دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: قاسمی تبار، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه پویایی محیط کسب و کار تغییر به سمت دولت الکترونیک را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پیاده سازی موفق و اثربخش دولت الکترونیک ، همواره با چالش های جدی مانند عدم پذیرش از سوی ک ...


نویسنده: حسین زاده، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقدینگی سهام و ساختار سرمایه با نقش تعدیلی سرمایه¬گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمای ...


نویسنده: لزگی، براتعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
جوهره دلیل، ایجاد علم در وجدان قاضی است؛ و این به‌تنهایی متصور نیست مگر اینکه پلیس در انجام وظایف خود در استناد به آن‌ها آشنایی وافی و کافی به ادله اثبات کیفری و حقوقی که این پایان ...


نویسنده: زیدابادی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
ادبیات نظری اخیر، اولین گام به‌منظور برقراری ارتباط بین بازار مالی و توسعه اقتصادی است. این مطالعات پیشنهاد می‌کند که درآمد سرانه بالاتر ممکن است بر ویژگی‌های اقتصاد، نظیر عملکرد ب ...


نویسنده: جلمبادانی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت¬ها محسوب می¬شود. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن¬ها و همچن ...


نویسنده: اکبری، بی بی فریده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقش منابع مشتری و انگیزه مشتری در خلق ارزش مشترک مشتری از دیدگاه مشتریان بانک آینده شهر مشهد 97-98 انجام شده است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی، ...


نویسنده: توکلی، رضوان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. درجه تبعیت هر یک از نهادهای حقوقی مورد بررسی ...


نویسنده: هنرمند، نوشین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده حافظ نسبت به شعر و مضامین شعری ادبای گذشته شناخت کافی داشت. گاهی همان مضامین گذشته را به شکلی پخته‌تر و با بیانی شیرین‌تر تکرار می‌کرد و گاهی نیز، دست به ابتکار و نوآوری می ز ...


نویسنده: براتی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش یک بررسی سیستماتیک و استراتژیک در مورد روند دانشگاه کارآفرین بر پیش بینی و توسعه عملکرد دانشگاه با تأکید بر دو سو توانی را مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت بررسی دو سو توان ...


نویسنده: داودی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
جرایم اقتصادی یکی از عمده ترین بخش های قانون کیفری را به خود اختصاص داده است، با وجود این قانونگذار تاکنون آن را به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است. پیشگیری از جرم چند دهه ای ...