دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: متولی، ماندانا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش¬، بررسی کیفیت حاکمیت¬شرکتی و تنوع¬جنسیتی در هیأت¬مدیره بر سیاست تقسیم سود می¬باشد.¬از آن¬جا که هزینه¬ی نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با ...


نویسنده: صابری راد، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده سازمان‌ها بخصوص بانک‌ها همواره بایستی برای بهبود رابطه‌ی خود با مشتریانشان و جلب رضایت ‏آن‌ها از خدمات ارائه گردیده، میزان رضایت‌مندی مشتریان را ارزیابی نمایند و اقدامات لازم ...


نویسنده: رجایی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
همواره کنترل سیستم های پرکاربرد دغدغه اصلی مهندسان کنترل بوده است.در این میان سیستم بویلر به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستم ها در مراکز صنعتی محسوب می گردد.کنترل کننده های مختلفی ...


نویسنده: ریوندی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم وسائل نقلیه موتوری که در چرخه صنعت راهگشای بسیاری از امور روزمره بشری هستند و استفاده مداوم و شبانه روزی از آنها که منجر به بوجود آمدن اثرات نامطلو ...


نویسنده: ندافی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
آموزش در کلاس های ناهمگون زبان یک چالش واقعی برای معلمان است. در پژوهش حاضر، ماهیت موضوع ناهمگونی بین معلمان زبان انگلیسی وزارت آموزش و پرورش شهر سبزوار بررسی شد. جمع آور ...


نویسنده: اغشته مقدم، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پاداش هیات‌مدیره به عنوان‌یکی از ابعاد مهم تئوری‌های نمایندگی برای کاهش شکاف بین سهامداران با مدیران شرکت‌ها می‌باشد و راهی است که می‌تواند تا حدی انگیزه‌های منفعت طلبانه را کاهش د ...


نویسنده: تقدیریان، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی‌ازابزارهایی‌که‌برای‌تشخیص‌کیفیّت‌حسابرسی‌درشرکت‌های‌ومؤسسات‌مالی‌مورداستفاده‌قرارمی‌گیردافشای‌میزان‌مالیات‌پرداختنی‌هست‌که‌هرچقدرفاصله‌بین‌میزان‌مالیات‌پرداختی‌ومالیات‌ابرازی‌ک ...


نویسنده: کلاته ملایی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی همه ابعاد زندگی انسان‌ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگوی ...


نویسنده: سیدآبادی، محمدحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
بیماری قلبی عروقی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان و از عمده‌ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه می‌باشد. داده‌کاوی به‌عنوان تکنیکی برای شناسایی و تشخیص بیماری‌ه ...


نویسنده: فخر زارعی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
با توجه به اینکه امروزه مشخص شده که سیستم بیانی حشرات قابلیت گسترده ای در زمینه تولید پروتئین های نوترکیب انسانی باتاخوردگی صحیح و تغییرات پس از ترجمه ای مناسب را دارند بیشتر از گذ ...