دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
یکشنبه، ۶ خرداد، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: شریفان، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش معنویت بر شادکامی، خوش بینی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ت ...


یکشنبه، ۶ خرداد، ساعت ۱۲:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۵
نویسنده: رضایی نوعی، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمدحسین فلاحتی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی حقوق خصوصی
توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن د ...


دوشنبه، ۷ خرداد، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: ریوندی، ایرج ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی علوم تربیتی گرایش برنامه‏ریزی آموزشی
مفهوم اولیه رهبری تحول‌آفرین توسط برنز ارائه گردید. برنز رهبری تحول آفرین را به‌عنوان فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه ترقی میدهند، تعریف ...


دوشنبه، ۷ خرداد، ساعت ۱۱:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: نوروزی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
قاسم قاسمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی حسابداری
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با کارایی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی در میان شرکت‌های حاضر در بورس اوراق به ...


دوشنبه، ۷ خرداد، ساعت ۱۲:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: شهرایینی، سیدعلی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس مصطفی عباسی‌ثانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مدیریت آموزشی
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان دوره دوم ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ چیستی پژوهش ...