دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دولت ابادی، سیدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
مصلحت بحثی است که ماهیت و صبغه حقوقی و فقهی دارد. مصلحت گستره ی وسیعی در عرصه های مختلف حقوق اسلامی و قوانین مدنی و حقوق خانواده دارد و از عرصه ی قانونگذاری گرفته تا مرحله ی تفسیر ...


نویسنده: براتی، محمدابراهیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در باره وضعیت افراد کم توان ذهنی و نقش سازمان بهزیستی و استانداردهای حاکم در زمینه آنان سخن بسیار آمده ، اما در حوزه حقوقی این قشر خلاء بسیار مشهود است . هدف پژوهش حاضر آنست ...


نویسنده: علی ابادی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر مدیران زن، کیفیت گزارشگری مالی بر حق¬الزحمه¬ی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. مدیران زن به افزایش ارتباطات، بـه¬کـارگیری دیـدگاه¬هـای مت ...


نویسنده: تقوی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده خانواده و حفظ حریم آن مؤکدا و به کرار در قران و احادیث بیان گردیده و مورد بحث قرار گرفته است. علی (ع) برای حفظ شخصیت زن و جلوگیری از آسیبهای جسمی و روحی وی، به مواردی اشاره م ...


نویسنده: مغنی زاده ترشیزی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش توصیفی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جبهه‌گیری مدیریت با مدیریت سود واقعی شرکت‌ها انجام شد. با توجه به جامعه آماری، نمونه 115 شرکتی به کمک روش حذفی سیستماتیک و انجام نمونه‌گیر ...


نویسنده: قاسمی مقدم، کریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از جمله مهمترین اهداف شرکت¬ها به¬شمار می¬رود، افزایش ثروت نیز، تنها در نتیجه¬ی عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدها ...


نویسنده: انصاری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
عقود از لحاظ تعهد الزامی و غیر الزامی به دو نوع جایز و لازم تقسیم می شود . عقد لازم عبارت از عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آنرا ندارند. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرف ...


نویسنده: اشراقی، سیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از مفاهیم پر اهمیت و قابل توجه در سیستم های قضایی ، انصاف است . انصاف به معنای اهتمام عمیق و دقیق به همه ابعاد ، شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیج درونی که بر اساس عقل ، وجد ...


نویسنده: اکبریان، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول ویژه مجازات ها می باشد که استثنایی بر اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد. بدین معنا که مجازات به میزان متناسب با روحیات جسمی و روانی مجرم سازگاری ...


نویسنده: احمدی، سید محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است چنانچه آن دلایل خاص وجود نداشته باشد عمل منافی عفت ارتکابی قایل اثبات نباشد زیرا نخواهد ...