دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ریوندی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
محققان سیستم توصیه¬گر را زیرمجموعه‌ای از سیستم¬های تصمیم گیرنده پشتیبان می‌دانند که می¬توانند در فرایندهای مختلف نظیر مشاوره، خرید مناسب و توصیه مطلوب مورد استفاده قرار گیرند. با و ...


نویسنده: کروجی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
کینازولین ها دسته ی وسیعی از ترکیبات هتروسیکل را تشکیل می دهند و از اهمیت دارویی، بیولوژیکی و صنعتی فراوانی برخوردار هستند . در این پایان نامه تلاش شده است تا روشی آسان و در عین ...


نویسنده: نوروزی نژاد، حمیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مخالفان عرفان و حکمت چنین ادعا می‌کنند که فلسف? اسلامی همان فلسفة یونانی و میراث کفّار است و مسلمان باید علم خود را از کتاب و سنّت بگیرد نه از بیگانگان و کافران. ولی فیلسوفان اسلام ...


نویسنده: موتمن، شهرزاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
با توجه به نقش مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش مدیریت سود و به تبع آن توانایی مدیران و انجام سرمایه گذاری مناسب ، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش سرمایه گذاری بیش از حد ، ...


نویسنده: عسکری، سید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بانک ها یکی از تامین کنندگان اصلی سرمایه در شرکت‌ها هستند. کنترل بانک ها عملکرد شرکت ها را بهبود می بخشد و بی‌کفایتی در بانکداری می تواند قدرت انضباطی حقوق صاحبان سهام در بازار سرم ...


نویسنده: بروجردی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالایی از سهام در هر زمانی نقش به سزایی در عملکرد بازارهای سرمایه، شرکت‌ها و اقتصاد دارند.این سرمایه‌گذاران با کنترلی که بر سهام شرک ...


نویسنده: اریانسب، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در پایان هر سال مالی، درصدی از سود گزارش ¬شده توسط شرکت‌ها بین سهام¬داران تقسیم می¬شود، این¬که چه مقدار از سود قابل تقسیم است و به چه شکل تقسیم خواهد شد، موضوعی است که برای سهام¬دا ...


نویسنده: قزی، مهناز السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
چکیده در این پایان نامه سعی شده است یک نوع نانو هیدروژل زیستی با خواص مغناطیسی تهیه شود که قابلیت استفاده در دارورسانی را داشته باشد بدین منظور پلیمر طبیعی صمغ عربی به عنوان پایه ا ...


نویسنده: بهزادی فرد، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
در این پایان نامه سعی شده است یک نوع نانو هیدروژل زیستی با خواص مغناطیسی تهیه شود که قابلیت استفاده در دارورسانی را داشته باشد بدین منظور پلیمر طبیعی کیتوسان به عنوان پایه اصلی هید ...


نویسنده: فرامرزی، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۵
تمایل به تهیه موادی با ابعاد نانومتری و استفاده از آن با توجه به خصوصیات صنعتی جالب این مواد، روز به روز در حال افزایش است. اما نانوذرات حاصل از روش¬های شیمیایی که امروزه به کاربرد ...