دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
شنبه، ۳۰ شهریور، ساعت ۰۷:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: نظری، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر حمید نهاردانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت آموزشی
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های مدیریت کلاسی معلمان با پیشرفت تحصیلی در مدارس پسرانه پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین سال (98-1397) بود .روش این ...


شنبه، ۳۰ شهریور، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: قادری، بهنام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر یاسر علمی‌سولا
مهندس علی‌اکبر نقابی
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه‌های کامپیوتری
بسیاری از برنامه های کاربردی و خدمات در VANET (شبکه های بین خودرویی) و فناوری محاسبات ابری که مثل رویایی در آینده نزدیک بودند؛ امروزه قابل مشاهده هستند. اپلیکیشن های ونت در چن ...


شنبه، ۳۰ شهریور، ساعت ۱۴:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: مدرسی فر، یوسف ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس حسام حسن‌پور و الهام جودی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
این پژوهش با هدف بررسی رضایت و استفاده مستمر ازخدمات یادگیری الکترونیک صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظرروش گردآوری داده ها توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. جامعه آمار ...


یکشنبه، ۳۱ شهریور، ساعت ۰۸:۰۰، ساختمان اداری اتاق کنفرانس
نویسنده: رامشینی، صفورا ( دکتری Ph.D. )
دکتر علی عشقی سردهی
دکتر سعید روزبهانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی
چکیده واکاوی و بررسی متون ادبی گذشته، از جنبه‌های مختلف زبانی، ادبی و فکری، باعث شناخت هرچه بیش¬تر و کشف قابلیت‌های ناشناخت? آن‌ها گردیده و علاوه بر التذاذ ادبی، راهنما و راه گشای ...


یکشنبه، ۳۱ شهریور، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: کشمیری قرقی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
حمید قارزی
دکتر محمد پور‌احتشام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت اجرایی
پژوهش حاضر با هدف شناخت طراحی الگوی آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی در مشهد با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است.روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی - مقطعی است در این پژوهش، پس از بررس ...