دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بکاییان، فایزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می‌کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می‌شود. مدیران می کوشند ثروت خود را از طریق حداقل ...


نویسنده: دانشفر، انسیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد، بیش‌اطمینانی مدیران و بیش‌سرمایه‌گذاری است. در این پژوهش، داده‌ها از نرم‌افزار ره¬آورد¬ نوین ¬3 استخراج و توسط نرم‌افزار اکسل ت ...


نویسنده: ایزدخواه، هاشم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
امروزه استفاده از اینترنت و برنامه‌های مختلف آن از قبیل شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت در بین تمام اقشار مردم گسترش یافته است. همزمان حجم داده‌های ذخیره‌شده در سرورهای ابر در حال افزایش ...


نویسنده: ترحمی، علی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی با تاثیرپذیری از تحولات عمیق و سریع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که خود متاثر از دگرگونی های داخلی، منطقه ای و جهانی ...


نویسنده: قلعه نوی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: سلاح جنگ سخت، موشک و تجهیزات جنگی است، ولی سلاح در جنگ نرم، عقل و بصیرت می‌باشد. بصیرت روح زندگی و اکسیری است که سعادت ابدی و لذت جاودانه‌ی «حق شناسی» را به انسان می‌بخشد. ک ...


نویسنده: قلعه نویی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بیان می‌کند هنگامی‌که جریان وجوه نقد آزاد در دسترس باشد این علایق شخصی با احتمال بیشتری ممکن است باعث تضییع منافع شود. تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای ...


نویسنده: مشکل گشا، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تو ...


نویسنده: شفیع ثانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
طبیعت و جلوه‌های آن همواره از تأثیرگذارترین عناصر سازنده و جزء لاینفک شعر توصیفی و رمانتیک بوده است. در ادبیّات معاصر در گستره شعر امروز هم این ویژگی از کارکرد بسیار بالایی برخوردا ...


نویسنده: محمدپور، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف در همه زمینه ها مورد توجه کشورهای و نهادهای مختلف بین المللی قرار گرفته است.استفاده از این روش در حل اختلافات ورزشی می تواند ...


نویسنده: اسایش، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متولی در امر بیمه?های اجتماعی و چترحمایتی نیروی کار جامعه،?نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد و در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم?ها از جایگاه?ویژه ...