دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خانی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در یک جامعه مطلوب انسانی، برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ‌دهی به نقض هنجارها، استفاده ابزارهای غیر قضایی از جمله اخلاق و عرف با کرامت انسانی سازگارتر بوده و توسل به آن‌ها از ...


نویسنده: تعصبی، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بورس اوراق بهادار به عنوان واسطه¬ی وجوه، وظیفه¬ی جذب منابع مالی و تزریق آن در بخش¬های مختلف اقتصادی را عهده¬دار می¬باشند. در فرآیند تخصیص منابع، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق ...


نویسنده: باغانی، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم¬اطمینان به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می¬باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد، شامل؛ ویژگی¬های ذاتی کسب و کار یا صنعت و رویه¬های افشای شرکت که منبع نخست را می ...


نویسنده: باغانی، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
توسعه سریع فن آوری های ارتباطی و ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در جامعه این وسیله را به یکی از کانال های جدید ارتباطی بازاریابی تبدیل نموده و به شرکت ها اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه ...


نویسنده: احمدزاده، سیدمصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
کیفیت گزارشگری مالی یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی مالی است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگر ...


نویسنده: وکیلی پور، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اطلاع رسانی سریع توسط شرکت¬ها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور ...


نویسنده: سهرابی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می¬شود که براساس مکانیزم¬های راهبری شرکتی است که از سال 1391 به¬عنوان یک الزام به شرکت¬های بورس اوراق بهاد ...


نویسنده: مهدوی پناه، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه ?ک? از مهمتر?ن مسائل مال? بانکها، اندازهگ?ری سودآوری آنها م?باشد .اندازهگ?ری سودآوری بانکها از آنجا که پا?ه بس?اری از تصم?مگ?ریها در داخل و خارج از بانکها م?باشد، دارای اهم? ...


نویسنده: کرمی بیارجمند، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی عملکرد اجتماعی شرکت (CFP)، مدیریت سرمایه در گردش (WCM) و عملکرد مالی شرکت (CFP) براساس اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای به‌دس ...


نویسنده: صفرنژاد مغانی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از پدیده¬های منفی، که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می¬دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم¬گیری¬های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه¬گذاران منجر می¬شود. هدف پژوهش حا ...