دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: صدقی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
سابقه و هدف: دیابت نوع 2، یکی از شایع¬ترین اختلالات متابولیکی در جهان است، که اغلب در مراحل اولیه بدون علامت بوده و می¬تواند تا چندین سال غیر قابل تشخیص باشد. بنابراین تشخیص زود هن ...


نویسنده: عنبرانی، رامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
ویتامین D یا کلسیفرول، یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن است که از ویتامین‌های محلول در چربی به شمار میرود و به رشد و استحکام استخوانها از طریق افزایش جذب و کنترل تعادل کلسیم و فسفر ...


نویسنده: مس چی، حمید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
ویتامین D یا کلسیفرول ، یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن است که از ویتامین‌های محلول در چربی به شمار میرود و به رشد و استحکام استخوانها از طریق افزایش جذب و کنترل تعادل کلسیم و فس ...


نویسنده: ابراهیم زاده شیراز، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی با شادکامی و خودکارآمدی کارکنان اداره آموزش و پرورش سبزوار شده بود. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی – ...


نویسنده: تقوایی مقدم، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی تاریخ دفاع از پایان نامه : تعداد واحد پایان نامه :6 نمره ...


نویسنده: بزغانی، نگین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
طلاق توافقی، نهادی حقوقی است که از حقوق اروپایی وارد حقوق ایران شده است و ماهیت آن قابل تطبیق بر هیچ یک از انواع طلاق های که در فقه و قانون مدنی مورد پذیرش نمی باشد. توسل به طلاق ت ...


نویسنده: اعلایی، ایناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته است.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی می ...


نویسنده: طبسی، انسیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مقدمه و هدف: ازدواجهای ناموفق باعث آسیب¬های شدید روانی، عاطفی، جسمی و مادی بر افراد، خانواده¬ها و در نهایت جامعه می¬گردد. حال آنکه مشاوره قبل ازدواج روشی مداخله¬ای برای زوج¬های در ...


نویسنده: کفاش زاده، مهرنوش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌ه ...


نویسنده: کفاش زاده، مهرناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌ه ...