دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: احمدزاده، سیدمصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
کیفیت گزارشگری مالی یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی مالی است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگر ...


نویسنده: وکیلی پور، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اطلاع رسانی سریع توسط شرکت¬ها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور ...


نویسنده: سهرابی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می¬شود که براساس مکانیزم¬های راهبری شرکتی است که از سال 1391 به¬عنوان یک الزام به شرکت¬های بورس اوراق بهاد ...


نویسنده: مهدوی پناه، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه ?ک? از مهمتر?ن مسائل مال? بانکها، اندازهگ?ری سودآوری آنها م?باشد .اندازهگ?ری سودآوری بانکها از آنجا که پا?ه بس?اری از تصم?مگ?ریها در داخل و خارج از بانکها م?باشد، دارای اهم? ...


نویسنده: کرمی بیارجمند، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی عملکرد اجتماعی شرکت (CFP)، مدیریت سرمایه در گردش (WCM) و عملکرد مالی شرکت (CFP) براساس اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای به‌دس ...


نویسنده: صفرنژاد مغانی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از پدیده¬های منفی، که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می¬دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم¬گیری¬های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه¬گذاران منجر می¬شود. هدف پژوهش حا ...


نویسنده: رضایی باداشیانی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین عملکرداجتماعی با عملکرد مالی شرکت در کوتاه مدت و بلند مدت است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(به جز شرکت ه ...


نویسنده: صایمی نسب، جعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی و سلامت روانی با نقش میانجی¬ هویت سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر سبزوار انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ...


نویسنده: برهمند، محمد رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر روابط بین سطح اثربخشی هیأت مدیره و افشای سرمایهی فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین ...


نویسنده: مجیدی نیا، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
فرصت کارآفرینی به موقعیتی اطلاق می گردد که در آن موقعیت ها بتوان محصولات، خدمات، مواد خام، بازار و شیوه های سازماندهی جدیدی را ارائه نمود. کارآفرینی موتور رشد و توسعه اقتصادی بوده ...