دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خلوتی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتری‌های حائز اهمیت در ایجاد مسمومیت مواد غذایی و بیماریهای انسانی و دامی است. شیر ماده‌ای اولیه مناسب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فرآورده‌های ...


نویسنده: بهزادی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام ...


نویسنده: ظریف زرگریان طلاساز، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
شناسایی و تجزیه و تحلیل توئیت¬ها یک امر مهم در حوزه اقتصاد، درمان، تفریح و مواردی از این قبیل و امکانات و خدمات آن¬ها می¬باشد و می¬تواند به پیشرفت و بهبود سطح رضایتمندی افراد و جام ...


نویسنده: نجفی، محمد ولی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش به شناسایی و اولویت¬بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد بخشداران خراسان رضوی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه بخشداران خراسان رضو ...


نویسنده: رازقندی، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات اجتماعی از طریق ابزارهای الکترونیکی، تحلیل شبکه¬های اجتماعی حاصل از این ارتباطات نیز اهمیت ویژه¬ای یافته است.در یک شبکه اجتماعی وضعیت گره‌ها یکس ...


نویسنده: پهلوان، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مهم‌ترین هدفی که از تنطیم هرسندی و اقامه هر دعوایی در نهادهای ذی‌ربط دنبال می شود اجرای سند و احکام صادره در نتیجه اقامه دعوی می باشد. اجرای احکام در دعاوی مدنی و اداری و یا وصول ...


نویسنده: نوری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر وقوع تصادفات جاده ای در استان سمنان به انجام رسیده است. پژوهش به دید هدف از نوع مطالعات کاربردی و از دید جمع آوری داده های ...


نویسنده: پرهام نیا، سیده فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
از دیدگاه مالی، اهرم مالی یکی از مهم¬ترین موضوع¬هایی است که در دو دهه¬ی اخیر به آن پرداخته شده است. در واقع مبنای تولید و ارائه¬ی خدمات، به نحوه¬ی تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می¬ش ...


نویسنده: پاکدل، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
شبیه سازی سیستمهای اینورتر فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه با ردیابی نقطه حداکثر توان با توجه به کاهش ذخایر سوخت¬¬های فسیلی و اثر گرم شدن کره¬ی زمین، سهم انرژی¬های تجدی ...


نویسنده: حسین زاده، محمدجواد ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
در این پایان‌نامه گرمایش مایکروویو در اجسام جامد با هندسه‌‌ی استوانه‌ای به کمک نرم افزار تجاری آباکوس و در حالت سه بعدی تحلیل شد. این مدل در ابتدا از مدل دو بعدی مطالعات مربوط به م ...