دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: چشمی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده سالیان متمادی است که حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام می دهند، با این حال رسوایی های اخالقی اخیر در حرفه باعث شده است که موضوع تعی ...


نویسنده: پاک سرشت، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر گروه گریزی در کلاس در بین دختران مقطع ابتدایی شهر سبزوار بود. جامعه ی آماری پژوهش مدارس ابتدایی دخترانه سبزوار که 37 مدرسه و دارای 11 ...


نویسنده: قربانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی، بزه دیدگی جنسی است. که از دیرباز مورد توجه فقه و حقوقدانان قرار گرفته است. دراین زمینه پژوهش های زیادی انجام گرفته است اما آن چه در این نوشتار ...


نویسنده: سلیمانی، صدر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اخلاق کار سازمانی و رضایت شغلی با توانمندی کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستانهای غرب استان خراسان رضوی به مرحله اجرا درآمد . جامعه آماری پژوهش ، کلیه ...


نویسنده: خیرابادی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش سیاسی با سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کا ...


نویسنده: ملانوروزی، زکیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
قوانین و مقررات اجاره و روابط موجر و مستاجر به ویژه در املاک موقوفه، از مباحث نسبتاً سنگین و مهم حوزه فقه و حقوق است. نظری که اجمالاً در ادوار قانون گذاری و تکمیل این قوانین در خلا ...


نویسنده: منفردی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
توبه دارای مفهومی دینی است که آثار اجتماعی درخشانی را نیز به دنبال دارد و جایگاه ویژه ای را در دین مبین اسلام به خود اختصاص داده است. در این میان، فقها از منظری دیگر به توبه نگریست ...


نویسنده: فروتن، قاسمعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمال گرایی والدین با بهداشت روانی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان دختر مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان جغتای انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ...


نویسنده: اریاموحد، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در تقسیم بندی جرائم، جرائم رانندگی جزء جرائم خُرد محسوب می‌شوند که در سیاست جنایی کشورها با دو رویکرد متفاوت پاسخ داده شده‌اند نخست: سیاست جرم زدایی و غیرکیفری کردن ضمانت اجراها که ...


نویسنده: بشیری، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی کیفیت روابط معلم و دانش آموز در دانش آموزان دختر دوره دوم دبستان شهرستان سبزوار است. این ...