دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: روکی، ایرج ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده : به منظور بررسی واکنش آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت با گروههای مختلف رسیدگی به مقادیر کاهش یافته علفکش نیکوسولفورن (کروز) آزمایش درقالب طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصا ...


نویسنده: براتی امغانی، ناهید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیأت مدیره و سرمایه گذاری بیش از حد (جبهه گیری مدیریت در سرمایه گذاری ها) در توضیح تنوع بخشی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. د ...


نویسنده: برابادی، سکینه خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهم¬ترین شاخص مالی و مالیاتی می باشد که تاثیر به¬سزایی در ایجاد عدالت مالیاتی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ویژگی¬های مالی و عملیاتی، حاکمیت شرک ...


نویسنده: بیدی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی اثر غلظت¬های مختلف بقایای علف¬کش¬های دو منظوره گندم بر ویژگی¬های مورفولوژیکی ریشه نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگ ...


نویسنده: هاشمی ثانی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
صنعت بانکداری و خدمات بانکی نقشی کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و کشورها برخوردار بوده و خود نیز در قالب بانک داری تجاری، در بازارهای پولی و مالی جهانی با رقابت فشرده ای موا ...


نویسنده: توانگر، تکتم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
حقوق انسانها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است، افراد سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجو ...


نویسنده: قلی زاده، عیسی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
کمیته‌ی حسابرسی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می‌شوند و عاملی تعیین‌کننده درروند گزارشگری مالی هستند که اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده را افزایش ...


نویسنده: یزدی مقدم، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر هموارسازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. تحقیق بر اساس شیوه جمع¬آوری داده¬ها، توصیفی- رگ ...


نویسنده: ازادواری، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی سولوپتاس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پیشگام و چمران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان جغتای انجام ...


نویسنده: علی محمدی ثانی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف انگور به تکثیر در شرایط درون¬شیشه¬ای، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه آز ...