دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: استاجی، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
پیش بینی بار یک فرایند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق بوده است. روشهای برخورد زیادی در دو دهه اخیر برای به کارگیری این مسئله تحقیق و بررسی شده اند. پیش بینی بار ...


نویسنده: امینی، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
لازمه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی پیوستن به موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری است موافقتنامه ای که در چهارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته است و به حقوق مالکیت فکری مرتبط ...


نویسنده: نوروزیان، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در سال های اخیر بیت کوین با ارزش ترین ارز می باشد. ارز رمزنگاری بیت‌کوین یکی از ارزهای پیشرو در جهان است و به کاربران امکان انجام معاملات امن و ناشناس در اینترنت را می¬دهد. در سال¬ ...


نویسنده: حجتی پور، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر پاداش هیات مدیره بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیات مدیره ی و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ارزیابی عملکرد در بعد نحو ...


نویسنده: جغتایی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
بدون شک در دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز بشر نقش ابزارهای بی سیم انکارناپذیر می باشد. یکی از مهمترین حوزه¬های مطالعاتی در زمینه ابزار بی سیم مربوط به شبکه های حس ...


نویسنده: افشار منش، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و ...


نویسنده: هدایتی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
یکی از مهم¬ترین موضوعات نسبت به توسعه نیروگاه¬ها پیش¬بینی میزان توان مورد¬نیاز به¬منظور تامین برق مصرفی واحد¬های مختلف اعم از تجاری¬، مسکونی و . . . می¬باشد، لذا تقویت نیروگاه¬ها و ...


نویسنده: فروهر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترل و ذهن آگاهی با میزان توجه منجیان غریق بود. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری داده‌ ...


نویسنده: ابرودی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق پیش بینی مهارت شنیداری زبان اموزان ایرانی از طریق عمل کرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی است. برای انجام این تحقیق از دانش اموزان سه تست به صورت مجزا گرفته شده ا ...


نویسنده: رضایی، راحله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بروز اسیب ورزشی درداوران رشته های توپی -تماسی براساس منابع استرس زا صورت گرفته است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازنوع کاربردی و علی -مقایسه ای و از نظر جمع او ...