دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: توکلی، رضوان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. درجه تبعیت هر یک از نهادهای حقوقی مورد بررسی ...


نویسنده: هنرمند، نوشین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده حافظ نسبت به شعر و مضامین شعری ادبای گذشته شناخت کافی داشت. گاهی همان مضامین گذشته را به شکلی پخته‌تر و با بیانی شیرین‌تر تکرار می‌کرد و گاهی نیز، دست به ابتکار و نوآوری می ز ...


نویسنده: براتی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش یک بررسی سیستماتیک و استراتژیک در مورد روند دانشگاه کارآفرین بر پیش بینی و توسعه عملکرد دانشگاه با تأکید بر دو سو توانی را مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت بررسی دو سو توان ...


نویسنده: داودی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
جرایم افتصادی یکی از امده ترین بخش های قانون کیفری را به خود اختصاص داده است.با وجود این قانون گذارتا کنون ان ئرا به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است.به عبارت دیگر هدف اصلی .ک ...


نویسنده: قوامی ، سمیه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده پایان¬نامه: تصاویر شعری از عناصر اصلی شعر و از معیارهای مهم نقد ادبی نزد متقدمین است. صور خیال که از تلفیق اشیاء، کلمات و احساسات در هنگام خلق یک اثر هنری ایجاد می¬شود، بر ج ...


نویسنده: صاحبی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی نقش برنامه درسی اجرا شده در دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی در نوع مواجهه با تغییر در برنامه درسی انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از منظر هدف، ...


نویسنده: زارع موسوی، سیدحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. امروزه با توجه به رشد و گسترش شرکت ...


نویسنده: اسدی، ابوالحسن ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده یکی از انواع جدید نقد متون ادبی، نقد کهن‌الگویی متون می‌باشد که مبتنی بر نقد روان شناختی بوده و بر اساس نظریات کارل گوستاویونگ، روان‌شناس معروف و معاصر سوئیسی شکل گرفته است. ...


نویسنده: قراری، نازیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که دارای حقوق و تکالیفی باشد. حقوق خانواده یک از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل است، در تقنین قوانین مربوط به خانواده باید تمام ...


نویسنده: طاهری، سجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر نقش محافظه¬کاری حسابداری بر ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی ...