دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ستوده، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها با محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به مرحل ...


نویسنده: دلبری، سید علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: با توجه به تصویب دستوالعمل مؤسسات معتمد بورس و با عنایت به تأثیر چرخش اجباری بر کیفیت و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و همچنین نقطه نظرات مختلف در زمینه چگونگی تأثیر پذیری حق‌الزحمه‌ی ...


نویسنده: غم خوار، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۳
چکیده: از زمانی که بشر پا به عرصه تکنولوژی گذاشت و انسانها توانستند با وسایل ارتباطات جمعی به یکدیگر نزدیکتر شوند دیگر پرورش و رشد کودکان با آنچه که خانواده های سنتی می گفت ...