دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ارمان خواه، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
بسیاری از اصول و قواعد حقوق رقابت در کشور ما به طور صریح و یا ضمنی پذیرفته شده است، مانند اصل ضد رقابتی بودن قراردادهای افقی یا به سود رقابت بودن قراردادهای انتقال تکنولوژی؛ با این ...


نویسنده: مهدی پور، مرسده سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
صنایع داروسازی به جهت ساختن داروهای مورد نیاز جوامع بشری و با هدف کسب سود اقدام به استخدام متخصصان مربوطه می نمایند تا بتوانند همگام با تحولات پزشکی حرکت کنند. شناخت قواعد مربوط به ...


نویسنده: ابرودی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
به منظور بررسی واکنش سه رقم جو زراعی به محلول¬پاشی کود کامل (NPK) با درصد فسفر بالا در مرحله گرده افشانی ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ...


نویسنده: حنیف پور، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
حقوق مالکیت معنوی شاخه‌ای از حقوق است که در آن حقوق و تکالیف افرادی که یک دارایی فکری و غیرمالی دارند مشخص می‌شود. حقوق مالکیت معنوی در نتیجه ی خلق آفرینش ها و خلاقیت های فکری در ز ...


نویسنده: شنوایی زارع، معصومه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی یک واکنش رایج به تنش های محیطی در اکثر گیاهان زراعی است . کاربرد خارجی تعدیل کننده های اسمزی می تواند سبب افزایش فعالیت آنتی اکسی ...


نویسنده: هاشمی، عاطفه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یک نمونه از الگوهای نوین قراردادی، قراردادهای باز می باشند این قراردادها همگام با تحولات اقتصادی و تجاری بوجود آمدند. در صورتی که طرفین عقد نتوانند در زمان منعقد کردن قرارداد در ار ...


نویسنده: صفایی بخش، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
امروزه واژه توسعه یافتگی با صنعتی شدن مقارن شده است؛ به عبارت دیگر، هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که توسعه یافته نامیده شود اما صنعتی نباشد.در پی جویی مسائل و مشکلاتی که شهرستان سب ...


نویسنده: محمدی نیا، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده با رشد روز افزون تکنولوژی و ابزارهای الکترونیکی استفاده از وسایل نوین علاوه بر جنبه های مثبت زندگی، برای تسهیل در جرائم نیز باب شده است، که از آن جمله می توان به کاربرد آن در ...


نویسنده: برزویی، زینب ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
تنش های محیطی همواره یکی از اصلی ترین عوامل کاهش عملکرد در گیاهان زراعی بوده است.امروزه تعییین زمان مناسب کاشت و استفاده از تعدیل کننده های تنش جهت کاهش اثرات منفی تنش ها بر روی گی ...


نویسنده: مهرنیا، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در حقوق ایران ازدواج‌های غیرقانونی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. الف) ازدواج غیرقانونی ‌که غیرشرعی هم هستند مانند ازدواج با اقارب رضاعی، نسبی، سببی، ازدواج درحال احرام، ازدواج ب ...