دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: فهیم، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
عقد ضمان، از مدت‌ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‌دانند. ضمان مصدر می‌باشد و به معنای دربرداشتن است، زیرا در ضمان آنچه ...


نویسنده: روکی، ایرج ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده : به منظور بررسی واکنش آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت با گروههای مختلف رسیدگی به مقادیر کاهش یافته علفکش نیکوسولفورن (کروز) آزمایش درقالب طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصا ...


نویسنده: براتی امغانی، ناهید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیأت مدیره و سرمایه گذاری بیش از حد (جبهه گیری مدیریت در سرمایه گذاری ها) در توضیح تنوع بخشی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. د ...


نویسنده: برابادی، سکینه خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهم¬ترین شاخص مالی و مالیاتی می باشد که تاثیر به¬سزایی در ایجاد عدالت مالیاتی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ویژگی¬های مالی و عملیاتی، حاکمیت شرک ...


نویسنده: بیدی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی اثر غلظت¬های مختلف بقایای علف¬کش¬های دو منظوره گندم بر ویژگی¬های مورفولوژیکی ریشه نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگ ...


نویسنده: هاشمی ثانی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
صنعت بانکداری و خدمات بانکی نقشی کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و کشورها برخوردار بوده و خود نیز در قالب بانک داری تجاری، در بازارهای پولی و مالی جهانی با رقابت فشرده ای موا ...


نویسنده: توانگر، تکتم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
حقوق انسانها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است، افراد سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجو ...


نویسنده: قلی زاده، عیسی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
کمیته‌ی حسابرسی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می‌شوند و عاملی تعیین‌کننده درروند گزارشگری مالی هستند که اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده را افزایش ...


نویسنده: یزدی مقدم، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر هموارسازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. تحقیق بر اساس شیوه جمع¬آوری داده¬ها، توصیفی- رگ ...


نویسنده: ازادواری، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی سولوپتاس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پیشگام و چمران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان جغتای انجام ...