دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: امینی دوست، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
بیماری دیابت، یک اختلال متابولیسمی سوخت‌وساز در بدن می‌باشد و امروزه برای پیش‌بینی بیماری دیابت از روش های مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌شود و به دلیل این‌که مجموع ...


نویسنده: دلشادنوقابی، الیاس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
با پیشرفت روزافزون وب و استفاده¬های مختلف از آن، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز کاربران به یک موضوع مهم تبدیل شده است. بنابراین نیاز به سیستمی که به صورت هوشمند علایق کاربران را بشناس ...


نویسنده: کشمیری قرقی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف شناخت طراحی الگوی آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی در مشهد با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است.روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی - مقطعی است در این پژوهش، پس از بررس ...


نویسنده: شوشتری، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پس از گذشت سالیان زیاد از پیدایش آفرینش همیشه حقوق حقه مظلوم و کسانی که در حقشان اجحاف گشته است مورد توجه خداوند ، معصومین ، اندیشمندان و متفکرین بوده است و اساس حکومت الهی نیز بر ...


نویسنده: حیدری، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی موضوع جدیدی نیست. هرچند که مدل هایی در این زمینه وجود دارد،که قبلا استفاده یا تست شده است، اما این مدل ها در بعضی از کشورها و جوامع ناکارآمد و ن ...


نویسنده: رشیدی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه روابط علی و معلولی بین دانشگاه‌ها و مناطق حاکی از آن است که وجود یک دانشگاه می‌تواند تأثیرات فراوان و عمیقی بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و ...


نویسنده: عروجی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشد روزافزون مشترکین، افزایش تقاضای انرژی و محدودیت های خطوط انتقال و کمبود منابع دولتی در ایجاد ظرفیت های جدید، از مشکلات عمده ‌ای است که در سالهای اخیر صنعت برق با آن مواجه بوده ...


نویسنده: جمهوری بلوچ، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
امروزه مشکلات قلبی روند رو¬به¬رشدی داشته است و اولین عامل مرگ¬و¬میر در کشور می‌باشد, بنابراین داروهای مورد استفاده در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. با توجه به اینکه ...


نویسنده: افسری، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در محیط در حال تغییر و تحول امروزی، دانش ابزاری قدرتمند در عرصه¬ی رقابت سازمان¬ها محسوب می¬شود و توجه به آن به عنوان موتور محرکه توسعه دانایی¬محور، نقش فزایند¬ه¬ایی در رشد و توسعه ...


نویسنده: شفیع ابادی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از مسائلی که امروزه در مناسبات خانوادگی مورد بحث و بررسی می باشد، استحکام خانواده هاست. در عین حال موضوع طلاق به عنوان یک واقعیت در جوامع انسانی وجود دارد. از میان شیوه های مخت ...