دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بوستانی، ازاده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مفاهیم ریسک و بازده همیشه در کنار مفاهیم سرمایه‌گذاری و تأمین مالی هستند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم فرض کرد، چرا که تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری همیشه بر اساس رابطه‌ی میان ری ...


نویسنده: کلوتی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است. به طور کلی مدیر می تواند از طریق اجتناب مالیاتی مطلوب موفق به ایجاد صرفه جویی در ب ...


نویسنده: تجلی فر، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک ملت به واسطه نوآوری سازمانی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است.جامعه ...


نویسنده: راسخی فر، سید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش و توسعه؛ به کار خلاقانه ای گفته می شود که به طور سیستماتیک انجام می شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار ببرد، انتظار می رود که شرکت ها ...


نویسنده: محمدی، ذبیح اله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد، تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار نظام راهبری شرکت ...


نویسنده: ریوندی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
محققان سیستم توصیه¬گر را زیرمجموعه‌ای از سیستم¬های تصمیم گیرنده پشتیبان می‌دانند که می¬توانند در فرایندهای مختلف نظیر مشاوره، خرید مناسب و توصیه مطلوب مورد استفاده قرار گیرند. با و ...


نویسنده: کروجی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
کینازولین ها دسته ی وسیعی از ترکیبات هتروسیکل را تشکیل می دهند و از اهمیت دارویی، بیولوژیکی و صنعتی فراوانی برخوردار هستند . در این پایان نامه تلاش شده است تا روشی آسان و در عین ...


نویسنده: نوروزی نژاد، حمیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مخالفان عرفان و حکمت چنین ادعا می‌کنند که فلسف? اسلامی همان فلسفة یونانی و میراث کفّار است و مسلمان باید علم خود را از کتاب و سنّت بگیرد نه از بیگانگان و کافران. ولی فیلسوفان اسلام ...


نویسنده: موتمن، شهرزاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
با توجه به نقش مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش مدیریت سود و به تبع آن توانایی مدیران و انجام سرمایه گذاری مناسب ، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش سرمایه گذاری بیش از حد ، ...


نویسنده: عسکری، سید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بانک ها یکی از تامین کنندگان اصلی سرمایه در شرکت‌ها هستند. کنترل بانک ها عملکرد شرکت ها را بهبود می بخشد و بی‌کفایتی در بانکداری می تواند قدرت انضباطی حقوق صاحبان سهام در بازار سرم ...