دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بازدار، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مسئولیت های اجتماعی شرکت ها نقش مهم و تأثیرگذاری در جذب و افزایش اطمینان و اعتماد سهامداران در رابطه با عملکرد و فعالیت های گزارش شده ی شرکت ها دارد. در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی ...


نویسنده: ریواده، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر آموزش قرآن به کمک نرم‌افزارهای آموزشی (چندرسانه‌ای) و روش تدریس سنتی بر یادگیری، انگیزه تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار بوده است. پژو ...


نویسنده: جمال ابادی، سکینه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کرده اند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوض ...


نویسنده: نجاتی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
متصدیان راه مانند راه و شهرداری وظیفه احداث و نگهداری و ایمن سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئ ...


نویسنده: کریمی، امید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
گیاهان در زندگی انسان‌ها استفاده‌های گوناگونی دارند که به‌طور خلاصه می‌توان به استفاده غذایی، دارویی و استفاده در صنعت‌های مختلف اشاره کرد. در سال‌های گذشته توجه به جنبه دارویی گیا ...


نویسنده: نجات زاده عیدگاهی، حسنیه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده تعمق بر بنیان های تئوریک داستان نویسی مدرن و متون مدرنیستی، مشعر بر این مطلب است که برخی از این متون، قابلیت برجسته سازی شاخصه های نوینی از گرایش مدرنیسم در ادبیات را دارند ک ...


نویسنده: علیزاده، غلامعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
حاج ملا هادی سبزواری ، پس از بحث در حکمت طبیعی، به بحث درباره نفس، قوای نفس و مراتب کمال آن می پردازد. سه قسم نفس وجود دارد: نفس نباتی، نفس حیوانی، و نفس ناطقه، که این قسم اخیر هم ...


نویسنده: مرادی، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
با توجه به نقش نظری حسابرس مستقل، ممکن است که یک رابطه‌ی ‌مکمل یا جایگزین بین کیفیت حسابرسی و انتخاب مؤسسه‌های حسابرسی مشهور و برخی از ویژگی‌های مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی داخلی وجود ...


نویسنده: قارزی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
سرمایه‌گذاری در امور مختلف توسط شرکت‌ها همواره به‌عنوان یکی از راه‌های مهم توسعه شرکت‌ها و جلوگیری از رکود مورد توجّه بوده است. در این میان محدودیت در منابع موجب شده است که علاوه ب ...


نویسنده: بهرامی، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای ملی حسابداری ، محافظه کاری حسابداری ، یکی از ویژگی هایی است که موجب ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری می شود.این پژوهش به ب ...