دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
چهارشنبه، ۵ اردیبهشت، ساعت ۱۲:۳۰، ساختمان اداری - اتاق ۲۱۵
نویسنده: حسن زاده حصار، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
حجت‌اله آتشی گلستانی
قاسم قاسمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی حسابرسی
این پژوهش، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک انصار، پرداخته و هدف اصلی آن بررسی افزایش سودآوری از طریق انجام مستمر حسابرسی از شعب بانک می باشد. متغیرهای پژ ...


چهارشنبه، ۵ اردیبهشت، ساعت ۱۳:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: ملایی، فرشته سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس حسام حسن‌پور
مهندس علی‌اکبر نقابی
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
در این مقاله، ما چهارچوب تشخیص¬نفوذ را با استفاده از یک روش جدید مطرح می‌کنیم. از ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات باینری و پیوسته به ترتیب برای انتخاب ویژگی و بهینه‌سازی پارا ...


شنبه، ۸ اردیبهشت، ساعت ۱۴:۳۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۵
نویسنده: کیقبادی زاده، امیررضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
لاله همبوشی
ثمانه بخشی مقدم
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی
اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس عواملی هستند که عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار داده و پاسخ¬های فیزیولوژیکی مختلفی را کلید می¬زنند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرین مهرات‌های ...