دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: اسدی، ابوالحسن ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده یکی از انواع جدید نقد متون ادبی، نقد کهن‌الگویی متون می‌باشد که مبتنی بر نقد روان شناختی بوده و بر اساس نظریات کارل گوستاویونگ، روان‌شناس معروف و معاصر سوئیسی شکل گرفته است. ...


نویسنده: قراری، نازیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که دارای حقوق و تکالیفی باشد. حقوق خانواده یک از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل است، در تقنین قوانین مربوط به خانواده باید تمام ...


نویسنده: طاهری، سجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر نقش محافظه¬کاری حسابداری بر ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی ...


نویسنده: طلوعی فرد، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از جمله مسائلی که شرکت¬ها با آن مواجه هستند ساختار سرمایه می¬باشد. به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار میرود. در این راستا، تصمیمگی ...


نویسنده: رضوانی نیا، اسماعیل ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
داستانها و قصه‌های بلند عامیانه روایت اجتماعی هر جامعه است که مردمان اعصار مختلف را با شیوه‌ی تفکر و اندیشه، داستان نویسی و داستانگویی و آمال و آرزوهای مردمان آشنا می‌کند. در قرن ب ...


نویسنده: هراتی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: تقریبا در کلیه کشورهای دنیا پروسة اصلاح مقررات موجود و وضع قوانین جدید در جریان است و در بسیاری از کشورها مؤسسات ویژه‌‌ای مأمور شده‌‌اند تا مقررات موجود را به طور مستمر مورد ...


نویسنده: صالح ابادی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نظارت هیأت مدیره و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی با نقش تعدیلی دوگانگی مدیرعامل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. میزان و ماهیت حق ...


نویسنده: سالاری، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ترک خدمت کارکنان با میانجی¬گری سرمایه روان¬شناختی صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی ا ...


نویسنده: شایان ارجمند، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دانشگاه های دولتی جزوء دستگاههای اجرایی کشور می باشد که برای رفع نیازهای علمی تاسیس گردیده اند با توجه به اصل 30 قانون اساسی کشورکه اشعار می دارد : دولت موظف است وسایل آموزش و پرو ...


نویسنده: صباغی، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت به‌ویژه مصادیق آن در استفاده از رسانه‌های اجتماعی رایانه‌ای و موبایلی، بر سبک زندگی افراد سایه انداخته است ...