سیستم توصیه¬گر را زیرمجموعه‌ای از سیستم¬های تصمیم گیرنده پشتیبان می‌دانند که می¬توانند در فرایندهای مختلف نظیر مشاوره، خرید مناسب و توصیه مطلوب مورد استفاده قرار گیرند. با و ...


چهارشنبه، ۶ دی، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: علی اکبری ثانی، فایزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
قاسم قاسمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی حسابرسی
کمیته¬ی حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می¬تواند موجب بهبود فرایند گزارش¬گری مالی و عملکرد شرکت شود. امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی ...