دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نوروزیان، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در سال های اخیر بیت کوین با ارزش ترین ارز می باشد. ارز رمزنگاری بیت‌کوین یکی از ارزهای پیشرو در جهان است و به کاربران امکان انجام معاملات امن و ناشناس در اینترنت را می¬دهد. در سال¬ ...


نویسنده: حجتی پور، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر پاداش هیات مدیره بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیات مدیره ی و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ارزیابی عملکرد در بعد نحو ...


نویسنده: جغتایی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
بدون شک در دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز بشر نقش ابزارهای بی سیم انکارناپذیر می باشد. یکی از مهمترین حوزه¬های مطالعاتی در زمینه ابزار بی سیم مربوط به شبکه های حس ...


نویسنده: افشار منش، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و ...


نویسنده: هدایتی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
یکی از مهم¬ترین موضوعات نسبت به توسعه نیروگاه¬ها پیش¬بینی میزان توان مورد¬نیاز به¬منظور تامین برق مصرفی واحد¬های مختلف اعم از تجاری¬، مسکونی و . . . می¬باشد، لذا تقویت نیروگاه¬ها و ...


نویسنده: فروهر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترل و ذهن آگاهی با میزان توجه منجیان غریق بود. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری داده‌ ...


نویسنده: ابرودی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق پیش بینی مهارت شنیداری زبان اموزان ایرانی از طریق عمل کرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی است. برای انجام این تحقیق از دانش اموزان سه تست به صورت مجزا گرفته شده ا ...


نویسنده: رضایی، راحله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بروز اسیب ورزشی درداوران رشته های توپی -تماسی براساس منابع استرس زا صورت گرفته است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازنوع کاربردی و علی -مقایسه ای و از نظر جمع او ...


نویسنده: عرفان پور، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی براساس سخت رویی و نگرشهای مذهبی در مشاوران آموزش وپرورش سبزوار در سال ???? انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از ن ...


نویسنده: کسراییان، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی افسردگی بر اساس کمال‌گرایی و عزت‌نفس با نقش میانجی جنسیت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ششتمد است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شام ...