دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: علی مردان، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
اجراء کاربردهای موازی برروی منابع متعدد پردازشگر و اجراء وظائف به صورت همزمان و استفاده حداکثری از منابع، این امکان را برای کاربران بهوجود آورده تا بتوانند با سرعت و کارایی بیشتری ...


نویسنده: عسکری، وجیهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
در این پایان‌نامه کوشش شده است که شعر شهریار را از دریچه‌ی «زیباشناختی» دید و مورد بررسی قرار داد و در این راه موسیقی شعر و صور خیال در آن را تجزیه و تحلیل کرد. در فصل یکم، کلیات ز ...


نویسنده: یوسف ابادی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
ناصر خسرو و سنائی از پرآوازه ترین شاعران ادب فارسی هستند که پس انقلاب درونی دریچه ای تازه به افق دید خود گشوده اند و با بیان معانی بلند مذهبی و حکمی و آموزنده در عرصه خیال و فکر خ ...


نویسنده: مراتیان، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
از قدیم‌الایام که انسانها دور هم جمع شدند، بین افراد انسانی ولو به صورت ابتدایی یک سری معاملات انجام می‌شد که قدیمی‌ترین آنها عقد معاوضه بوده است. بدین ترتیب که اشخاص مازاد احتیاج ...