دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برابادی، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
درک ویژگی‌های اقلام تعهدی یکی از اهداف اصلی پژوهش‌های حسابداری مالی می‌باشد. اقلام تعهدی نه‌تنها یک جزء از سودآوری می‌باشند بلکه درصورتی‌که با نگاه عمیق‌تری به ماهیت اقلام تعهدی نگ ...


نویسنده: زمندی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
استراتژی نگهداری وجه نقد یک شرکت در تعیین سرنوشت و آینده آن مهم است. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است که در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی و جریان‌های نقدی نقشی محوری ...


نویسنده: برزویی، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
وجود بقایای علف کش ها خصوصا ، علف کش های دو منظوره گندم بر رشد و نمو گیاهان موجود در تناوب امروزه به عنوان یک چالش در کشاورزی نوین در آمده است . عوامل متعدد مانند تجزیه توسط میکروا ...


نویسنده: دیواندری، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
پژوهش حاضر با هدف آشنایی خواننده با شیوه¬های هنرمندانه و نحوه¬ی به کارگیری نیرنگ و تدبیر در شاهنامه تدوین گردیده است. نیرنگ¬ها و تدابیری که در شاهنامه توسط شخصیت¬های مختلف به کار گ ...


نویسنده: اکبریان قوشخانه، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی ناخوداگاه و من باطنی در مکتب اشراق و مولانا پرد اخته است، کوشش ما بر آن است که به دو پرسش پاسخ دهیم. پرسش نخست این است که ناخوداگاه و من باطنی یا به عبار ...


نویسنده: ششتمدی، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
کی¬از ¬نگرانی‌ها¬ و¬ دغدغه‌های¬ والدین ، ¬آینده¬ی¬ کودکانشان¬ است¬ که¬ مبادا¬ این¬ لبخندهای¬ شیرین¬ و صادقانه¬ و¬ بازی‌های صمیمانه ¬و ¬شادی¬آفرین ¬به ¬غم ،¬ اندوه ¬و ¬انزوا ¬و ¬گوش ...


نویسنده: مهریزی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
این پایان نامه، پژوهشی است پیرامون «تقلید و نوآوری در شعر رهی معیری و هوشنگ ابتهاج». تقلید در لغت یعنی چیزی را ملازم کسی قرار دادن و قلاده در گردن کسی انداختن و مجازاً به معنی پیرو ...


نویسنده: میرزائی، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
ایمان گروی نظریه ای است که براساس آن باورهای دینی نیازمند توجیه معرفت شناختی نیست. ‏مراد از توجیه معرفت شناختی همان استدلال و در واقع توجیه استنتاجی است. بنابراین ‏ایمان گروی دامنه ...


نویسنده: شنوایی زارع، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
ورمی کمپوست کودی است که از تجزیه میکروبی و ثبات مواد آلی در اثر فعالیت مشترک کرم های خاکی و میکروارگانیسم های مختلف به دست می آید و با توجه به ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زیستی خود، ...


نویسنده: یوسف ابادی، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
زن ،‌ به عنوان نیمی از بشریت در‌ کانون‌ بزرگ‌ جامعه انـسانی و نـیز بـه عنوان یکی از دو رکن پدیدآورنده بنیان خانواده، در طول‌ تاریخ، داوری های گوناگونی را نسبت به خود دیده اسـت و شر ...