دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: پوربختیاری، ایوب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ارزیابی عملکرد در بعد نحوه¬¬¬¬¬ی استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص¬های کارایی بیان می¬شود، اگر در ساده¬ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی نامیده شود، نظام ارزیابی عملکر ...


نویسنده: افچنگی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جنسیت مدیران اجرایی، کارایی سرمایه گذاری و سطح نگهداشت وجه نقد بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی ...


نویسنده: عابدزاده، ازاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: قاعده درء از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که « درءِ ...


نویسنده: هدایتی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
با رشد سریع انرژی الکتریکی در اکثر جوامع صنعتی و حتی کشورهای در حال رشد شبکه های بزرگ بهم پیوسته ایجاد شده و توسعه یافته اند، نیاز به داشتن انرژی مطمئن و استفاده همه جانبه و بهینه ...


نویسنده: صفایی حصاری، رویا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بارنامه از جمله اسناد تجاری است که در حمل‌و‌نقل بین المللی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می‌با ...


نویسنده: اسیایی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پزوهش در صدد است رابطه ی بین جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت های سرمایه گذاری و رفتارهای فرصت طلبانه را با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد سنجش ...


نویسنده: استیری، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
توجه مولانا به مقوله‌ی مدارا را که عمدتاً به وسعت اندیشه و سلوک عرفانی او بر می گردد، می‌توان در آثار منظوم و منثور و همچنین اندیشه‌ی این عارف بزرگ ملاحظه نمود. مولانا جلال الدین م ...


نویسنده: دانش طلب، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به¬دنبال بررسی تأثیر جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت¬های سرمایه¬گذاری، رفتار فرصت¬طلبانه¬ی مدیران بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. ...


نویسنده: ایزانلو، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا جریان‌های نقدی و تأمین مالی با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در ارتباط هستند؟ به این منظور 89 شرکت فعال در این حوزه در بازه زم ...


نویسنده: احمدنیا بیلندی، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
آلودگی به انواع قارچ های مولد مایکوتوکسین از مشکلات جامع موادغذایی میباشد که منجر به تولید انواع مایکوتوکسین ها با طیف وسیعی از اثرات بالینی بر روی انسان و حیوانات میشود. در این مط ...