دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کریمی مقدم، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده این پژوهش هزینه پاداش، بازده سهام داران و بحران مالی و تمرکزمالکیت مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 104 ...


نویسنده: ارجمند، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
با گسترش روزافزون حجم اطلاعات متنی، استخراج اطلاعات از این متن¬ها و پی بردن به موضوع و زمینه¬ی آن‌ها ضروری است. با توجه به اینکه ممکن است متن¬ها طولانی باشند پی بردن به اهداف آن‌ها ...


نویسنده: نصرابادی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
استفاده ی وسیع از موتورهای الکتریکی، مهندسین را بر آن می دارد که در طراحی، بهره برداری و کنترل موتورهای الکتریکی دقت لازم را مبذول دارند، تا چنین وسیله ای که حتی مورد استفاده ی عام ...


نویسنده: کیوانلو، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در دیدگاه رفتاری سود اعتقاد بر آن است که سود معیار بسیاری از تصمیم¬گیری¬ها واقع می¬گردد، که از جمله¬ی آن می¬توان اشاره به اعطای وام و نرخ آن نمود و بر این اساس مدیران نیز اقدام به ...


نویسنده: سالارپور، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
ساختار سرمایه همواره یکی از مهم‌ترین مسائل تصمیم‌گیری در شرکت بوده است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار است. در این پژوهش نیز سعی شد تا اثر دو عامل مهم هموارسازی سود و انعطاف‌پذیری ما ...


نویسنده: رحیمی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
از آنجا که هزینه های تحقیق وتوسعه وتوان مالی نقش مهمی در ارتقاء ارزش شرکت ها دارند، در این راستا هدف این تحقیق تعیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه ، نقدینگی، توان مالی در پیش ...


نویسنده: شجاعی پور، فرهاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
همواره ارائه¬ی گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها را می¬توان به عنوان شاهدی بر پاسخگویی شرکت¬ها به فشارهای عمومی به حساب آورد اما اغلب، این پاسخگویی در گام اول به توانایی ایجاد سود مرتب ...


نویسنده: حکمتی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۴
برای تولید پروتئین‌های انعقادی نوترکیب از جمله فاکتورIX به دلیل نیاز به تغییرات بعد از ترجمه، سسیتم‌های پستانداران اولین کاندید هستند. اما سیستم بیانی پستانداران با محدودیت‌هایی ا ...


نویسنده: محمدیان، بتول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۲
مذهب تشیّع همه ابعاد زندگی اجتماعی پیروان را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر تشیع به خاطر غلبه بعدِ عرفانی آن در هنر نمایان تر است. ما با بیان انواع هنر از قبیل هنرهای آوایی )شعر و ...


نویسنده: رضوانی نیا، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۲
هنجارگریزی، یکی از موثرترین شیوه های برجسته سازی و آشنایی زدایی در شعر است که بسیاری از شاعران از آن استفاده نموده اند. در شعر کلاسیک فارسی، ناصرخسرو یکی از جمله ی این شاعران است ک ...