دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
شنبه، ۳۱ شهریور، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۵
نویسنده: فالنجی، فرحناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر بهاره امین
ابوالفضل راد
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
رشته‌ی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
اختلال افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات سایکولوژیک در سراسر جهان بوده و عامل اصلی ناتوانی و مرگ ومیرناشی از خودکشی می‌باشد. در بسیاری از موارد این اختلال همراه اضطراب می باشد. امروز ...


یکشنبه، ۱ مهر، ساعت ۱۰:۰۰، ۲۱۵ ساختمان اداری
نویسنده: ایمانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
محمدحسین داودی‌فر
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی حسابداری
ساختار سرمایه ی بهینه به نظریه ی توازن ارتباط داده می شود؛ چرا که فرض بر آن دارد که اهرم هدف یک شرکت تحت تاثیر نیروهای رقابتی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی چرخه‌ی عمر شرکت ...


چهارشنبه، ۴ مهر، ساعت ۰۹:۳۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۵
نویسنده: محمدی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکترا محمد قاسمی نامقی
دکتر محمد پور‌احتشام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی
شرکتهایی که در محیطهای پر تلاطم امروزی فعالیت می کنند با تقاضاها و نیازهای پیش بینی نشده بیشتری از سوی مشتریان روبه رو می شوند ، در چنین محیطی توجه به مشتریان و نظارت و مقایسه اقدا ...