دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: عزیزپور، محمدامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت سود می¬باشد. یکی از ویژگی¬های کیفی اطلاعات مالی قابل اتکا بودن است، اطلاعاتی قابل ...


نویسنده: توکلی، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه موضوع سرمایه فکری به موضوعی تبدیل شده است که تمرکز بر روی آن به صورت انجام پژوهش¬های تجربی و مطالعات موردی است؛ در صورتی که در دهه 1990 و ماقبل آن بیش¬تر به مباحث مفهومی مرب ...


نویسنده: رمضانی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حسابرسی، حسابرسی داخلی و کمیته‌های حسابرسی به‌عنوان سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی هستند که از طریق اطلاعات مالی بر بازده و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تأثیر می‌گذارند. نقش اصلی حسابرس ...


نویسنده: روکی، رمضان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حق¬الزحمه حسابرسی از موضوعات قابل توجه در حوزه تحقیقات حسابداری است. از طرفی ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی و حسابرسی داخلی نیز از ابزار داخلی حاکمیت شرکتی شناخته شده است که بهبود آن¬ها ...


نویسنده: زمانی، ناصر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد خرفه به زمان مصرف تعدیل کننده¬های اسمزی در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه ت ...


نویسنده: مهریزی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تاریخ آینه‌ی روشنگری اجتماعات و آینه‌ها است که می‌توان با مطالعه‌ی آن بسیاری از آداب و روسم مردمان در گذشته را باز شناخت. این روشنگری حاصل نشده است، مگر به پایکاری قلم آن‌هایی که خ ...


نویسنده: فهیم، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
عقد ضمان، از مدت‌ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‌دانند. ضمان مصدر می‌باشد و به معنای دربرداشتن است، زیرا در ضمان آنچه ...


نویسنده: روکی، ایرج ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده : به منظور بررسی واکنش آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت با گروههای مختلف رسیدگی به مقادیر کاهش یافته علفکش نیکوسولفورن (کروز) آزمایش درقالب طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصا ...


نویسنده: براتی امغانی، ناهید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیأت مدیره و سرمایه گذاری بیش از حد (جبهه گیری مدیریت در سرمایه گذاری ها) در توضیح تنوع بخشی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. د ...


نویسنده: برابادی، سکینه خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهم¬ترین شاخص مالی و مالیاتی می باشد که تاثیر به¬سزایی در ایجاد عدالت مالیاتی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ویژگی¬های مالی و عملیاتی، حاکمیت شرک ...