دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: افتخاری نیک، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
در سال های اخیر مشکلات اتلاف انرژی را در بخش خانگی و هم صنعت، شاهد هستیم.انرژی یکی از بحث های مهم جوامع جهان است به طوری که با گرم شدن زمین بسیاری از کشورها برای مصرف بهینه آن اقد ...


نویسنده: کرمی بیارجمند، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
پیشرفت فزاینده اطلاعات در دنیای کنونی باعث به وجود آمدن روش‌هایی جهت تفسیر و استفاده مجدد از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سیستم‌های کامپیوتری گردیده‌ است . یکی از بهترین روش‌ها جهت بر ...


نویسنده: روحی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر پیش¬بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بوده است. در تحقیق حاضر خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی م ...


نویسنده: سهیلی، سید محمد سهیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
چکیده مدیریت توزیع انرژی الکتریکی باید بر اساس تطبیق عرضه بر تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه‌ریزی ، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری بهینه نماید. لذا در برنامه‌ریزی آینده یک سیستم قدرت ...


نویسنده: صادقی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگیهای سه عامل شخصیت ایزنگ و روشهای فرزندپروری ادراک شده بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامع ...


نویسنده: کوثری، کاظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه در حوزه بانکداری ، توجه به رویکرد مشتری مداری می‌باشد. بانکها در بازار رقابت ، سخت در تلاش برای حفظ مشتریهای وفادار فعلی و جذب مشتریان جدید ...


نویسنده: پورسخاوت، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پست مدرنیسم به مثابه یک پیکره پیچیده, مبهم و چند چهره, یک جریان پر نفوذ و قدرتمند فرهنگی, سیاسی و روشنفکری است که, افکار انتقادی و نسبی گرایانه متفکرانی مثل: دکارت, هیوم, کانت, نیچ ...


نویسنده: بروغنی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مقدمه و هدف: شرکت در فعالیت‌های ورزش? اثرات سودمندی بر سلامت جسم و روان افراد دارد. افراد به دلایل گوناگون و برای رفع نیازهای مختلف به محیط ورزشی روی می‌آورند، اما بنا به علل گوناگ ...


نویسنده: حسن نژادانارکی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
اجتناب از مالیات از دیدگاه سنتی و مرسوم خود یک فعالیت حداکثرکنندهی ارزش تلقی میشود که ثروت را از دولت به سهامداران شرکت منتقل میکند. با این وجود، یک ویژگی مهم شرکتهای بزرگ و مدرن، ...


نویسنده: حیدری، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
چکیده پیش¬بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل¬گران بوده است. این امر توسط پژوهش¬گران به روش¬های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش¬بینی قیمت سهام ...