دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کرابی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
دون تردید شریان های اقتصادی هر کشور امروزه از طریق تجارت بین الملل تغذیه می شود. یکی از مهمترین ریسک هایی که در تجارت بین الملل مطرح است، ریسک رسیدن به عوض قراردادی است. بدین معن ...


نویسنده: رجائی فر، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بیژن نجدی، نویسنده‌ای با ذوق ادبی فراوان است که داستان‌هایش در سبک واقع‌گرایی و فرا‌واقع‌گرایی می‌باشد. نجدی از پیشگامان داستان‌نویسی پست مدرن در این دوره بشمار می‌آید. نشانه‌ی سبک ...


نویسنده: حق بیان، سیدمحمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است،از این جهت تحقیق و توسعه در شرکت¬ها برای دس ...


نویسنده: جغتایی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه، شاهد طوفان عظیمی از داده¬ها به دلیل اقدامات افراد، کسب¬وکارها و دولت هستیم. ضروری است با استفاده و استفاده مجدد از داده¬های تولیدی از طریق باز نمودن حجم وسیع داده¬ها، ارزش ...


نویسنده: اقتصادی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توانایی کسب حق¬الزحمه بیشتر در بازار رقابتی حسابرسی است. پژوهش حاضر از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود. از نظر استدلالی، استد ...


نویسنده: داوطلب، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ...


نویسنده: کیخسروی، افسرالسادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده امروزه، مد?ر?ت برند حوزه‌ای با اهم?ت فزا?نده در مد?ر?ت بازار?اب? به شمار م?آ?د. ?ک? از مهمتر?ن مسائل? که امروزه مد?ران بازاریابی با آن مواجهاند درک بهتر از رابطه ب?ن متغیرهای ...


نویسنده: کرامتی تولایی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده تداوم فعالیت یک فرض ضروری بوده و چنانچه فرض مذکور نادیده گرفته شود، اگر حسابرسی را غیرممکن نسازد، آن را با مسائل زیادی مواجه خواهد کرد. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابط ...


نویسنده: حسینی، مهناز سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دلیل اصلی وجود حرفه ی حسابرسی مستقل، اعتباردهی به صورت های مالی است. اعتباردهی به صورت های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از قابلیت اتکا به آنها است؛ اما گاهی ممکن است حسابرسان به دل ...


نویسنده: کلاوشی، لیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نقد روان‌شناختی شخصیت در داستان کوتاه یکی از رهیافت‌ها و گفتمان‌ها در حیطه‌ی نقد ادبی محسوب می‌شود و رویکرد بسیار مناسبی برای عبور از سطح ظاهری و واکاوی ریشه‌های یک اثر ادبی است. ک ...