دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: قلعه نوی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: سلاح جنگ سخت، موشک و تجهیزات جنگی است، ولی سلاح در جنگ نرم، عقل و بصیرت می‌باشد. بصیرت روح زندگی و اکسیری است که سعادت ابدی و لذت جاودانه‌ی «حق شناسی» را به انسان می‌بخشد. ک ...


نویسنده: قلعه نویی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بیان می‌کند هنگامی‌که جریان وجوه نقد آزاد در دسترس باشد این علایق شخصی با احتمال بیشتری ممکن است باعث تضییع منافع شود. تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای ...


نویسنده: مشکل گشا، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تو ...


نویسنده: شفیع ثانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
طبیعت و جلوه‌های آن همواره از تأثیرگذارترین عناصر سازنده و جزء لاینفک شعر توصیفی و رمانتیک بوده است. در ادبیّات معاصر در گستره شعر امروز هم این ویژگی از کارکرد بسیار بالایی برخوردا ...


نویسنده: محمدپور، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف در همه زمینه ها مورد توجه کشورهای و نهادهای مختلف بین المللی قرار گرفته است.استفاده از این روش در حل اختلافات ورزشی می تواند ...


نویسنده: اسایش، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متولی در امر بیمه?های اجتماعی و چترحمایتی نیروی کار جامعه،?نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد و در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم?ها از جایگاه?ویژه ...


نویسنده: طالب، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
سنجش عملکرد شرکت¬ها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیم¬های منطقی می-باشد. یکی از مهم¬ترین مسائل برای سرمایه¬گذاران، اعتبار دهندگان و به طور کلی تصمیم¬گیرن ...


نویسنده: عادلی زاده، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از عمده¬ترین انگیزه¬های سرمایه¬گذاران جهت ورود به بازارهای سرمایه، کسب بازده¬ی مناسب و در نهایت افزایش ثروت است. عملکرد شرکت، عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام، در نتیجه تغییر ...


نویسنده: پوربختیاری، ایوب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه¬¬¬¬¬ی استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص¬های کارایی بیان می¬شود، اگر در ساده¬ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی نامیده شود، نظام ارزیابی عملکر ...


نویسنده: افچنگی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جنسیت مدیران اجرایی، کارایی سرمایه گذاری و سطح نگهداشت وجه نقد بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی ...