دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: تقوی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ذب?ٹاز? ? ح? حط?? آ? ?ا ?سا ? ث? ?طاض زض ?طا? ? احبز?ج ث?ب? ?طز?س? ? ?ٹضز ثحج ?طاض ?ط?ت? ا?ت. ??? ) (? ثطا? ح? قره?ت ظ? ? ر?ٹ??ط? اظ آ??ج?ب? ر??? ? ض?ح? ??، ث? ?ٹاضز? اقبض? ?? ??س ...


نویسنده: مغنی زاده ترشیزی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش توصیفی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جبهه‌گیری مدیریت با مدیریت سود واقعی شرکت‌ها انجام شد. با توجه به جامعه آماری، نمونه 115 شرکتی به کمک روش حذفی سیستماتیک و انجام نمونه‌گیر ...


نویسنده: قاسمی مقدم، کریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از جمله مهمترین اهداف شرکت¬ها به¬شمار می¬رود، افزایش ثروت نیز، تنها در نتیجه¬ی عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدها ...


نویسنده: انصاری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
عقود از لحاظ تعهد الزامی و غیر الزامی به دو نوع جایز و لازم تقسیم می شود . عقد لازم عبارت از عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آنرا ندارند. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرف ...


نویسنده: اشراقی، سیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از مفاهیم پر اهمیت و قابل توجه در سیستم های قضایی ، انصاف است . انصاف به معنای اهتمام عمیق و دقیق به همه ابعاد ، شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیج درونی که بر اساس عقل ، وجد ...


نویسنده: اکبریان، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول ویژه مجازات ها می باشد که استثنایی بر اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد. بدین معنا که مجازات به میزان متناسب با روحیات جسمی و روانی مجرم سازگاری ...


نویسنده: احمدی، سید محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است چنانچه آن دلایل خاص وجود نداشته باشد عمل منافی عفت ارتکابی قایل اثبات نباشد زیرا نخواهد ...


نویسنده: میرزایی، افاق ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بانک جهانی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. این بانک متشکل از 5 نهاد مستقل از هم می باشد. یکی از این نهادها بانک جهانی ترمیم و توسعه است که در ژوئی ...


نویسنده: بحریار، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مهم ترین معاملاتی که در تجارت بین المللی برای انتقال فناوری صنعتی سازی و توسعه زیربنایی کشورها و هم چنین برای ایجاد تعادل قراردادی و موازنه تجاری منعقد می شود معاملات تعادلی ...


نویسنده: اتحادی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این روزها سازمان‌های زیادی برای برخوردار شدن از برندی قوی و ارزشمند، سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را به سمت برند‌سازی هدایت می‌کنند، با این اندیشه که مفاهیم و ارزش‌های برند از طریق ار ...