دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: درچمن، مونا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این پژوهش تاثیر عوامل رقابتی در صنعت بر عدم تقارن در رفتار هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.ا ین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. هم ...


نویسنده: خانی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در یک جامعه مطلوب انسانی، برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ‌دهی به نقض هنجارها، استفاده ابزارهای غیر قضایی از جمله اخلاق و عرف با کرامت انسانی سازگارتر بوده و توسل به آن‌ها از ...


نویسنده: تعصبی، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بورس اوراق بهادار به عنوان واسطه¬ی وجوه، وظیفه¬ی جذب منابع مالی و تزریق آن در بخش¬های مختلف اقتصادی را عهده¬دار می¬باشند. در فرآیند تخصیص منابع، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق ...


نویسنده: باغانی، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم¬اطمینان به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می¬باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد، شامل؛ ویژگی¬های ذاتی کسب و کار یا صنعت و رویه¬های افشای شرکت که منبع نخست را می ...


نویسنده: باغانی، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
توسعه سریع فن آوری های ارتباطی و ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در جامعه این وسیله را به یکی از کانال های جدید ارتباطی بازاریابی تبدیل نموده و به شرکت ها اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه ...


نویسنده: احمدزاده، سیدمصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
کیفیت گزارشگری مالی یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی مالی است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگر ...


نویسنده: وکیلی پور، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اطلاع رسانی سریع توسط شرکتها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور ...


نویسنده: سهرابی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می¬شود که براساس مکانیزم¬های راهبری شرکتی است که از سال 1391 به¬عنوان یک الزام به شرکت¬های بورس اوراق بهاد ...


نویسنده: مهدوی پناه، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه ?ک? از مهمتر?ن مسائل مال? بانکها، اندازهگ?ری سودآوری آنها م?باشد .اندازهگ?ری سودآوری بانکها از آنجا که پا?ه بس?اری از تصم?مگ?ریها در داخل و خارج از بانکها م?باشد، دارای اهم? ...


نویسنده: کرمی بیارجمند، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی عملکرد اجتماعی شرکت (CFP)، مدیریت سرمایه در گردش (WCM) و عملکرد مالی شرکت (CFP) براساس اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای به‌دس ...