دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رضایی، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده: از آنجا که گفتمان معلمان و اعتقادات آنها در نتیجه ی بدست آمده در یک کلاس زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، پژوهش حاضر با هدف بررسی گفتگوی معلمان و آنچه معلمان بدان اعتقا ...


نویسنده: غلامی نژاد، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با عنایت به اهمیت موضوع سرعت واکنش بازار سرمایه در تعدیل قیمت سهام شرکت و تأثیر آن بر تصمیمات سرمایه‌گذاران، در این تحقیق به بررسی تأثیر گردش مالی سهام و ویژگی‌های سهام مبادله شده ...