دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سنگ سفیدی، نازی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
درخواست و تقاضا از جمله مضامینی است که در شعر شاعران از دوره‌های آغازین شعر فارسی تا دوره معاصر به صورت‌های گوناگون جلوه نموده است. تقاضا و درخواست در شعر شاعران به دو دسته‌ی کلّی ...


نویسنده: روشن، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
: گسترش روز افزون تجارت فرامرزی به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یکسو و علاقه وافرکشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را برآ ...


نویسنده: سعیدی، سید مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
در بیشتر فرآیندهای صنعتی نباید مقادیر پارامترهای سیستم بیشتر از مقادیر نامی شوند و پارامترها دارای حد بالا یا پایین یا به اصطلاح دارای اشباع می باشند. برای مثال در یک موتور اگر مقد ...


نویسنده: شریعتمدار طهرانی، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
آرکائیسم یا باستان گرایی یعنی استعمال الفاظ یا ساختارهایی که در زبان روزمره متداول نیست و به تعبیر دیگر «ادامه¬¬ی حیات زبان گذشته در خلال زبان اکنون است. شاید پس از وزن و قافیه، مع ...


نویسنده: هوشنگی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
تغییر جنسیت یکی از مسائل مهم علم پزشکی روز است . هر چند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیرممکن می‌دانند درمقابل گروهی دیگر آن رابعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند. ...


نویسنده: غضنفری، ارزو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
رسیدگی به اختلافات و دعاوی در دادگاه ها، نیازمند دو نوع قانون است؛ نخست، قانون ماهوی که حقوق و مسئولیت های طرفین دعوا را بیان می کند و دیگر، قوانین مقررات شکلی که تشریفات و نحوه‌ی ...


نویسنده: نعمت شاهی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در فرهنگ ایرانی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی اراده‌ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع، به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح را تعیین کرد ...


نویسنده: اعظمی نژاد، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
نشوز یکی از موارد مشکلات بین زوجین در زندگی و روابط خانوادگی است که موجب از بین رفتن نفقه از طرف زوج به زوجه می گردد. چون نفقه یکی از تعهداتی است که زوج با قبول همسری بر ذمه اش گذا ...


نویسنده: عباسی سنجدکی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) دین اسلام همواره بر اهمیت سلامتی و تندرستی تاکید دارد. قرن هااست که مسلمانان ارزش زندگی خوب ، تمیز و سالم ر ...


نویسنده: انصاری، حمیدرضا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
آشنایی‌زدایی از مباحث اصلی مکتب فرمالیسم است که در چند دهه‌ی اخیر مطرح شده است. این ‌اصطلاح را نخستین بار ویکتور شکلوفسکیVictor Shkolovsky(1893-1984م.)، فرمالیست معروف روسی،‌ درمقا ...