دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: زارعی، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و ابرازگری هیجانی با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 4 مشهد انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگ ...


نویسنده: نایبی، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دنیای کسب‌وکار امروز با تحولات روزافزونی مواجه است، رشد سریع علم و تکنولوژی و نیازهایی متنوع مشتریان باعث شده تا شرکت¬ها گوی سبقت را در کسب سهم بازار از یکدیگر بربایند. در چنین شرا ...


نویسنده: نوروزیان، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ساختار مالی به عنوان یکی ازمهم ترین پارامتر های مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها مطرحشد ه است . ساختار مالی از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها ت ...


نویسنده: سنگ سفیدی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی اسفر این انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی ...


نویسنده: زاهدی اول، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی و سلامت روان والدین با رشد اجتماعی کودکان کم توان ‏ذهنی شهر سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی و ازلحاظ روش، توصیفی از نو ...


نویسنده: هژبرعراقی، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین تجربه خارجی مدیریت و نوآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونهای شامل 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرف ...


نویسنده: زنده دلان، لیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
زمانبندی اعلام سود وسیله ای با اهمیت است که از طریق آن شرکت‌ها می‌توانند بر واکنش سرمایه‌گذاران به اطلاعات منتشر شده تاثیر بگذارند. آگاهی سرمایه‌گذاران از اخبار بد و یا خوب شرکت می ...


نویسنده: سیدی، سیدسجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده امروزه گوجه‌‍فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر صادرات جایگاه مناسبی را در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.این پژوهش به منظور دست‌یابی به ترکیب و غ ...


نویسنده: براتی، منصوره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تعارض کار - خانواده با اعتیاد به کار و انگیزش شغلی در بین شاغلین دفاتر اسناد رسمی شهر سبزوار در سال 97-1396 صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف بنیادی ...


نویسنده: هاشمی، مریم السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دوران کودکی و نوجوانی، مهمترین دوران شکل¬گیری شخصیت هر فرد است و بی توجهی به آن پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و در جامعه¬ای که به این قشر کمتر توجه شود، مشکلات اجتماعی ...