دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: غفوری، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده در کشورهای پیشرفته دنیا شرکت¬ها به این نتیجه رسیده¬اند که برای رسیدن به بالاترین سطح کیفیت گزارشگری مالی و پایداری سود باید به عملکرد اجتماعی و ادراک سرمایه¬گذاران خود توجه ...


نویسنده: مهر نژاد، غزاله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
وجود اختلاف آرا و تناقض در احکام، ناشی از تفاوت و تعارض قوانین نیست، زیرا در ایجاد قوانین داخلی بر خلاف ایجاد و قانون گذاری بین المللی، تنها یک مرجع قانون گذار وجود دارد و در صورتی ...


نویسنده: درچمن، مونا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این پژوهش تاثیر عوامل رقابتی در صنعت بر عدم تقارن در رفتار هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.ا ین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. هم ...


نویسنده: خانی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در یک جامعه مطلوب انسانی، برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ‌دهی به نقض هنجارها، استفاده ابزارهای غیر قضایی از جمله اخلاق و عرف با کرامت انسانی سازگارتر بوده و توسل به آن‌ها از ...


نویسنده: تعصبی، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح شرکت¬ها می¬باشد. در سال¬های گذشته، روند مطالبات معوق در شرکت¬ها افزایش یافته است و سهم معوقات به میزان نگران کننده¬ای رسیده است. پیگیری وصول ...


نویسنده: باغانی، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم¬اطمینان به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می¬باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد، شامل؛ ویژگی¬های ذاتی کسب و کار یا صنعت و رویه¬های افشای شرکت که منبع نخست را می ...


نویسنده: باغانی، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
توسعه سریع فن آوری های ارتباطی و ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در جامعه این وسیله را به یکی از کانال های جدید ارتباطی بازاریابی تبدیل نموده و به شرکت ها اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه ...


نویسنده: احمدزاده، سیدمصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
کیفیت گزارشگری مالی یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی مالی است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگر ...


نویسنده: وکیلی پور، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اطلاع رسانی سریع توسط شرکتها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور ...


نویسنده: سهرابی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می¬شود که براساس مکانیزم¬های راهبری شرکتی است که از سال 1391 به¬عنوان یک الزام به شرکت¬های بورس اوراق بهاد ...