دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۱ آبان، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: کوهستانی، صغری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی مدیریت آموزشی
هدف پژوهش حاضر ، بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و خود کارآمدی آموزش زبان عربی بر دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار بوده است. پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پ ...


چهارشنبه، ۳ آبان، ساعت ۱۰:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: برزویی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
محمدحسین داودی فر
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی حسابداری
پژوهش حاضربه دنبال بررسی ارتباط ارزشی اندازه گیری معیارهای عملکرد مبتنی بر حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین شرکت های پذیرفته شدهه 137 شرکت ...


شنبه، ۶ آبان، ساعت ۱۳:۰۰، اتاق کنفرانس اداری
نویسنده: امینی، مهنوش ( دکتری Ph.D. )
دکتر ابوالقاسم امیراحمدی
الهه حاجی ها
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی
میراث مکتوب ایران از طریق زبان فارسی، از گذشته به ارث رسیده است. این میراث، نسخ خطی ارزشمندی است که در طول زمان پراکنده شده‌اند که لازم است حفظ و نگهداری شوند. در این پژوهش، کتاب ا ...


سه‌شنبه، ۹ آبان، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: صادقی نور، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس سیدحسین استیری
رضا صفاری
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
رشته‌ی علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزیمی‌باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم ...