دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: موید، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مدیریت در علوم انسانی رابطه بسیار نزدیکی بافرهنگ دارد به گونه‌ای که با اندک تأملی می‌توان نقش فرهنگ را در جای جای آن مشاهده کرد. به همین دلیل فرهنگ‌های گوناگون برای خود مدیریت های ...


نویسنده: یقطینی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
در این تحقیق خواص فیزیکوشیمیایی، تغذیه‌ای و آنتی‌اکسیدانی دو نمونه عدس ایرانی سبز و سیاه شامل رطوبت و مواد فرار، خاکستر کل، چربی، پروتئین، فیبر خام، کربوهیدرات، اندازه‌گیری فنل تام ...


نویسنده: دشتیانی، مهتاب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
در این پژوهش، واریته ای تجاری از توت فرنگی (سلوا) که در گلخانه و مزرعه کشت، داشت و برداشت شده بود تهیه گردید سپس ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، میکروبی و حسی آن ها اندازه گیری و هر یک ا ...


نویسنده: طراقی فرد، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
. یکی از مباحث مهم در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و فرانسه چگونگی طُرق شکایت از آراء محاکم می باشد. در دکترین و مباحث کلاسیک راجع به شکایت از آراء ، طرق شکایت از رای به طرق عادی ...


نویسنده: مرادیان مغانی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
شهرت نوعی دارایی نامشهود و از مهم¬ترین و حیاتی¬ترین عناصر برای زنده ماندن سازمان است از این رو به عنوان معیار رقابتی و تمایز تعریف شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری ...


نویسنده: حسینی ممرابادی، سیده فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
خریب از جمله جرایم علیه اموال می باشد که همواره در جوامع بشری وجود داشته و به دلیل ضرر و آسیبی که به اموال اشخاص اعم از دولتی، عمومی، حقوقی و حقیقی وارد می آید قانونگذاران در پی جر ...


نویسنده: یوسفی مقدم، ندا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تضام وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دی مطرح می گردد؛ درحالت اول تضام بی بستانکاران وجود دارد و به همی دلیل تضام مثبت نامیده می شود و در ...


نویسنده: ملائی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با پیشرفت روزافزون علم و صنعت در سراسر دنیا در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین موتورهای اقتصادی شهرهای جهان مطرح است و درامد قابل ملاحظه ای را نصیب صاحبان خود کرده ...


نویسنده: همایی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در مباحث وجوه نقد و مازاد نقدینگی نباید تضاد بین مدیران و سهامداران را از نظر دور ساخت. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همانطور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد شرکت با مازاد نقدینگی روب ...


نویسنده: وهابی، ایمان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
فسخ نکاح یکی از روشهای بر هم زدن ازدواج است. هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فداحش یکی از طرفی باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. ...