دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: تابنده، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون بانک در روزگار ما مشکل است . از وظیفه های مهم بانک ها تسهیل گردش پول و تجهیز و تخصیص منابع پو ...


نویسنده: باقری، صمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تاثیر مدیریت سود و شاخص های کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه¬گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. برای دستیابی به این هد ...


نویسنده: براتی پور، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
شاهنامه فردوسی از همان آغاز طی ادوار مختلف مورد استقبال و توجه بی¬نظیر گروه¬های گوناگون قرار گرفته، به گونه¬ای که در طول تاریخ ادبیات ایران از هیچ اثری به اندازه شاهنامه، گزیده¬نوی ...


نویسنده: ساقی، سمانه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مسئله ازدواج و زناشویی ازجمله مسایل مهم و اساسی درتشکیل خانواده و ادامه نسل بشر بوده ودر میان تمام اقوام وملل ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است و از بهترین سنت های دینی شمرده ...


نویسنده: فیض ابادی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از ا میت بسیاری برخوردار است. جایگاه حقوق و مسئولیت تولید کنندگان خون نسبت ...


نویسنده: ایمانی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از ارکان بسیار مهم در شرکت های تجارتی، مدیران آن می باشند. مدیر در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است. ولی در قوانین برخی از کشورها، «مدیر» تعریف شده است. به نظر می رسد که مفهو ...


نویسنده: اکرامی نژاد، زکیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد تحصیلی، کمال گرایی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دارای والدین با حرفه مشاوره و عادی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش از نوع مطا ...


نویسنده: شکور، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است. زیرا برخی از سرم ...


نویسنده: صنعتی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اقلام دارویی یکی از مسائل مهم که مورد توجه بشر امروزی است و مورد نظر انسانها قرار گرفته ، مسئولیت مدنی تولید کنندگان و ...


نویسنده: یوسفی، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
اعتبار تجاری یک منبع بودجه مهم برای شرکت¬های کوچک و بزرگ در سراسر جهان است. عوامل گوناگونی بر میزان اعتبار تجاری تأثیرگذار است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها محافظه‌کاری است که یکی از و ...