دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کسرایی فر، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانایی‌های تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی و روان‌شناختی می‌باشد. کمبود هر یک از این توانایی‌ها مانع پیشرفت ورزشکار خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر نقش سبک ...


نویسنده: صالح فر، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
شرکتهای با مشتریان عمده، انگیزه‌های متفاوتی برای نگهداشت وجه نقد اضافی دارند. تکیه بر مشتریان عمده و بزرگ مستلزم ریسک و نوسان گردش وجوه نقد بالاتری است زیرا زیان مشتری عمده، می‌توا ...


نویسنده: طالب زاده، عذرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر نقش تعدیل¬کنندگی اعتماد سازمانی بین سلامت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه دولتی بجنورد می باشد، از نظر ماهیت و روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی ه ...


نویسنده: کمالی نجف اباد، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه اهمیت و ضرورت شناسایی و پیشگیری انواع بیماری‌ها و حوادث طبیعی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر به یکی از موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مهم مبدل شده است. ایست قلبی که بی‌گمان ی ...


نویسنده: جنت ابادی، کاظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
از آنجا که شفافیت و دسترسی به اطلاعات درست و باکیفیت نقش بسزایی در تصمیم¬گیری برای انتخاب گزینه¬های سرمایه¬گذاری ایفا می¬کند، هدف این پژوهش تعیین رابطه¬ی بین کیفیت اطلاعات حسابدار ...


نویسنده: رستم پور قره قوزلو، میلاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشا بر رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تعداد 110 شرکت د ...


نویسنده: دلبری، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
قرار تأمین کیفری که در لسان قانونی یا حقوقی عمدتاً از آن به عنوان قرار تأمین و یا حتی تأمین یاد می شود، در طول فرایند دادرسی معمولاً به عنوان یک ضرورت قضایی، حسب مورد توسط مقام تحق ...


نویسنده: اسماعیلی، حجی محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دنیای کودک با تصویرهای ذهنی او شکل گرفته ،به دلیل قدرت تصویر سازی وهمانندانگاری بالای کودک،مفاهیم گوناگون انتزاعی را می توان از طریق نمادسازی به او فهماند،هم چنین محدودیت معنایی ذه ...


نویسنده: مهاجرانی، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
قصّه¬گویی - که زیر مجموعه ادبیات کودکان قرار می گیرد- عمر درازی دارد و در دوره¬های مختلف به شکل‌های گوناگونی چون خنیاگری، نقّالی، پرده خوانی، عاشیق ها، بخشی‌ها و در دوره‌ی جدید هم ...


نویسنده: قاسمی، سلمان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل¬کنندگی عمر شرکت بر ارتباط بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی¬ها و نرخ بازده فروش) در شرکت¬های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...