دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دانش طلب، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به¬دنبال بررسی تأثیر جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت¬های سرمایه¬گذاری، رفتار فرصت¬طلبانه¬ی مدیران بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. ...


نویسنده: ایزانلو، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا جریان‌های نقدی و تأمین مالی با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در ارتباط هستند؟ به این منظور 89 شرکت فعال در این حوزه در بازه زم ...


نویسنده: احمدنیا بیلندی، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
آلودگی به انواع قارچ های مولد مایکوتوکسین از مشکلات جامع موادغذایی میباشد که منجر به تولید انواع مایکوتوکسین ها با طیف وسیعی از اثرات بالینی بر روی انسان و حیوانات میشود. در این مط ...


نویسنده: جهان بانی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده در این تحقیق برآنیم تا مسأله تحدید نسل یا به تعبیری تنظیم خانواده را بررسی نماییم. در سال‌های اخیر بسیار حرف از تنظیم خانواده می‌شود. اصولاً اساس اندیشه ادیان الهی برپایه تکث ...


نویسنده: فریمانه، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
بر اساس آیات قرآن و نیز سیره و سخن رسول خدا صلى الله علیه و آله اهل بیت ( ع) نقشی محوری در تحقق اهداف متعالی اسلام در رساندن جامعه بشریت به کمال فردی و اجتماعی دارند. خداوند وظیفه ...


نویسنده: رمضانی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
آلفاآمیلازهاازمهم ترین وبااهمیت ترین آنزیم هاصنعتی به شمارمی آیندواهمیت فراوانی دربیوتکنولوژی امروزی ایفامی کنند. اگرچه منابع مختلفی قادربه تولیدآلفاآمیلازهامی باشند، عموماآنزیم ها ...


نویسنده: رستمی طرقبه، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
پروتئازها یکی از آنزیم های ضروری در تمام اشکال حیات یعنی پروکاریوت ها، گیاهان، قارچ ها وحیوانات هستند. امروزه به دلیل نیاز فراوان به این نوع آنزیم تمایل به کشف انواع جدید آن افزایش ...


نویسنده: رضایی راد، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس از فرآورده های گوشتی و بررسی حضور ژن مولد انتروتوکسین A


نویسنده: قاسمی، جعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
The purpose of this study was to isolate Staphylococcus Avyvrs pastries pastry cream marketed in Sabzevar and identification of genes Ntrtvksn a Staphylococcus by PCR and risks to ...


نویسنده: زارعی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
انسان کامل یعنى انسان نمونه، انسان اعلى‏ یا انسان والا. انسان مانند بسیارى از چیزهاى دیگر، کامل و غیرکامل دارد و بلکه معیوب و سالم دارد و انسان سالم هم دو قسم است: انسان سالم کامل ...