دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: زارعی، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر سودآوری، اهرم مالی و نقدینگی شرکت بر اظهارنظر تعدیل¬شده حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در نظام اجتماعی- اقتصادی کنونی، حسابرسان مستقل وظ ...


نویسنده: رمضانی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ازدیدگاه مدیران شرکت، سودمورد انتظار سهام یکی ازفاکتورهای مهم درجذب سرمایه می‌باشد،¬ چراکه برای سرمایه¬گذاران حکم¬علامتی¬را¬داردکه ازشرکت روانه بازار¬می‌شود و بیانگر¬عملکرد¬شرکت می ...


نویسنده: فیض ابادی، سید حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مدیران مالی در عصر کنونی با توجه به محدودیت های مالی تحت فشار روز افزون قرار دارند تا هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند و کم هزینه ترین حقوق را برای انجام فعالیت های اقتصادی در راستای ...


نویسنده: فرشید پور، محمد علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصی ...


نویسنده: برزویی، مهشید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
آن چه در سازمان ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده ترین مزیت رقابتی مطرح می شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است،از این جهت نوآوری شرکت ها بسیار حیاتی است. ...


نویسنده: شهابی ثانی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به نقش بدهی در تامین مالی شرکت¬ها وتاثیرات آن بر عملکرد آنان،این تحقیق با هدف بررسی رابطه سیاست بدهی و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی ...


نویسنده: حامی، ازاده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شعر خیّام ویژگی منحصر به فردی در تاریخ ادب ایران زمین دارد. «رباعیّات او در دواوین شعر دیگران راه‌یافته و شعر دیگران به نام او ثبت و ضبط گردیده است؛ نام خیّام آن‌چنان با قالب رباعی ...


نویسنده: افشارجم، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
در بخش آموزش، کیفیت عملکرد فراگیران میتواند تاثیر زیادی در توسعه یک کشور باشد. در این زمینه همـواره سعی در پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش کارآیی آموزشی دانش آموزان در سازمانهای ...


نویسنده: قریشی، سیدمهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از واژه سبک زندگی برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده می‌شود و مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. در بیشتر مواقع مجم ...


نویسنده: بوستانی، ازاده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مفاهیم ریسک و بازده همیشه در کنار مفاهیم سرمایه‌گذاری و تأمین مالی هستند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم فرض کرد، چرا که تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری همیشه بر اساس رابطه‌ی میان ری ...