دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسینی، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دست کاری سود به عنوان یک تکنیک توسط مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد .این تکنیک که به صورت عمد صورت می گیرد ، بر سود واحد تجاری تاثیر می گذارد. ه ...


نویسنده: عارف، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه شهرت شرکت ها عامل مهمی برای ایجاد اعتبار و اطمینان بیشتر در بازار رقابتی محسوب می شود و باعث می گردد سهامداران فعلی اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری خود در اینگونه شرکت ه ...


نویسنده: صادقی، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش درصدد آن است تا اثر نگهداشت وجه نقد و اعتبارات تجاری را بر تأمین مالی کوتاه‌مدت بانکی شرکت¬های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، موردسنجش و آزمون قرار دهد. جا ...


نویسنده: یعقوبی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده اصولا ازدواج و طلاق امری اجتماعی و بنیادی است و به ساختارها و نهادها و سازمان های اجتماعی بر می گردد؛ مرتبط با نظام ارزشی جامعه است و نظام ارزشی در جامعه بیشتر ریشه های تاریخ ...


نویسنده: ایزدی شکوه، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان با تغییرات و نوآوری‌های قابل توجهی روبرو بوده است. در مواد 88 تا 95 این قانون، تلاش شده تا حد ممکن از افراد نابالغ ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
طلاق دو صورت دارد : طلاق رجعی (زمانی که مرد حاضر به ادامه زندگی نیست) و طلاق بائن(طلاقی که با درخواست زن است و مرد حق رجوع ندارد). طلاق بائن نیز به دوصورت است طلاق خلع(طلاقی که زن ...


نویسنده: لطفی سدهی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
حوزه‌های علمیه و روحانیون با توجه به اینکه مورد وثوق مردم هستند و مردم به آنها اعتماد دارند یکی از اقشار موثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌روند و صحبت کردن حضوری روحان ...


نویسنده: کسرایی فر، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانایی‌های تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی و روان‌شناختی می‌باشد. کمبود هر یک از این توانایی‌ها مانع پیشرفت ورزشکار خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر نقش سبک ...


نویسنده: صالح فر، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
شرکت‌ها عموما با دو نوع مشتری عمده و خرد مواجه هستند. مشتریان عمده به دلیل اینکه بخش بزرگی از فروش‌های شرکت را تشکیل می‌دهند، دارای اهمیت زیادی برای شرکت‌ها هستند. وجود مشتری عمده ...


نویسنده: طالب زاده، عذرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر نقش تعدیل¬کنندگی اعتماد سازمانی بین سلامت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه دولتی بجنورد می باشد، از نظر ماهیت و روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی ه ...