دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: عروجی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشد روزافزون مشترکین، افزایش تقاضای انرژی و محدودیت های خطوط انتقال و کمبود منابع دولتی در ایجاد ظرفیت های جدید، از مشکلات عمده ‌ای است که در سالهای اخیر صنعت برق با آن مواجه بوده ...


نویسنده: جمهوری بلوچ، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
امروزه مشکلات قلبی روند رو¬به¬رشدی داشته است و اولین عامل مرگ¬و¬میر در کشور می‌باشد, بنابراین داروهای مورد استفاده در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. با توجه به اینکه ...


نویسنده: افسری، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در محیط در حال تغییر و تحول امروزی، دانش ابزاری قدرتمند در عرصه¬ی رقابت سازمان¬ها محسوب می¬شود و توجه به آن به عنوان موتور محرکه توسعه دانایی¬محور، نقش فزایند¬ه¬ایی در رشد و توسعه ...


نویسنده: شفیع ابادی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از مسائلی که امروزه در مناسبات خانوادگی مورد بحث و بررسی می باشد، استحکام خانواده هاست. در عین حال موضوع طلاق به عنوان یک واقعیت در جوامع انسانی وجود دارد. از میان شیوه های مخت ...


نویسنده: مختاری فر، مینا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی رشدو توسعه تعاونی های روستایی شهرستان سبزوار انجام شد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که به منظور تحلیل دادههای کیفی از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفت ...


نویسنده: هاشمی پور، سید مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
با وجود تمامی تحقیقات و بررسی¬هایی که در خصوص امنیت در شبکه¬های نسل آینده انجام شده است باز هم نمی¬توان روشی را معرفی نمود که تمام جنبه های امنیتی را بتواند در خصوص آسیبها و تهدیدا ...


نویسنده: رحیمیان، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
چکیده ریزشبکه یک شبکه محلی است که شامل واحدهای تولید پراکنده DGسیستم های ذخیره انرژی و بارهای پراکنده می باشد که ممکن است در حالات متصل به شبکه اصلی یا مستقل از آن در حال کار باشد ...


نویسنده: رستگار، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه ریزی استراتژیک ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی بود. روش این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی است و از حیث روش توصیفی-پیما ...


نویسنده: اله پور فدافن، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش ??با هدف طراحی الگوی اخلاقی در چهارچوب فلسفه تعلیم و تربیت انجام گرفت. پِوهش در دو مرحله انجام گرفت ابتدا به شیوه پیمایشی که در این مرحله از طریق پرسش نامه محقق ساخته اط ...


نویسنده: کیوانی فرد، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه استفاده از انرژی های پاک اهمیت فراوانی پیدا کرده از این رو با قرارداد تعداد زیادی از توربینهای بادی در کنار یکدیگر ودور از ساحل بدلیل شرایط مناسب محیط (مزارع توربین بادی off ...