دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خجسته وهاب زاده، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
خلاصه پایان نامه: یکی از مشکلات بزرگ در صنعت غذا و مواد غذایی، نگهداری و فساد آنها می باشد که عمدتا به دلایل آلودگی¬های میکروارگانیسمی اتفاق می افتد. از مهمترین روش های اطمینان بخش ...


نویسنده: مرادیان مقدم، پری ناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
شبکه حسگر ‌‌شبکه¬ای متشکل از تعداد زیادی گره کوچک است. در هر گره تعدادی حسگر وجود دارد. شبکه حسگر به¬شدت با محیط فیزیکی تعامل دارد. در این شبکه¬ها از طریق حسگرها اطلاعات محیط گرفته ...


نویسنده: قزی، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
ازمهمترین دغدغه های امروز بشر تامین انرژی است انرژی از ارکان اصلی اقتصاد به شمار می آید ودراین میان برق به عنوان عالی ترین نوع انرژی جایگاه ویژه ای دارد.امروزه میزان تولید و مصرف ا ...


نویسنده: ولیزاده قاسمخانی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
چکیده اندیشه ورزی و فلسفیدن از جمله مهم ترین ویژگی‌های انسان است و تبیین این اندیشه ها بر مبنای ملاکهای ارزشی هر نوع تفکر و اعتقادی یک ضرورت است . این پژوهش با هدف بررسی تاریخ فل ...


نویسنده: ظهرابی، حسینعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۳
بسمه تعالی فرم ب فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : 12720410931001 نام و نام خانوادگی دانشج ...


نویسنده: خلقی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۲
خود شیفتگی وخودشیفتگی گرایی در دو رمان معاصر پارسی (مدار صفر درجه و دایی جان نا پلئون) خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی در بعضی از انسان هاست که بسته به زمینه‌های ژنتیک افراد، تربیت خانوا ...