دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نجفی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه¬ی مشتریان بیمه آسیای شهر سبزوار در سال 1397 ...


نویسنده: مومنی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت و انضباط مالی در همه بخش ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره برداری منفعت ...


نویسنده: روحانی، سید مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
سیاست تقسیم سود شرکت، می¬تواند نشان¬دهنده واقعی¬بودن یا نبودن سود گزارش¬شده و ارائه¬ی منصفانه عملکرد واحد تجاری باشد. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه¬تنها نشانه¬ای برای قابلیت سودآو ...


نویسنده: برزویی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این مطالعه به دنبال بررسی ساختار، رفتار، عملکرد در صنعت بانکداری ایران ( مقایسه مکتب ساختارگرایی و مکتب شیکاگو ) می باشد و با استفاده از داده های ترکیبی 8 بانک پذیرفته شده د ...


نویسنده: زرقی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پول شویی همانگونه که با اقتصاد و نظام مالی یک مملکت ارتباط داشته و سبب تخریب آن می‌شود، نیز راهی برای ترویج وگسترش فساد مالی اداری یک حکومت بوده و سبب فاسد شدن سیستم اجرایی، نظامی ...


نویسنده: فهیمی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هیات¬مدیره به¬عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به¬وسیله ترکیب سازماندهی درونی فرآیندهای تصمیم¬گیری خود به بهبود اثربخشی خود در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می¬کند. ویژگی‌های شخصیتی در هی ...


نویسنده: گرمابی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
میزان رعایت قوانین و مقررات و از جمله قوانین مالیاتی به طور نسبی به طرز تفکر مدیریت و سیستم مدیریتی شرکت¬ها و موسسه¬های انتفاعی بستگی دارد. اگر مدیران اعتقاد به شناسایی و پرداخت به ...


نویسنده: اکبرزاده شورکی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با توجه به نقش پر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی این تحقیق رابطه ساختار مالکیت و ویژگی های هیات مدیره با آن را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می¬کند. متغیر و ...


نویسنده: کامرانی مقدم، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از مهم ترین مسائلی که تمام کشور ها از جمله جمهوری اسلامی ایران بطور جدی با ان مواجه است مصرف قاچاق مواد مخدر می باشد که مشکلات فراوانی را برای جامعه امروز در پی دارد به دستگاه ...


نویسنده: امامی راد، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این مطالعه تعیین رابطه ی تنوع جنسیتی ، مالکیت و سیاست سود (با استفاده از تخمین زن gmm)می باشد که در این راستا به بررسی جنبه جدیدی از رابطه مالکیت (رابطه درون زا ) و سیاست تقسیم ...