دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سبزواری بیدختی، ویدا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نظریه¬ی استدلال یا استدلال¬ورزی، مطالعه¬ای بین رشته¬ای برای رسیدن به نتیجه¬ی خاص آن هم ازطریق استنتاج منطقی می-باشد. استنتاج منطقی بدین معناست که ادعاهایی، چه صحیح چه غلط، مبتنی بر ...


نویسنده: پاشازاده، بهرام ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
این پژوهش در دو فاز انجام شد که در فاز اول تاثیر فرآیند میدان های پالس الکتریک بر استخراج ،خواص آنتی¬اکسیدانی و فنولیک عصاره دارچین بررسی شد. متغیرهای مستقل شامل میزان ولتاژ (? تا ...


نویسنده: احمدی، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
این پژوهش به منظور افزایش تعادل بار در شبکه های مبتنی بر نرم افزار طراحی و تدوین شده است. مسئله این پژوهش از آن جا ناشی شده که برخی از شرکت ها هزینه های زیادی را طی سالیان گذشته بر ...


نویسنده: گلی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر روش های آموزش سنتی و آموزش مبتنی بر رسانه ها در میزان رضایت دانشجویان از روش تدریس دانشگاه پیام نور سبزوار است. روش پژوهش بر اساس روش گردآوری دا ...


نویسنده: طیبی، جلال ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
تشخیص بهترین ویژگی ها برای یک مجموعه داده، تاثیر زیادی در به حداقل رساندن خطای دسته بندی دارد. انتخاب ویژگی، فرآیند انتخاب زیرمجموعه ای کوچک از مجموعه‌ی بزرگ ویژگی ها است. در بسیار ...


نویسنده: رامشینی، حوا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دوره های آموزشی محیط زیست بر سازگاری اجتماعی و تربیت شهروندی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان جاجرم انجام شده است. برای رسیدن به این هدف جامعه ...


نویسنده: حطیطه ئی، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه رفتار اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و بهداشت روانی در دانش‌آموزان پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دوره متوسطه اول شهرستان جغتای در سال تحصیلی 98-1397 بود. جامع ...


نویسنده: دلشادنوقابی، الیاس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
با پیشرفت روزافزون وب و استفاده¬های مختلف از آن، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز کاربران به یک موضوع مهم تبدیل شده است. بنابراین نیاز به سیستمی که به صورت هوشمند علایق کاربران را بشناس ...


نویسنده: محمدزاده، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
برای اقدام به هر کار و امری در سطح جامعه بنا به قوانین و آنچیزی که متعارف است، نیاز به اخذ مجوز است (از جمله امر رانندگی، ساخت و احداث بنا ، ایجاد کسب و کار وهکذا) و قانون و دولت و ...


نویسنده: اهنگرثانی، ایلیا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
موضوع خسارت معنوی، مصادیق، امکان مطالبه و نحوه ی جبران آن از موضوعات نسبتاً پیچیده ی علم حقوق است . نکاح تنها عقدی است که طرفین آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد، با یکدیگر رابطه بدهکا ...