دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سهیلی، سید محمد سهیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
خاموشی سراری و قطع و وصل شدن مداوم خطوط انتقال برق به موتورها ،ترانسفورماتورها رله ها ، وسایل خانگی و صنعتی خسارت جبران ناپذیری را وارد می‌کند. هدف اصلی انرژی الکتریکی و آنچه که مو ...


نویسنده: صادقی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگیهای سه عامل شخصیت ایزنگ و روشهای فرزندپروری ادراک شده بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامع ...


نویسنده: کوثری، کاظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه در حوزه بانکداری ، توجه به رویکرد مشتری مداری می‌باشد. بانکها در بازار رقابت ، سخت در تلاش برای حفظ مشتریهای وفادار فعلی و جذب مشتریان جدید ...


نویسنده: پورسخاوت، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پست مدرنیسم به مثابه یک پیکره پیچیده, مبهم و چند چهره, یک جریان پر نفوذ و قدرتمند فرهنگی, سیاسی و روشنفکری است که, افکار انتقادی و نسبی گرایانه متفکرانی مثل: دکارت, هیوم, کانت, نیچ ...


نویسنده: بروغنی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مقدمه و هدف: شرکت در فعالیت‌های ورزش? اثرات سودمندی بر سلامت جسم و روان افراد دارد. افراد به دلایل گوناگون و برای رفع نیازهای مختلف به محیط ورزشی روی می‌آورند، اما بنا به علل گوناگ ...


نویسنده: حسن نژادانارکی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
اجتناب از مالیات از دیدگاه سنتی و مرسوم خود یک فعالیت حداکثرکنندهی ارزش تلقی میشود که ثروت را از دولت به سهامداران شرکت منتقل میکند. با این وجود، یک ویژگی مهم شرکتهای بزرگ و مدرن، ...


نویسنده: حیدری، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
چکیده پیش¬بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل¬گران بوده است. این امر توسط پژوهش¬گران به روش¬های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش¬بینی قیمت سهام ...


نویسنده: برزویی، عصمت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
تجربههای شاعری، زندگی اجتماعی و فردی، مسائل سیاسی حاکم بر جامعه، حوادث زندگی زمینهای را به وجود میآورد که به شعر شاعران رنگ و بوی خاصی می‌بخشد. از سوی دیگر ‌‌‌ارزش‌ها و برداشت‌های ...


نویسنده: حاجی رستملو، بهاره ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
در این تحقیق اثر ضد میکروبی فیلم نشاسته حاوی غلظت های مختلف عصاره الکلی پوست انار بر باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، سودومون ...


نویسنده: تدارکات، بی بی فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۳
مواد پروتئینی،یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. در این میان بازار مصرف قارچ خوراکی به دلیل افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به فواید و روش مصرف آن ، روند رو به ...