دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ایمانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ساختار سرمایه ی بهینه به نظریه ی توازن ارتباط داده می شود؛ چرا که فرض بر آن دارد که اهرم هدف یک شرکت تحت تاثیر نیروهای رقابتی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی چرخه‌ی عمر شرکت ...


نویسنده: فالنجی، فرحناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
اختلال افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات سایکولوژیک در سراسر جهان بوده و عامل اصلی ناتوانی و مرگ ومیرناشی از خودکشی می‌باشد. در بسیاری از موارد این اختلال همراه اضطراب می باشد. امروز ...


نویسنده: نورافشان، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
استفاده از فناوری موبایل در چند دهه اخیر در سرتا سر دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته است. از این حیث ، مطالعات چندان زیادی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مطالعه کنونی قصد دارد تا ب ...


نویسنده: چشمی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده سالیان متمادی است که حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام می دهند، با این حال رسوایی های اخالقی اخیر در حرفه باعث شده است که موضوع تعی ...


نویسنده: ابرودی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق پیش بینی مهارت شنیداری زبان اموزان ایرانی از طریق عمل کرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی است. برای انجام این تحقیق از دانش اموزان سه تست به صورت مجزا گرفته شده ا ...


نویسنده: ربانی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی در ارتباط با میزان فروش های شرکت، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و به طور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات ...


نویسنده: ایازی جنت ابادی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در سال‌های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم در مدیریت مالی شده است. استراتژی تنوع در کسب و کار شرکت‌ها می‌تواند توان رقابتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژو ...


نویسنده: قربانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی، بزه دیدگی جنسی است. که از دیرباز مورد توجه فقه و حقوقدانان قرار گرفته است. دراین زمینه پژوهش های زیادی انجام گرفته است اما آن چه در این نوشتار ...


نویسنده: پاک سرشت، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر گروه گریزی در کلاس در بین دختران مقطع ابتدایی شهر سبزوار بود. جامعه ی آماری پژوهش مدارس ابتدایی دخترانه سبزوار که 37 مدرسه و دارای 11 ...


نویسنده: برابادی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اشتیاق تحصیلی و بهزیستی روانی دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر سبزوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر دوره ...