دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: غلامی نژاد، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با عنایت به اهمیت موضوع سرعت واکنش بازار سرمایه در تعدیل قیمت سهام شرکت و تأثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران، در این تحقیق به بررسی تأثیر گردش مالی سهام و ویژگی‌های سهام مبادله شده ...