دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: محمودی باغخیراتی، مژگان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور ترسیم نیمرخ سواد اطلاعاتی اساتید و رابطه آن با کیفیت تدریس انجام شده است.پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل دو جامعه است که جامع ...


نویسنده: نصرالهی، سیده سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تصمیم گیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. یکی ازراه های کمک به سرمایه گذاران ارایه الگوهای پیش بینی در باره دورنمای کلی شرکت است، هرچه پیش بینی ها به وا ...


نویسنده: بهمنیار، مهلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
موضوع بازیهای رایانه ای و تأثیرگذاری این بازیها بر برخی از عملکردهای شناختی انسان یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر رویکردهای مختلف آکادمیک را به خود جذب کرده است. هدف از این پژو ...


نویسنده: اسمعیلی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: ژئوپارک به یک محدوده جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود که دارای چند پدیده ویژه و زیبای زمین شناسی است. در یک ژئوپارک ممکن است جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، هنری و تاریخی خاصی وجود داشت ...


نویسنده: معصومه، منظمی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد کمالگرایی با اضطراب حالتی رقابتی و اعتماد به نفس در دختران والیبالیست نوجوان بود. به این منظور 105 نفر از والیبالیست های دختر نوجوان شهرست ...


نویسنده: صالح ابادی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
در شرایط تنش شوری استفاده از مواد تعدیل کننده مانند کود های حاوی پتاسیم می تواندد اثرات منفی شور بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی را کاهش دهد. به منظور بررسی اثر مقادیر مصرف ...


نویسنده: شهراد، میلاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن‌آوری، کشورها را از قابلیت‌های گوناگونی برای تولید کالاها و ارائه خدمات برخوردار کرده است. از این‌رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سب ...


نویسنده: مهدوی مقدم، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
انسان برای رفع نیازهای بی‌شمار و متنوّع خویش، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است. بسته به نوع نیاز انسان، نوع این ارتباط نیز متفاوت و متمایز خواهد بود؛ در این میان، دو نوع ارتباط ...


نویسنده: افشارلر، مانا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از یک طرف، بررسی تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه و از طرف دیگر، ایجاد جریانهای نقد و توان بازپرداخت بدهی‌ از جمله مسائلی است که برای تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت می‌ ...


نویسنده: یاسایی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
محافظه‌کاری به عنوان یکی از میثاق‌های تعدیل¬کننده در حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین نوسان قیمت سهام و محدودیت فروش سهام شرکت ...