دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مهدوی مقدم، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
انسان برای رفع نیازهای بی‌شمار و متنوّع خویش، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است. بسته به نوع نیاز انسان، نوع این ارتباط نیز متفاوت و متمایز خواهد بود؛ در این میان، دو نوع ارتباط ...


نویسنده: افشارلر، مانا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از یک طرف، بررسی تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه و از طرف دیگر، ایجاد جریانهای نقد و توان بازپرداخت بدهی‌ از جمله مسائلی است که برای تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت می‌ ...


نویسنده: یاسایی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
محافظه‌کاری به عنوان یکی از میثاق‌های تعدیل¬کننده در حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین نوسان قیمت سهام و محدودیت فروش سهام شرکت ...


نویسنده: ریوندی، ایرج ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف نقش واسطه‌ای هویت‌سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین باقابلیت سازگاری و غنی‌سازی شغل کارکنان ( مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار) انجام شد. پژوهش ...


نویسنده: رضایی نوعی، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن د ...


نویسنده: محمدنژاد، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 111 شرکت از بین شرکت¬ ...


نویسنده: حسینی، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دست کاری سود به عنوان یک تکنیک توسط مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد .این تکنیک که به صورت عمد صورت می گیرد ، بر سود واحد تجاری تاثیر می گذارد. ه ...


نویسنده: عارف، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه شهرت شرکت‌ها عامل مهمی برای ایجاد اعتبار و اطمینان بیشتر در بازار رقابتی محسوب می‌شود و باعث می‌گردد سهامداران فعلی اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری خود در این‌گونه شرکت‌ ...


نویسنده: صادقی، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش درصدد آن است تا اثر نگهداشت وجه نقد و اعتبارات تجاری را بر تأمین مالی کوتاه‌مدت بانکی شرکت¬های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، موردسنجش و آزمون قرار دهد. جا ...


نویسنده: یعقوبی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده اصولا ازدواج و طلاق امری اجتماعی و بنیادی است و به ساختارها و نهادها و سازمان های اجتماعی بر می گردد؛ مرتبط با نظام ارزشی جامعه است و نظام ارزشی در جامعه بیشتر ریشه های تاریخ ...