دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: اکبرزاده شورکی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با توجه به نقش پر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی این تحقیق رابطه ساختار مالکیت و ویژگی های هیات مدیره با آن را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می¬کند. متغیر و ...


نویسنده: کامرانی مقدم، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از مهم ترین مسائلی که تمام کشور ها از جمله جمهوری اسلامی ایران بطور جدی با ان مواجه است مصرف قاچاق مواد مخدر می باشد که مشکلات فراوانی را برای جامعه امروز در پی دارد به دستگاه ...


نویسنده: امامی راد، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این مطالعه تعیین رابطه ی تنوع جنسیتی ، مالکیت و سیاست سود (با استفاده از تخمین زن gmm)می باشد که در این راستا به بررسی جنبه جدیدی از رابطه مالکیت (رابطه درون زا ) و سیاست تقسیم ...


نویسنده: نقیبی فرد، سیدحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش،بررسی ساختار مالکیت و افشای سرمایه ی فکری با نقش تعدیلی کیفیت کمیته ی حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر افشای سرمایه ی فکر ...


نویسنده: ملایی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه¬ی ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. ابزار¬های مختلف مورد استفاده برای هم¬سو کردن منافع مدیران و مالکان ...


نویسنده: حجتی نژاد، محدثه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین سودآوری، ساختار مالکیت، گزارشگری مالیاتی و مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تع ...


نویسنده: مریم، صالح ابادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده تحقیق حاضر با هدف ساختار ارگانیک بر خدمات نوآورانه و عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به یادگیری و هماهنگی کارکرد درونی در نمایندگیهای بیمه پاسارگاد در استان خراسان ...


نویسنده: خسروجردی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حاکمیت ضعیف شرکت‌هایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت‌انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی ر ...


نویسنده: هادی، سپیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآیندها، فرهن ...


نویسنده: زارعی، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر سودآوری، اهرم مالی و نقدینگی شرکت بر اظهارنظر تعدیل¬شده حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در نظام اجتماعی- اقتصادی کنونی، حسابرسان مستقل وظ ...