دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حلاجی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان حس مشارکت و مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان مدارس خاص و عادی شهر نیشابوراست که مدارس خاص آن دسته از مدارسی هستند که با برگزاری آزمون و دارا بودن معدل ...


نویسنده: صالح ابادی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکردمالی شرکت‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیم‌های سهام-داران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. مدیریت شرکت درر ...


نویسنده: تازیکی نژاد، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
از جمله خصوصیات هر سیاست جنایی مطلوب و کارآمد، حمایت خاص از گروه هایی است که آسیب پذیری بیشتری در مقابل جرم دارند. زنان، کودکان، سالمندان، عقب ماندگان ذهنی و بزه دیدگان جرایم خاص ( ...


نویسنده: محرابیان فر، سید محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های دفاعی روان شناختی زندانیان مرد دارای سابقه اعتیاد و فاقد سابقه اعتیاد شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بوده ...


نویسنده: صباغ زاده، رکسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
واکنش کاراملیزاسیون روش مناسبی برای ایجاد رنگ و آروما در مواد غذایی محسوب می گردد. از طرفی کارامل تولیدی می تواند دارای فعالیت آنتی اکسیدانی نیز باشد؛ که این مسأله به pH و نوع قند ...


نویسنده: صفری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
حافظ به عنوان بزرگترین شاعر غزل سرای از همان سده‌های پیشین مورد توجّه ادب دوستان و پژوهشگران بوده است. زبان، بیان، فرم و ساختار بی نظیر اشعار حافظ همواره مورد توجّه بسیاری از نویسن ...


نویسنده: طحانی، ابولفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده انگیزه به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت آمیز در زبان دوم مورد توجه قرار گرفته است . هدف از انجام این تحقیق این بود که سطح انگیزشی بین فراگیران زبان انگلیسی در مدارس عمومی ...


نویسنده: رنجبرجامی، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
جرم و جزا، همنشین دیرین جامعه انسانی، به فراخور تحولات اجتماعی دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده که امروزه به دلیل گسترش بزهکاری، اندیشمندان را بر آن داشت تا با قرائت‌های مختلف از مجر ...


نویسنده: کلاته اقامحمدی، داوود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده بیمه عقدی است مبتنی بر ریسک که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نماید. در این بین یکی از انو ...


نویسنده: بروغنی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مربوط بودن قیمت سهام از جمله متغیرهای اثرگذار بر رفتار بازار سرمایه به شمار می رود، هر چه میزان مربوط بودن قیمت سهام بالاتر باشد نشان دهنده بالابودن شفافیت اطلاعات ارایه شده می باش ...