دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ابطحی نیا، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رضایت شغلی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و می‌تواند تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان داشته باشد. همچنین رضایت شغلی باعث نوآوری، خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات م ...


نویسنده: افتخاری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده شرکت‌ها از گرایش‌های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می¬‌کنند. توجه به ویژگی¬های هیات¬مدیره به‌منظور خلق ارزش‌های بیشتر برای مشتریان در نتیجه ارتقای عملکرد تج ...


نویسنده: پاکروان، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تئوری مشروعیت بیان می¬کند که میان شرکت¬ها و جامعه¬ای که شرکت¬ها در آن فعالیت می¬کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می¬رود ایفای مسئولیت ¬اجتماعی شرکت¬ها، عملکرد مالی را تح ...


نویسنده: کریمی، مهدیار ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مطابق مواد ?? و ?? قانون تامین اجتماعی و ??? قانون کار حق بیمه درصدی ازمزد یا حقوق کارگر است که مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرما است. پیمانکارانی که جهت انجام موضوع پیمان از کار ...


نویسنده: زمردی قوجه بیگلو، ایوب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
خلاصه پایان نامه )چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ( دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از بدو تاسیس موضوعی مورد اختلاف بوده است از یک طرف برخی با توجه به وضع خاص روح ...


نویسنده: ایمان نژاد، فاطمه زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
نقد بلاغی شعر فارسی را از دیدگاه سه علم بلاغت: معانی، بیان و بدیع مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد. نقد بلاغی، نقدی کاربردی است که یک اثر ادبی را از این جهت که چگونه و با چه ابزار و ت ...


نویسنده: زارع، ابراهیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رمان‌نویسی در ایران سابقه‌ای بالغ بر صد سال دارد. رمان‌های حسین خسروجردی زیر عنوان‌های رمان تاریخی، رئالیستی و ناحیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. در رمان‌های حسین خسروجردی مسایل تا ...


نویسنده: مجد، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعهای بحث برانگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی د ...


نویسنده: قاسمی تبار، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه پویایی محیط کسب و کار تغییر به سمت دولت الکترونیک را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پیاده سازی موفق و اثربخش دولت الکترونیک ، همواره با چالش های جدی مانند عدم پذیرش از سوی ک ...


نویسنده: حسین زاده، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقدینگی سهام و ساختار سرمایه با نقش تعدیلی سرمایه¬گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمای ...