دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برابادی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دی¬آنجلو کیفیت حسابرسی را شناسایی تحریف و گزارش آن بیان می¬دارد که در این پژوهش اندازه¬ی حسابرس به عنوان معیار کیفیت در نظر گرفته شده است. و از طرفی بحران مالی به عنوان متغیر وابست ...


نویسنده: اندیشمند، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
یکی از مسائلی که در زمینه طراحی داده¬ها می‌تواند بر پیچیدگی آنالیز بیفزاید، وجود داده¬های از دست رفته است. تعیین این مقادیر معمولاً در پردازش داده¬ها و یادگیری ماشینی از اهمیت زیاد ...


نویسنده: عابدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می¬باشد. در واقع، روش¬های افشا سازی اطلاعات را می¬توان به عنوان یک مکانیسمی ...


نویسنده: علی ابادی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
یکی از مزایای ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه (DFIG)، قابلیت کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو است که با تغذیة سیم‌پیچ روتور آن با اینورتر فرکانس متغیر، امکان پذیر می‌شود. استفاده از ای ...


نویسنده: خیرابادی، فاطمه سلطان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بررسی کارکرد ادبیات کودک و نوجوان و تأثیر آن در شکل گیری شخصیت کودک عنوان پژوهشی است که در آن پژوهنده با مطالعه و تحقیق به روش کتابخانه¬ای به آن پرداخته است. در این پژوهش دریافتیم ...


نویسنده: حافظی نیک، سمبرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش درصدد است رابطه¬ی بین کیفیت سود و کیفیت حسابرسی را با هزینه¬ی سهام عادی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیل¬کنندگی اندازه¬ی شرکت، مورد سن ...


نویسنده: جاودان، مهتاب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
افشای به موقع و کامل، از طریق شناسایی زیان ها و سودهای اقتصادی، فرصتهای مدیریت سود موفق مبتنی بر اقلام تعهدی را کاهش داده و سبب افزایش مدیریت واقعی سود می گردد. این پژوهش درصدد آن ...


نویسنده: رمضانی، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
خانواده مقدس ترین و مهم¬ترین نهاد اجتماعی پرورش کودک است که می¬تواند تجلی¬گاه صعود یا پرتگاه نزول فرد باشد. شخصیت انسان هنگام رشد در واقع زاییده دوران کودکی است. پیشگیری از جرم وظ ...


نویسنده: نجف زاده، سکینه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
سیاست تقسیم سود سهام و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوع‎های مهم در حوزه‎ی مباحث مالی است که پژوهش‎گران توجه زیادی به آن داشته‏اند. سود سهام هم برای سهامداران و هم برای مدیران از اهمیت ...


نویسنده: نصرابادی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
از مسائل بسیار مهم در سیستم‌های قدرت پایداری و تنظیم ولتاژ در نقاط مختلف شبکه می باشد. وبا افزایش هزینه های تولید و انتقال انرژی و مسائل زیست محیطی، همواره سعی براین است که با بهره ...