دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ریوندی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نوآوری یک عامل حیاتی برای شرکتها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیط به‌شدت رقابتی امروزی است. همچنین، پایدارترین نوع نوآوری، نوآوری دانش‌محور است که لزوماً باید با پیاده‌س ...


نویسنده: صباغی، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت به‌ویژه مصادیق آن در استفاده از رسانه‌های اجتماعی رایانه‌ای و موبایلی، بر سبک زندگی افراد سایه انداخته است ...


نویسنده: رحیمی خواه، محمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دخالت دادگاه ها در امر داوری نه تنها مخل جریان داوری نیست بلکه می تواند جنبه حمایتی نیز داشته باشد. با این وجود، دخالت دادگاه باید دارای چارچوب و محدوده خاصی باشد تا با هدف طرفین ا ...


نویسنده: نودهی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی سرمایه¬ی فکری بر ارتباط بین ویژگی¬های هیات¬مدیره و پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. پایداری سود از جمله ویژگی¬های کیفیت سود مبتن ...


نویسنده: صالحی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به نقش پر اهمیت روابط سیاسی بر شرکت‌ها، این تحقیق با هدف بررسی روابط سیاسی بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد، اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق به ...


نویسنده: میرچولی، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس در پیش بینی گرایش تفکر انتقادی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. به ا ...


نویسنده: محمودی باغخیراتی، مژگان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور ترسیم نیمرخ سواد اطلاعاتی اساتید و رابطه آن با کیفیت تدریس انجام شده است.پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل دو جامعه است که جامع ...


نویسنده: نصرالهی، سیده سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تصمیم گیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. یکی ازراه های کمک به سرمایه گذاران ارایه الگوهای پیش بینی در باره دورنمای کلی شرکت است، هرچه پیش بینی ها به وا ...


نویسنده: بهمنیار، مهلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
موضوع بازیهای رایانه ای و تأثیرگذاری این بازیها بر برخی از عملکردهای شناختی انسان یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر رویکردهای مختلف آکادمیک را به خود جذب کرده است. هدف از این پژو ...


نویسنده: اسمعیلی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: ژئوپارک به یک محدوده جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود که دارای چند پدیده ویژه و زیبای زمین شناسی است. در یک ژئوپارک ممکن است جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی، هنری و تاریخی خاصی وجود داشت ...