دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: علی ابادی، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
توانبخشی بیماران با صدمات عصبی و نخاعی با هدف بهبود انعطاف پذیری مغزی و پیشرفت عملکرد بیمار انجام می گیرد. از این رو حرکات تکرارشونده برای تقویت ماهیچه ها، نقش عمده ای در هماهنگ سا ...


نویسنده: امینی زاده، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی بین کمیته ی حسابرسی و حق الزحمهی حسابرسی با نقش تعدیلی روابط سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.در این پژوهش برای ویژگیهای کمیتهی حسابرسی از ...


نویسنده: جغتایی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی رابطه کارایی سرمایه‌گذاری و قراردادهای وام بانکی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن سه فرضیه در نظرگرفته شد تا مشخ ...


نویسنده: جراحی مقدم، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از اهداف گزارشگری مالی ارائه‌ی اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم‌ ...


نویسنده: متولی، ماندانا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش¬، بررسی کیفیت حاکمیت¬شرکتی و تنوع¬جنسیتی در هیأت¬مدیره بر سیاست تقسیم سود می¬باشد.¬از آن¬جا که هزینه¬ی نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با ...


نویسنده: صابری راد، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده سازمان‌ها بخصوص بانک‌ها همواره بایستی برای بهبود رابطه‌ی خود با مشتریانشان و جلب رضایت ‏آن‌ها از خدمات ارائه گردیده، میزان رضایت‌مندی مشتریان را ارزیابی نمایند و اقدامات لازم ...


نویسنده: رجایی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
همواره کنترل سیستم های پرکاربرد دغدغه اصلی مهندسان کنترل بوده است.در این میان سیستم بویلر به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستم ها در مراکز صنعتی محسوب می گردد.کنترل کننده های مختلفی ...


نویسنده: ریوندی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم وسائل نقلیه موتوری که در چرخه صنعت راهگشای بسیاری از امور روزمره بشری هستند و استفاده مداوم و شبانه روزی از آنها که منجر به بوجود آمدن اثرات نامطلو ...


نویسنده: ندافی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
آموزش در کلاس های ناهمگون زبان یک چالش واقعی برای معلمان است. در پژوهش حاضر، ماهیت موضوع ناهمگونی بین معلمان زبان انگلیسی وزارت آموزش و پرورش شهر سبزوار بررسی شد. جمع آور ...


نویسنده: اغشته مقدم، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پاداش هیات‌مدیره به عنوان‌یکی از ابعاد مهم تئوری‌های نمایندگی برای کاهش شکاف بین سهامداران با مدیران شرکت‌ها می‌باشد و راهی است که می‌تواند تا حدی انگیزه‌های منفعت طلبانه را کاهش د ...