دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بازقندی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
رایانش ابری در دسترس بودن تقاضا برای منابع سیستم کامپیوتری، به ویژه ذخیره‌سازی داده‌ها و قدرت محاسبه، بدون مدیریت فعال مستقیم توسط کاربر است. این اصطلاح به طور کلی برای توصیف مراکز ...


نویسنده: حسین زاده خسروجردی، مهدیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده فارسی در تحقیق حاضر، محقق استفاده از زبان اول را که در این تحقیق فارسی بوده است در مدارس (عادی و نمونه) وآموزشگاه ها در شهرستان سبزوار ، ایران مورد بررسی قرار داد. هدف مهم در ...


نویسنده: کمالی اصل، محترم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
در دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز نقش رایانش ابری انکار ناپذیر است و روز به روز کاربردهای وسیع تری از این تکنولوژی ارائه می گردد. یکی از مهمترین مسائل و چال ...


نویسنده: علی مردان، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
اجراء کاربردهای موازی برروی منابع متعدد پردازشگر و اجراء وظائف به صورت همزمان و استفاده حداکثری از منابع، این امکان را برای کاربران بهوجود آورده تا بتوانند با سرعت و کارایی بیشتری ...


نویسنده: عسکری، وجیهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
در این پایان‌نامه کوشش شده است که شعر شهریار را از دریچه‌ی «زیباشناختی» دید و مورد بررسی قرار داد و در این راه موسیقی شعر و صور خیال در آن را تجزیه و تحلیل کرد. در فصل یکم، کلیات ز ...


نویسنده: یوسف ابادی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
ناصر خسرو و سنائی از پرآوازه ترین شاعران ادب فارسی هستند که پس انقلاب درونی دریچه ای تازه به افق دید خود گشوده اند و با بیان معانی بلند مذهبی و حکمی و آموزنده در عرصه خیال و فکر خ ...


نویسنده: مراتیان، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
از قدیم‌الایام که انسانها دور هم جمع شدند، بین افراد انسانی ولو به صورت ابتدایی یک سری معاملات انجام می‌شد که قدیمی‌ترین آنها عقد معاوضه بوده است. بدین ترتیب که اشخاص مازاد احتیاج ...