دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد نصرابادی، ۱۳۹۸

همگام سازی موقعیت و کنترل سرعت عملگرهای خطی الکتریکی با استفاده ازکنترل PID بهینه شده با PSO

استفاده ی وسیع از موتورهای الکتریکی، مهندسین را بر آن می دارد که در طراحی، بهره برداری و کنترل موتورهای الکتریکی دقت لازم را مبذول دارند، تا چنین وسیله ای که حتی مورد استفاده ی عامی ترین افراد نیز قرار می گیرد، به سادگی مورد بهره برداری قرار گیرد و نیازهای مختلف یک جامعه را برآورده سازد. همچنین کنترل و تغییر سریع این موتورها نیز در شرایط متفاوت و غالباً کوتاه ترین زمان ممکن دارای اهمیت فوق العاده می باشد. بدیهی است در هر طراحی، لزوم رعایت محدودیت های ابعادی و وزنی به جهت اقتصادی و محیطی نیز باید مدنظر قرار گیرد. سیستم‌های کنترلی باید دارای خصوصیاتی مانند: پایداری مطلق و نسبی، دقت، سرعت و هزینه تمام شده مناسبی باشند. روش‌های کنترلی بسیاری برای انجام این تحقیق موجود است مانند: کنترلرهای PID ، منطق فازی، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی و یا روش‌های ترکیبی که هر کدام بسته به شرایط کاری و امکانات خواسته شده می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‌ها داشته باشد که این موضوع نشانگر اهمیت انتخاب سیستم کنترل، مناسب با شرایط در همگام‌سازی عملگرهای خطی الکتریکی است. کنترل همگام‌سازی موقعیت عملگرهای خطی الکتریکی بسیار حائز اهمیت است زیرا میتوان از آن در کاربردهای صنعتی، خانگی، پزشکی، کشاورزی، رباتیک و مواردی دیگر، استفاده نمود. در این تحقیق به کنترل موقعیت و سرعت و امنیت کاری دو عملگر خطی با موتورهای DC مجهز به انکدر به صورت همگام با یکدیگر خواهیم پرداخت و روش‌های کنترلی PID و PID-PSO در نظر گرفته شده و با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها: عملگرهای خطی ،همگام سازی ،کنترل کننده PID ،کنترل کننده PID-PSO

M.A. Thesis:

Position synchronization and speed control of linear electric operators using the PSO optimized PID controller

The widespread use of electric motors makes engineers careful in designing, operating and controlling electric motors, so that such a device, which is used by even the most common people, can be easily exploited. And meet the different needs of a community. Rapid control and switching of these motors is also of paramount importance in varying conditions and often in the shortest possible time. Obviously, in any design, the need for economical and environmental dimensions and weight restrictions must also be taken into account. Control systems should have the following characteristics: absolute and relative stability, accuracy, speed, and cost. There are many control methods for doing this research: PID controllers, fuzzy logic, neural networks, optimization algorithms, or combinatorial methods, each of which, depending on the desired operating conditions and capabilities, can perform better than the other methods. The importance of selecting a control system is appropriate to the conditions in the synchronization of linear electric actuators. Synchronization control of the position of linear electric operators is very important because it can be used in industrial, home, medical, agricultural, robotics and other applications In this research, we will examine the position, speed and job security of two linear actuators with encoder DC motors synchronously and control PID and PID-PSO methods are considered and compared.

Keywords: Line Operators, Synchronization, PID Controller, PID-PSO Controller