دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برزویی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تد ...


نویسنده: امیری، فاطمه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سرمایه‌گذاری پژوهش و توسعه به طور قابل توجهی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است و به طور فزاینده در اقتصاد مبتنی بر دانش مهم تلقی میشود. ارزش دارایی‌های نقدی نیز ممکن است با هر دوی م ...


نویسنده: کریمی مروی، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
پاسخ بار می تواند به عنوان یک ابزار تاثیرگذار برای توازن بهتر بین عرضه و تقاضای برق در شبکه هوشمند ارائه شود. همچنین از آن به عنوان « تغییرات در الگوهای معمول مصرف برق توسط مشتریان ...


نویسنده: الفی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
شبکه قدرت همواره با مشکلات و محدودیت های فنی و اقتصادی روبه رو بوده است. یکی از مشکلات اساسی شبکه قدرت بحث تراکم خطوط می باشد که از نظر فنی و اقتصادی برای شبکه و بهره بردار محدودیت ...


نویسنده: زبر دست گبراباد، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی ...


نویسنده: روکی، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقد با در نظر گرفتن نقش تعدیلی هزینه ی نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری مشروعیت ...


نویسنده: ارغوانی، امیر ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نامزدی یک تعهد قراردادی قابل فسخ به شمار می‏آید و برابر صراحت قانون هر یک از طرفین تا زمان انعقاد قرارداد می‏توانند آنرا فسخ نمایند و به نوعی الزام در این قرارداد قابل مشاهده نمی‏ب ...


نویسنده: زارع موسوی، سید هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
شبکه ها به سرعت در حال گسترش و تغییر ساختار هستند. این افزایش دائمی در اتصال شبکه های مختلف به شبکه مرکزی و همچنین افزایش تقاضای مصرف انرژی الکتریکی سبب شده که سطح جریان خطا بالا ر ...


نویسنده: نامنی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ریاست مرد بر خانواده در دو قسم کلی قابل بررسی می باشد یک قسم آن بحث ریاست یا همان سرپرستی پدر بر فرزندان است که تحت عنوان ولایت قهری پدر در حقوق ایران مطرح می گردد که از مسائل بدیه ...


نویسنده: محمدنیا، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده امروزه عامل انسانی به عنوان کلیدی ترین و حساس ترین عنصر سازمانی بشمار می رود و بیش تر تئوری های نوین سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل مهمی اشاره کرده اند؛ نیروی انسانی ماهر، ...