دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سعادتی گرو، دانیال ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد آتی شرکت با تاکید بر نقش بیش اطمینانی مدیریتی و مالکیت دولتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...


نویسنده: معماریانی، امیررضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده در این پژوهش، از کارخانه گلپایگان سه نمونه پنیر( سفید آب نمکی، لاکتیکی و یو اف ) تهیه و سپس از نظر ویژگی های فیزیکوشیمیایی ، حسی و میکروبی در زمان های مختلف(0 ، 1 و 2 ...


نویسنده: یعقوب زاده، سید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده پایان نامه: (شامل خلاصه،‌اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده) امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی-اکسیدان-های سنتزی، بکارگیری آنتی¬اکسیدان-های گیاهی به منظور به تأخیر انداخت ...


نویسنده: امینی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : نام و نام خانوادگی دانشجو : اکرم امینی شماره دانشجویی: 980052301 سال و نیمسال اخذ پایان نامه :نیم سال دوم 1400 ع ...


نویسنده: حسینی کامل، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
ارزهای دیجیتالی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوریهای نوین استخراج و منتقل میشوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر ...


نویسنده: واحدی، مهدیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
با توجه به ارزش اقتصادی گوشت، احتمال استفاده از بافت های حیوانی غیرمجاز در فرآورده های گوشتی وجود دارد. در این مطالعه به بررسی وجود بافت های غیرمجاز در 30 نمونه گوشت چرخ شده در شهر ...


نویسنده: قربانی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف اصلی این تحقیق بررسی مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی و ریسک‌پذیری بانک با نقش تعدیلگری اندازه¬ی بانک در بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش داده‌ها ...


نویسنده: الوندآذری، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در دنیای بسیار متغیر امروز که اگر تا دیروز برای مباحث اقتصادی و مالی و تغییرات متغیرهای کلان و خرد هر نظریه‌ای، مستلزم گذشت زمان حتی در حد یک روز بوده امروز باید ثانیه‌ها را ...


نویسنده: بی باک، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده: حقوقدانان شهادت را اخبار و نقل واقعی یاد کرده‌اند که پیش‌تر در حضور شاهد رخ داده و احتمال دارد درست یا نادرست باشد و حتی ممکن است اشتباه درک شاهد در آن مؤثر باشد. برابر قانو ...


نویسنده: دولت ابادی، نسیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
عقد ازدواجی که میان زن و مرد بسته می شود ممکن است که بدلیل برخی مسائل منحل بشود . انحلال عقد نکاح به معنی آن است که عقدی که با تمام شرایط صحت عقد نکاح به وجود آمده است و آثار خود ر ...