دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رضوانی نیا، اسماعیل ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
داستانها و قصه‌های بلند عامیانه روایت اجتماعی هر جامعه است که مردمان اعصار مختلف را با شیوه‌ی تفکر و اندیشه، داستان نویسی و داستانگویی و آمال و آرزوهای مردمان آشنا می‌کند. در قرن ب ...


نویسنده: هراتی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: تقریبا در کلیه کشورهای دنیا پروسة اصلاح مقررات موجود و وضع قوانین جدید در جریان است و در بسیاری از کشورها مؤسسات ویژه‌‌ای مأمور شده‌‌اند تا مقررات موجود را به طور مستمر مورد ...


نویسنده: صالح ابادی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نظارت هیأت مدیره و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی با نقش تعدیلی دوگانگی مدیرعامل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. میزان و ماهیت حق ...


نویسنده: سالاری، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ترک خدمت کارکنان با میانجی¬گری سرمایه روان¬شناختی صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی ا ...


نویسنده: شایان ارجمند، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دانشگاه های دولتی جزوء دستگاههای اجرایی کشور می باشد که برای رفع نیازهای علمی تاسیس گردیده اند با توجه به اصل 30 قانون اساسی کشورکه اشعار می دارد : دولت موظف است وسایل آموزش و پرو ...


نویسنده: صباغی، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت به‌ویژه مصادیق آن در استفاده از رسانه‌های اجتماعی رایانه‌ای و موبایلی، بر سبک زندگی افراد سایه انداخته است ...


نویسنده: عرب، زهره ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: ادبیات و روانشناسی ارتباطی تنگاتنگ و تأثیر شگرفی بر هم داشته و دارند به گونه ای که به سختی می توان این دو مقوله را از هم جدا کرد؛ یکی از نقاط تلاقی این دو مقوله، شیوه ه ...


نویسنده: ریوندی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نوآوری یک عامل حیاتی برای شرکتها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط به‌شدت رقابتی امروزی است. همچنین، پایدارترین نوع نوآوری، نوآوری دانش‌محور است که لزوماً باید با پیاده‌س ...


نویسنده: رحیمی خواه، محمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دخالت دادگاه ها در امر داوری نه تنها مخل جریان داوری نیست بلکه می تواند جنبه حمایتی نیز داشته باشد. با این وجود، دخالت دادگاه باید دارای چارچوب و محدوده خاصی باشد تا با هدف طرفین ا ...


نویسنده: نودهی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی سرمایه¬ی فکری بر ارتباط بین ویژگی¬های هیات¬مدیره و پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. پایداری سود از جمله ویژگی¬های کیفیت سود مبتن ...