دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نوری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر وقوع تصادفات جاده ای در استان سمنان به انجام رسیده است. پژوهش به دید هدف از نوع مطالعات کاربردی و از دید جمع آوری داده های ...


نویسنده: پرهام نیا، سیده فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
از دیدگاه مالی، اهرم مالی یکی از مهم¬ترین موضوع¬هایی است که در دو دهه¬ی اخیر به آن پرداخته شده است. در واقع مبنای تولید و ارائه¬ی خدمات، به نحوه¬ی تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می¬ش ...


نویسنده: پاکدل، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۵
شبیه سازی سیستمهای اینورتر فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه با ردیابی نقطه حداکثر توان با توجه به کاهش ذخایر سوخت¬¬های فسیلی و اثر گرم شدن کره¬ی زمین، سهم انرژی¬های تجدی ...


نویسنده: حسین زاده، محمدجواد ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
در این پایان‌نامه گرمایش مایکروویو در اجسام جامد با هندسه‌‌ی استوانه‌ای به کمک نرم افزار تجاری آباکوس و در حالت سه بعدی تحلیل شد. این مدل در ابتدا از مدل دو بعدی مطالعات مربوط به م ...


نویسنده: مصطفوی زاده، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده شادخواری و لذّت جویی، نظریه¬ای است که در آن افراد بشر، بهبود زندگی خود را در لذّت-جویی می‌دانند و خوش باشی و اغتنام فرصت را پیشه خود می‌سازند. لذّت¬گرایی و شاد خواری در طول ت ...


نویسنده: حسینی نژاد، مهنازسادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده نگریستن به آثار ادبی گذشته از زاویه¬ی موضوعات،نظریّه¬ها و نقد ادبی معاصر، راهی است برای کم کردن فاصله با چنین آثار تا ارزش و راز ماندگاری آن¬ها بیش از پیش آشکار گردد و گامی ب ...


نویسنده: کیخسروی، حسین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
رساله¬ی حاضر، با هدف آشنایی با منظومه¬ی کوش¬نامه و عناصر داستانی آن تدوین شده است. کوش¬نامه اثر منظوم و متعلّق به اوایل قرن ششم هجری است که با تاثیر پذیری و تقلید از شاهنامه¬ی فردو ...


نویسنده: مرادی مکی، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۴
سالمونلوز یک بیماری مشترک بین انسان و حیوانات می باشد که توسط باکتری های جنس سالمونلا ایجاد می شود. سالمونلا باکتری گرم منفی، میله ای شکل و از خانواده انتروباکتریاسه می باشد. یکی ا ...


نویسنده: اذرایین، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
قانون کار در هر کشوری جزء قوانین مهم به حساب می آید چرا که نقش تعیین کننده در فضای کسب و کار ایفا می‌کند. لایحه قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز پس از چندین سال کش و قوس و بحث و ب ...


نویسنده: قلیچ، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۴
عفونت مجاری ادراری در زنان بارداری بسیار اتفاق می افتد. همه ساله 11 درصد زنان گزارش ابتلا به عفونت ادراری را داده اند و بیش از نیمی از تمامی زنان حداقل یک بار این عفونت را در زندگی ...