دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: هاشمی، عاطفه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یک نمونه از الگوهای نوین قراردادی، قراردادهای باز می باشند این قراردادها همگام با تحولات اقتصادی و تجاری بوجود آمدند. در صورتی که طرفین عقد نتوانند در زمان منعقد کردن قرارداد در ار ...


نویسنده: صفایی بخش، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
امروزه واژه توسعه یافتگی با صنعتی شدن مقارن شده است؛ به عبارت دیگر، هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که توسعه یافته نامیده شود اما صنعتی نباشد.در پی جویی مسائل و مشکلاتی که شهرستان سب ...


نویسنده: محمدی نیا، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با رشد روز افزون تکنولوژی و ابزارهای الکترونیکی استفاده از وسایل نوین علاوه بر جنبه های مثبت زندگی، برای تسهیل در جرائم نیز باب شده است، که از آن جمله می توان به کاربرد آن در " جر ...


نویسنده: برزویی، زینب ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
تنش های محیطی همواره یکی از اصلی ترین عوامل کاهش عملکرد در گیاهان زراعی بوده است.امروزه تعییین زمان مناسب کاشت و استفاده از تعدیل کننده های تنش جهت کاهش اثرات منفی تنش ها بر روی گی ...


نویسنده: مهرنیا، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در حقوق ایران ازدواج‌های غیرقانونی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. الف) ازدواج غیرقانونی ‌که غیرشرعی هم هستند مانند ازدواج با اقارب رضاعی، نسبی، سببی، ازدواج درحال احرام، ازدواج ب ...


نویسنده: پورعلی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
منابع 125 چکیده: ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن ...


نویسنده: پالیزوان، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از ویژگی عصر ما، شهرنشینی گسترده، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پیچیده شدن مسائل حمل و نقل شهری است. غلبه روش های سنتی مدیریت ترافیکی منجر به بدتر شدن شرایط سامانه¬های حمل و نقل د ...


نویسنده: قیصر علی ابادی، نرجس خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هزینه ی حقوق صاحبان سهام، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها محسوب می شود که می تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیم های سهام داران و سرمایه گذاران قرار گیرد. مدیریت شرکت د ...


نویسنده: کلاته، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم وجود نظارت کافی منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی می‌شود که این امر به نوبه‌ی خود محیط مناسبی را برای تقلب، سوء استفاده و هدر رفتن، ارائه می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، ...


نویسنده: خسروجردی، خسرو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از رفتارهای شایع مصرف کنندگان، تغییر برند یا همان هزینه های سوئیچینگ می باشد. این رفتار خرید مشتریان، باعث می شود تا آنها از خرید محصول با برند همیشگی اجتناب کرده و محصول یا ...