دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کلاته اقامحمدی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق م ...


نویسنده: دولت ابادی، فرشید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده گزارش حسابرسی، موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری ومبنای تصمیم گیری گروه های ذی نفع درشرکت ها است. انتشار به موقع گزارش حسابرسی منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح از سوی سرمایه گ ...


نویسنده: کیوانلو، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
عدالت قاعده ای است که جهان هستی برآن پایدار است و با معنای گسترد? خود، زیربنای نظام آفرینش است. دین در اصول و فروع خود از آن برخاسته است. توحید و یگانه شناسی خداوند از نظم عادلانه ...


نویسنده: ابطحی نیا، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و می‌تواند تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان داشته باشد. همچنین رضایت شغلی باعث نوآوری، خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات م ...


نویسنده: افتخاری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده شرکت‌ها از گرایش‌های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می¬‌کنند. توجه به ویژگی¬های هیات¬مدیره به‌منظور خلق ارزش‌های بیشتر برای مشتریان در نتیجه ارتقای عملکرد تج ...


نویسنده: پاکروان، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تئوری مشروعیت بیان می¬کند که میان شرکت¬ها و جامعه¬ای که شرکت¬ها در آن فعالیت می¬کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می¬رود ایفای مسئولیت ¬اجتماعی شرکت¬ها، عملکرد مالی را تح ...


نویسنده: کریمی، مهدیار ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مطابق مواد ?? و ?? قانون تامین اجتماعی و ??? قانون کار حق بیمه درصدی ازمزد یا حقوق کارگر است که مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرما است. پیمانکارانی که جهت انجام موضوع پیمان از کار ...


نویسنده: زمردی قوجه بیگلو، ایوب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
خلاصه پایان نامه )چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ( دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از بدو تاسیس موضوعی مورد اختلاف بوده است از یک طرف برخی با توجه به وضع خاص روح ...


نویسنده: ایمان نژاد، فاطمه زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
نقد بلاغی شعر فارسی را از دیدگاه سه علم بلاغت: معانی، بیان و بدیع مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد. نقد بلاغی، نقدی کاربردی است که یک اثر ادبی را از این جهت که چگونه و با چه ابزار و ت ...


نویسنده: زارع، ابراهیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رمان‌نویسی در ایران سابقه‌ای بالغ بر صد سال دارد. رمان‌های حسین خسروجردی زیر عنوان‌های رمان تاریخی، رئالیستی و ناحیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. در رمان‌های حسین خسروجردی مسایل تا ...