دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سیدآبادی، محمدحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
بیماری قلبی عروقی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان و از عمده‌ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه می‌باشد. داده‌کاوی به‌عنوان تکنیکی برای شناسایی و تشخیص بیماری‌ه ...


نویسنده: فخر زارعی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
با توجه به اینکه امروزه مشخص شده که سیستم بیانی حشرات قابلیت گسترده ای در زمینه تولید پروتئین های نوترکیب انسانی باتاخوردگی صحیح و تغییرات پس از ترجمه ای مناسب را دارند بیشتر از گذ ...


نویسنده: محمدزاده، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
از چالش‌های اساسی در صنعت برق خصوصاً در بخش توزیع موضوع تلفات انرژی الکتریکی می‌باشد. بازآرایی و جایابی بهینه کلیدهای قطع بار به‌منظور کاهش تلفات و نگه‌داشتن ولتاژ در بازه محدودیت‌ ...


نویسنده: علی اکبری ثانی، فایزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
کمیته¬ی حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می¬تواند موجب بهبود فرایند گزارش¬گری مالی و عملکرد شرکت شود. امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی ...


نویسنده: ندافان، سهیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه انتخاب حسابرسان مستقل جهت حسابرسی شرکت‌های سهامی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی می ‌تواند تأثیر بسزایی در ان ...


نویسنده: برابادی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دی¬آنجلو کیفیت حسابرسی را شناسایی تحریف و گزارش آن بیان می¬دارد که در این پژوهش اندازه¬ی حسابرس به عنوان معیار کیفیت در نظر گرفته شده است. و از طرفی بحران مالی به عنوان متغیر وابست ...


نویسنده: اندیشمند، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
یکی از مسائلی که در زمینه طراحی داده¬ها می‌تواند بر پیچیدگی آنالیز بیفزاید، وجود داده¬های از دست رفته است. تعیین این مقادیر معمولاً در پردازش داده¬ها و یادگیری ماشینی از اهمیت زیاد ...


نویسنده: عابدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می¬باشد. در واقع، روش¬های افشا سازی اطلاعات را می¬توان به عنوان یک مکانیسمی ...


نویسنده: علی ابادی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
یکی از مزایای ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه (DFIG)، قابلیت کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو است که با تغذیة سیم‌پیچ روتور آن با اینورتر فرکانس متغیر، امکان پذیر می‌شود. استفاده از ای ...


نویسنده: خیرابادی، فاطمه سلطان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بررسی کارکرد ادبیات کودک و نوجوان و تأثیر آن در شکل گیری شخصیت کودک عنوان پژوهشی است که در آن پژوهنده با مطالعه و تحقیق به روش کتابخانه¬ای به آن پرداخته است. در این پژوهش دریافتیم ...