دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: استاجی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقش تعدیلی اثر تمرکز مالکیت بر رابطه¬ی بین سیاست تقسیم¬سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های م ...


نویسنده: نزل ابادی، سیداحمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
والدین در برابر فرزندان تکالیفی بر عهده دارند که بخشی از آن ها در قانون مشخص شده است و مواردی هم از عرف استنباط می شود. بنابراین، قانون بر روابط آنان حاکم است و تکالیفِ مقرر منشأ ق ...


نویسنده: عباسی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده‌ با گسترش استفاده از تلفن‌های همراه، بانکداری به وسیله موبایل نیز به عنوان یکی از کانال‌های بانکداری الکترونیک مورد توجه قرار گرفت. زیرا کاربران قادر به استفاده از آن در هر ز ...


نویسنده: کلاته اقامحمدی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق م ...


نویسنده: دولت ابادی، فرشید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده گزارش حسابرسی، موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری ومبنای تصمیم گیری گروه های ذی نفع درشرکت ها است. انتشار به موقع گزارش حسابرسی منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح از سوی سرمایه گ ...


نویسنده: کیوانلو، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
نقش عدالت در فقه و تببین جایگاه آن در دو منبع بزرگ فقه شیعه یعنی کتاب و سنت می باشد. از نظر فقهی، عدالت یک شخص با تأیید دو عادل یا معاشرت فراوان با خود او یا باور متدینین به عدالت ...


نویسنده: ابطحی نیا، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و می‌تواند تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان داشته باشد. همچنین رضایت شغلی باعث نوآوری، خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات م ...


نویسنده: افتخاری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده شرکت‌ها از گرایش‌های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می¬‌کنند. توجه به ویژگی¬های هیات¬مدیره به‌منظور خلق ارزش‌های بیشتر برای مشتریان در نتیجه ارتقای عملکرد تج ...


نویسنده: پاکروان، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تئوری مشروعیت بیان می¬کند که میان شرکت¬ها و جامعه¬ای که شرکت¬ها در آن فعالیت می¬کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می¬رود ایفای مسئولیت ¬اجتماعی شرکت¬ها، عملکرد مالی را تح ...


نویسنده: کریمی، مهدیار ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مطابق مواد ?? و ?? قانون تامین اجتماعی و ??? قانون کار حق بیمه درصدی ازمزد یا حقوق کارگر است که مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرما است. پیمانکارانی که جهت انجام موضوع پیمان از کار ...