دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شفیع ثانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
طبیعت و جلوه‌های آن همواره از تأثیرگذارترین عناصر سازنده و جزء لاینفک شعر توصیفی و رمانتیک بوده است. در ادبیّات معاصر در گستره شعر امروز هم این ویژگی از کارکرد بسیار بالایی برخوردا ...


نویسنده: محمدپور، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف در همه زمینه ها مورد توجه کشورهای و نهادهای مختلف بین المللی قرار گرفته است.استفاده از این روش در حل اختلافات ورزشی می تواند ...


نویسنده: اسایش، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متولی در امر بیمه?های اجتماعی و چترحمایتی نیروی کار جامعه،?نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد و در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم?ها از جایگاه?ویژه ...


نویسنده: طالب، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
سنجش عملکرد شرکت¬ها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیم¬های منطقی می-باشد. یکی از مهم¬ترین مسائل برای سرمایه¬گذاران، اعتبار دهندگان و به طور کلی تصمیم¬گیرن ...


نویسنده: عادلی زاده، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از عمده¬ترین انگیزه¬های سرمایه¬گذاران جهت ورود به بازارهای سرمایه، کسب بازده¬ی مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت، عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام، در نتیجه تغییر ...


نویسنده: پوربختیاری، ایوب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه¬¬¬¬¬ی استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص¬های کارایی بیان می¬شود، اگر در ساده¬ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی نامیده شود، نظام ارزیابی عملکر ...


نویسنده: افچنگی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جنسیت مدیران اجرایی، کارایی سرمایه گذاری و سطح نگهداشت وجه نقد بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی ...


نویسنده: عابدزاده، ازاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: قاعده درء از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که « درءِ ...


نویسنده: هدایتی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
با رشد سریع انرژی الکتریکی در اکثر جوامع صنعتی و حتی کشورهای در حال رشد شبکه های بزرگ بهم پیوسته ایجاد شده و توسعه یافته اند، نیاز به داشتن انرژی مطمئن و استفاده همه جانبه و بهینه ...


نویسنده: صفایی حصاری، رویا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بارنامه از جمله اسناد تجاری است که در حمل‌و‌نقل بین المللی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می‌با ...