دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
یکشنبه، ۱۸ تیر، ساعت ۱۰:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: فائقی، زهراخاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر احساس شرم و گناه، خودبخشایشگری و تاب‌آوری مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری سبزوار انجام شد. روش این پژوهش، نیمه آز ...


یکشنبه، ۱۸ تیر، ساعت ۱۱:۳۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: داورزنی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی مدیریت آموزشی
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد دینی براخلاق حرفه‌ای و اهمال‌کاری شغلی کارکنان انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی ...


چهارشنبه، ۲۱ تیر، ساعت ۱۳:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: دانش طلب، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد پور احتشام
محمدحسین داودی فر
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی حسابداری
پژوهش حاضر به¬دنبال بررسی تأثیر جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت¬های سرمایه¬گذاری، رفتار فرصت¬طلبانه¬ی مدیران بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. ...