دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۲۹ آبان، ساعت ۰۹:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: رحیمی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر مرتضی محمدی
محمد دلخوش
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی حسابداری
از آنجا که هزینه های تحقیق وتوسعه وتوان مالی نقش مهمی در ارتقاء ارزش شرکت ها دارند، در این راستا هدف این تحقیق تعیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه ، نقدینگی، توان مالی در پیش ...


دوشنبه، ۲۹ آبان، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: کوشکی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌اکبر جنت‌آبادی
دکتر محمدرضا سعیدی اصل
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
رشته‌ی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
در این پژوهش هموگلوبین افراد گروه خونی A در رنج سنی 19 تا 60 سال که حداقل 2 بار اهدا خون مستمر در یک سال داشتند، توسط روش الکتروفورز استات سلولز مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط آن ...


دوشنبه، ۲۹ آبان، ساعت ۱۲:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: علی مردان، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر سید محمدحسین معطر
دکتر حسن شاکری
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
رشته‌ی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
اجراء کاربردهای موازی برروی منابع متعدد پردازشگر و اجراء وظائف به صورت همزمان و استفاده حداکثری از منابع، این امکان را برای کاربران بهوجود آورده تا بتوانند با سرعت و کارایی بیشتری ...


سه‌شنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: بهادری، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
قاسم قاسمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
رشته‌ی حسابداری
همواره یک سطح نهایی برای انباشت اخبار بد در شرکت وجود دارد، و با رسیدن به آن سطح نهایی به‌یک‌باره این اخبار بد منتشر خواهد شد و سهامداران موجب تغییر در باورهایشان درباره ارزش شرکت ...