دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: قلعه نویی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در این پایان¬نامه مسأله «بازآرایی شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت¬های مختلف در حضور خودروهای الکتریکی، تولیدات پراکنده و ذخیره¬سازهای انرژی به¬صورت مسأله خطی آمیخته با اعداد ص ...


نویسنده: کاظم پناهی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ذهن¬آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تاب¬آوری و مسئولیت پذیری والدین کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزشی کودکان اتیسم تکاپو مشهد در سال 1397-1398 بود. روش ...


نویسنده: رامشینی، صفورا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده واکاوی و بررسی متون ادبی گذشته، از جنبه‌های مختلف زبانی، ادبی و فکری، باعث شناخت هرچه بیش¬تر و کشف قابلیت‌های ناشناخت? آن‌ها گردیده و علاوه بر التذاذ ادبی، راهنما و راه گشای ...


نویسنده: قاسمی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی استفاده از دانش اداره کل راه آهن خراسان می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از ...


نویسنده: نظری، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های مدیریت کلاسی معلمان با پیشرفت تحصیلی در مدارس پسرانه پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان جوین سال (98-1397) بود .روش این ...


نویسنده: نصرالهی، زهرا سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این پژوهش، ریشه گیاه شیرین بیان خشک و تبدیل به پودر شد. سپس در حین فرآیند تولید کشک از پودر ریشه شیرین بیان در سطوح 0 ، 1 ، 3 ، و 5 درصد به فرمولاسیون کشک اضافه گردید. نمونه های ...


نویسنده: فکور، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر هوش فرهنگی مدیران پروژه بر موفقیت پروژه با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، ...


نویسنده: میرشکار، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دانش محتوایی_تربیتی نوعی دانش تلفیقی و میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی است.مطالعات میان رشته ای اغلب به دنبال تلفیق حوزه های تخصص و ایجاد و توسعه دانش های میان رشته ای هستند، اما ...


نویسنده: اکبری، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از اصول اساسی و مهم در تمام رسیدگی‌ها اعم از قضایی، و داوری اصل تناظر است؛ بر مبنای این اصل، رسیدگی شایسته، عادلانه و صحیح نخواهد بود مگر اینکه برای طرفین امکان بهره مند از طرح ...


نویسنده: عباسیان، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این تحقیق، از گل های بهار نارنج، عصاره استخراج شد. عصاره های استخراج شده از نظر میزان فنل کل آنالیز گردید. برای تولید نوشیدنی ژله ای– گیاهی ؛ عصاره بهارنارنج و پودر ژلاتین بر اس ...