دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
سه‌شنبه، ۵ آذر، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: عادلی فرد، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
حجت‌اله آتشی گلستانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حسابرسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحصیلات و تجربه حسابرس و تجدیدارائه صورت‌های مالی صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از همبستگی مقطعی استفاده می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلی ...


سه‌شنبه، ۱۲ آذر، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: دلبری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
حجت‌اله آتشی گلستانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت مالی
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه محدودیت مالی و ریسک سقوط قیمت و نقش تعدیل گر ویژگی‌های هیئت‌مدیره می‌باشد. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1390 ...