دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: موتمن، شهرزاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
با توجه به نقش مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش مدیریت سود و به تبع آن توانایی مدیران و انجام سرمایه گذاری مناسب ، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش سرمایه گذاری بیش از حد ، ...


نویسنده: عسکری، سید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بانک ها یکی از تامین کنندگان اصلی سرمایه در شرکت‌ها هستند. کنترل بانک ها عملکرد شرکت ها را بهبود می بخشد و بی‌کفایتی در بانکداری می تواند قدرت انضباطی حقوق صاحبان سهام در بازار سرم ...


نویسنده: بروجردی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالایی از سهام در هر زمانی نقش به سزایی در عملکرد بازارهای سرمایه، شرکت‌ها و اقتصاد دارند.این سرمایه‌گذاران با کنترلی که بر سهام شرک ...


نویسنده: اریانسب، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در پایان هر سال مالی، درصدی از سود گزارش ¬شده توسط شرکت‌ها بین سهام¬داران تقسیم می¬شود، این¬که چه مقدار از سود قابل تقسیم است و به چه شکل تقسیم خواهد شد، موضوعی است که برای سهام¬دا ...


نویسنده: قزی، مهناز السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
چکیده در این پایان نامه سعی شده است یک نوع نانو هیدروژل زیستی با خواص مغناطیسی تهیه شود که قابلیت استفاده در دارورسانی را داشته باشد بدین منظور پلیمر طبیعی صمغ عربی به عنوان پایه ا ...


نویسنده: فرامرزی، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
تمایل به تهیه موادی با ابعاد نانومتری و استفاده از آن با توجه به خصوصیات صنعتی جالب این مواد، روز به روز در حال افزایش است. اما نانوذرات حاصل از روش¬های شیمیایی که امروزه به کاربرد ...


نویسنده: اطهری زاده، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده به دلیل اینکه سود گزارش شده به صورت گسترده مورد استفاده ی تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌گیرد، میزان سودمندی و کیفیت آن اغلب مورد توجه دانشگاهیان، ...


نویسنده: شهیدی مقدم، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
گیاه دارویی زنیان متعلق به خانواده چتریان است. این گیاه علفی، یک ساله و پر شاخ و برگ است. در این تحقیق ابتدا عصاره آبی زنیان تهیه شد و سپس از این عصاره برای کاهش نقره (I) به نانوذ ...


نویسنده: قوامیان، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
نانوذرات نقره به دلیل اهمیت¬های زیستی و کاربردهای پزشکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته¬اند. اما روش¬های شیمیایی تهیه این نانوذرات تهیه شده منجر به باقی ماندن مقداری از واکنشگر¬های سمی ...


نویسنده: شاد، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
شرکت های خانوادگی به عنوان یکی از رایج ترین نوع از انواع شرکتهای فعال در محیط اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران محسوب می شوند. با توجه به اهمیت این نوع شرکت ها، در این پژوهش به ب ...