دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسینعلی ظهرابی، ۱۳۹۳

خاتمیت و ولایت از منظر ابن عربی

بسمه تعالی فرم ب فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : 12720410931001 نام و نام خانوادگی دانشجو : حسینعلی ظهرابی شماره دانشجویی : 7238835 سال و نیمسال اخذ پایان نامه : 93 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه‌ای : « خاتمیت و ولایت از منظر ابن‌عربی » تاریخ دفاع از پایان نامه : 17/9/93 تعداد واحد پایان نامه : 6 نمره پایان نامه دانشجو به عدد : به حروف : چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده ) مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسئله از مسائل دین مسئله‌ی ولایت است که بالاترین درجه‌ی ولایت فقط از آن حقّ تعالی است و سایر ولایات جلوه‌ای است ساری از این چشمه‌ی ازلی. پژوهش پیش‌رو، به دیدگاه‌های ابن‌عربی از میان مهم‌ترین کتب و آثارش که اصلی‌ترین متون عرفان به شمار می‌رود، می‌پردازد. چنانکه سخنان مضطرب و گاه متناقض ابن‌عربی در مبحث خاتمیت ولایت موجب اختلال نظر شارحان وی نیز شده است که آشفته گفتاری ابن‌عربی را می‌توان این‌گونه تبیین کرد: او خلافت حضرت عیسی(ع) به عنوان خاتم ولایت مطلقه و ختم ولایت مطلقه را مخصوص حضرت علی(ع) و خاتمیت ولایت مقیده را ویژه حضرت مهدی(عج) می‌داند. کلید واژه: ولایت، ولایت مطلقه، ولایت مقیده، خاتمیت، ابن‌عربی.

کلیدواژه‌ها: