دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سدیدی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
این پژوهش با هدف بررسی شرایط تحقق تهاتر بدهی در دو کشور ایران و مصر صورت پذرفته است. تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در ...


نویسنده: رستم زاده، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۴۰۰
چکیده سالمونلوز یک بیماری مشترک بین انسان و حیوانات می باشد که توسط باکتری های جنس سالمونلا ایجاد می شود.سالمونلا باکتری گرم منفی،میله ای شکل و از خانواده انتروباکتریاسه می باشد.یک ...


نویسنده: نیرابادی، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی، تولیدکننده ها را مجبور به تلاش برای کاربرد راهکارهایی در زمینه مدیریت زیست محیطی نموده است. رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان ...


نویسنده: کرابی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
دون تردید شریان های اقتصادی هر کشور امروزه از طریق تجارت بین الملل تغذیه می شود. یکی از مهمترین ریسک هایی که در تجارت بین الملل مطرح است، ریسک رسیدن به عوض قراردادی است. بدین معن ...


نویسنده: رجائی فر، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بیژن نجدی، نویسنده‌ای با ذوق ادبی فراوان است که داستان‌هایش در سبک واقع‌گرایی و فرا‌واقع‌گرایی می‌باشد. نجدی از پیشگامان داستان‌نویسی پست مدرن در این دوره بشمار می‌آید. نشانه‌ی سبک ...


نویسنده: حق بیان، سیدمحمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است،از این جهت تحقیق و توسعه در شرکت¬ها برای دس ...


نویسنده: جغتایی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه، شاهد طوفان عظیمی از داده¬ها به دلیل اقدامات افراد، کسب¬وکارها و دولت هستیم. ضروری است با استفاده و استفاده مجدد از داده¬های تولیدی از طریق باز نمودن حجم وسیع داده¬ها، ارزش ...


نویسنده: اقتصادی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توانایی کسب حق¬الزحمه بیشتر در بازار رقابتی حسابرسی است. پژوهش حاضر از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود. از نظر استدلالی، استد ...


نویسنده: داوطلب، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ...


نویسنده: کیخسروی، افسرالسادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده امروزه، مد?ر?ت برند حوزه‌ای با اهم?ت فزا?نده در مد?ر?ت بازار?اب? به شمار م?آ?د. ?ک? از مهمتر?ن مسائل? که امروزه مد?ران بازاریابی با آن مواجهاند درک بهتر از رابطه ب?ن متغیرهای ...