دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کارگرفسنقری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در دنیای کنونی به ویژه دهه‌های اخیر مطبوعات، نقش عمده‌ای در زندگی اجتماعی ما انسان‌ها داشته‌اند. این نقش هر روز پررنگ‌تر و مؤثرتر از قبل می‌شود به طوری که بعضاً مطبوعات می‌توانند ا ...


نویسنده: نوری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
وابطی دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیاری ایاا میکنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّاند که پس از وقوع جرم، )در جرایم مش ...


نویسنده: عباس پور، مینا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اصلی‌ترین عاملی که هر سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری‌های خود موردتوجه خاص قرار می‌دهد بازده است یعنی سرمایه‌گذاران به دنبال پربازده‌ترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری منابع مازاد خود در باز ...


نویسنده: کوشکی، امید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: مسئولیت در لغت به معنی آنچه انسان عهده دار و مسئول آن است و در اصطلاح به معنی تعهد قانونی شخص است و به پنج گروه تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: مسئولیت قرارداد و مسئولیت خارج ...


نویسنده: معصومی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی برعملکرد مالی با نقش تعدیلی ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری مشروعیت بیان می کند ...


نویسنده: شریفان، نجما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق، ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات و ...


نویسنده: کیوانلو، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی اجمالی قوانین موضوعه ایران نشان می دهد که ماده قانونی صریحی که در مورد مسئولیت مدنی نجاتگران (مانند جمعیت هلال احمر) نیامده و بدان هیچ اشاره ای نشده است. هر چند برای اثبات مس ...


نویسنده: باری، عبداله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مسئولیت مدنی شاهد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه است، بدین منظور، قلمرو این پژوهش، مطالعه مسئولیت مدنی شاهد در حقوق دو کشور نامبرده، و بررسی مهم‌ترین تحق ...


نویسنده: برزویی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 و به دنبال روندی که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و در جهت عینیت بخشیدن به چنین دیوانی شروع شده بود، به تصویب رسید و دولت ایران در تد ...


نویسنده: امیری، فاطمه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سرمایه‌گذاری پژوهش و توسعه به طور قابل توجهی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است و به طور فزاینده در اقتصاد مبتنی بر دانش مهم تلقی میشود. ارزش دارایی‌های نقدی نیز ممکن است با هر دوی م ...