دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: هدایتی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
با رشد سریع انرژی الکتریکی در اکثر جوامع صنعتی و حتی کشورهای در حال رشد شبکه های بزرگ بهم پیوسته ایجاد شده و توسعه یافته اند، نیاز به داشتن انرژی مطمئن و استفاده همه جانبه و بهینه ...


نویسنده: صفایی حصاری، رویا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بارنامه از جمله اسناد تجاری است که در حمل‌و‌نقل بین المللی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می‌با ...


نویسنده: اسیایی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پزوهش در صدد است رابطه ی بین جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت های سرمایه گذاری و رفتارهای فرصت طلبانه را با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد سنجش ...


نویسنده: استیری، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
توجه مولانا به مقوله‌ی مدارا را که عمدتاً به وسعت اندیشه و سلوک عرفانی او بر می گردد، می‌توان در آثار منظوم و منثور و همچنین اندیشه‌ی این عارف بزرگ ملاحظه نمود. مولانا جلال الدین م ...


نویسنده: دانش طلب، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به¬دنبال بررسی تأثیر جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت¬های سرمایه¬گذاری، رفتار فرصت¬طلبانه¬ی مدیران بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. ...


نویسنده: ایزانلو، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا جریان‌های نقدی و تأمین مالی با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در ارتباط هستند؟ به این منظور 89 شرکت فعال در این حوزه در بازه زم ...


نویسنده: احمدنیا بیلندی، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
آلودگی به انواع قارچ های مولد مایکوتوکسین از مشکلات جامع موادغذایی میباشد که منجر به تولید انواع مایکوتوکسین ها با طیف وسیعی از اثرات بالینی بر روی انسان و حیوانات میشود. در این مط ...


نویسنده: جهان بانی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده در این تحقیق برآنیم تا مسأله تحدید نسل یا به تعبیری تنظیم خانواده را بررسی نماییم. در سال‌های اخیر بسیار حرف از تنظیم خانواده می‌شود. اصولاً اساس اندیشه ادیان الهی برپایه تکث ...


نویسنده: فریمانه، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
بر اساس آیات قرآن و نیز سیره و سخن رسول خدا صلى الله علیه و آله اهل بیت ( ع) نقشی محوری در تحقق اهداف متعالی اسلام در رساندن جامعه بشریت به کمال فردی و اجتماعی دارند. خداوند وظیفه ...


نویسنده: رمضانی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
آلفاآمیلازهاازمهم ترین وبااهمیت ترین آنزیم هاصنعتی به شمارمی آیندواهمیت فراوانی دربیوتکنولوژی امروزی ایفامی کنند. اگرچه منابع مختلفی قادربه تولیدآلفاآمیلازهامی باشند، عموماآنزیم ها ...