دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: علی اکبری ثانی، فایزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
کمیته¬ی حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می¬تواند موجب بهبود فرایند گزارش¬گری مالی و عملکرد شرکت شود. امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردیدی ...


نویسنده: ندافان، سهیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه انتخاب حسابرسان مستقل جهت حسابرسی شرکت‌های سهامی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی می ‌تواند تأثیر بسزایی در ان ...


نویسنده: برابادی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دی¬آنجلو کیفیت حسابرسی را شناسایی تحریف و گزارش آن بیان می¬دارد که در این پژوهش اندازه¬ی حسابرس به عنوان معیار کیفیت در نظر گرفته شده است. و از طرفی بحران مالی به عنوان متغیر وابست ...


نویسنده: اندیشمند، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
یکی از مسائلی که در زمینه طراحی داده¬ها می‌تواند بر پیچیدگی آنالیز بیفزاید، وجود داده¬های از دست رفته است. تعیین این مقادیر معمولاً در پردازش داده¬ها و یادگیری ماشینی از اهمیت زیاد ...


نویسنده: عابدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می¬باشد. در واقع، روش¬های افشا سازی اطلاعات را می¬توان به عنوان یک مکانیسمی ...


نویسنده: علی ابادی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
یکی از مزایای ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه (DFIG)، قابلیت کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو است که با تغذیة سیم‌پیچ روتور آن با اینورتر فرکانس متغیر، امکان پذیر می‌شود. استفاده از ای ...


نویسنده: خیرابادی، فاطمه سلطان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بررسی کارکرد ادبیات کودک و نوجوان و تأثیر آن در شکل گیری شخصیت کودک عنوان پژوهشی است که در آن پژوهنده با مطالعه و تحقیق به روش کتابخانه¬ای به آن پرداخته است. در این پژوهش دریافتیم ...


نویسنده: حافظی نیک، سمبرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش درصدد است رابطه¬ی بین کیفیت سود و کیفیت حسابرسی را با هزینه¬ی سهام عادی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیل¬کنندگی اندازه¬ی شرکت، مورد سن ...


نویسنده: جاودان، مهتاب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
افشای به موقع و کامل، از طریق شناسایی زیان ها و سودهای اقتصادی، فرصتهای مدیریت سود موفق مبتنی بر اقلام تعهدی را کاهش داده و سبب افزایش مدیریت واقعی سود می گردد. این پژوهش درصدد آن ...


نویسنده: رمضانی، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
خانواده مقدس ترین و مهم¬ترین نهاد اجتماعی پرورش کودک است که می¬تواند تجلی¬گاه صعود یا پرتگاه نزول فرد باشد. شخصیت انسان هنگام رشد در واقع زاییده دوران کودکی است. پیشگیری از جرم وظ ...