دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رحیمیان، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
چکیده ریزشبکه یک شبکه محلی است که شامل واحدهای تولید پراکنده DGسیستم های ذخیره انرژی و بارهای پراکنده می باشد که ممکن است در حالات متصل به شبکه اصلی یا مستقل از آن در حال کار باشد ...


نویسنده: رستگار، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه ریزی استراتژیک ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی بود. روش این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی است و از حیث روش توصیفی-پیما ...


نویسنده: اله پور فدافن، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش ??با هدف طراحی الگوی اخلاقی در چهارچوب فلسفه تعلیم و تربیت انجام گرفت. پِوهش در دو مرحله انجام گرفت ابتدا به شیوه پیمایشی که در این مرحله از طریق پرسش نامه محقق ساخته اط ...


نویسنده: کیوانی فرد، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه استفاده از انرژی های پاک اهمیت فراوانی پیدا کرده از این رو با قرارداد تعداد زیادی از توربینهای بادی در کنار یکدیگر ودور از ساحل بدلیل شرایط مناسب محیط (مزارع توربین بادی off ...


نویسنده: خویی، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
جبرانساز استاتیک سنکرون (STATCOM ) برای کنترل دینامیکی ولتاژ، بهبود پایداری گذرا، میراسازی نوسانات توان، کنترل توان اکتیو و راکتیو در سیستم قدرت به کار می رود. در این پایان نامه به ...


نویسنده: تشکری سبزوار، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
هنگام وقوع سایه جزئی در ماژول های PV دو تا سه دیود بای پس متصل در اتصال جعبه برای ماژول PV وجود دارد. با توجه به این پیکربندی، مشخصه توان- ولتاژ ماژول PV دارای پیک های زیادی است. ...


نویسنده: قارزی، حمیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
موتورهای سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) که در حقیقت یک موتور سنکرون معمولی است که در آن، به جای تحریک سیم¬پیچی شد? رتور، جاروبک¬ها و حلقه¬های لغزان، از آهنربای دائم استفاده شده است ...


نویسنده: ارشادی نژاد، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
سیستم قدرت یک سیستم کاملا غیرخطی و متغیر با زمان می‌باشد و نقاط کار سیستم در شرایط گوناگون و زمان های مختلف به دلایلی اعم از تغییر بار یا از دست رفتن ژنراتور و یا اغتشاشات متفاوت م ...


نویسنده: رضایی، سیدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
با توجه به اینکه در بسیاری از کاربردها ما نیازمند به کنترل دو و یا تعداد بیشتری از ماشین های الکتریکی هستیم، باید توسط راه‌‌هایی این نیاز را برآورده کنیم. از مهم‌ترین این روش‌ها که ...


نویسنده: علی پور، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
در سالهای اخیر توجه قابل ملاحظه ای توسط محققان به مطالعه تکنیک های کنترل پیشرفته برای منابع تغذیه سوییچینگ ،علی الخصوص مبدل های dc/dc اختصاص یافته است.تحقیقات رو به رشدی در حوزه مب ...