دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مرشدلو، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده: دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند . این دعاوی باید یا با دعوای اصلی ...


نویسنده: اطهری، علی رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199، 200 و 201 ق.م آمده و ماده ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است. مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است. از طرف دیگر اصل ...


نویسنده: عجمی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شخصیت حقوقی شرکت¬های شخص در مقایسه با سایر شرکت¬های تجاری وابستگی زیادی به شخصیت شرکا دارد. در شرکت¬های شخص طلبکاران در مرحله نخست برای وصول طلبشان به شرکت مراجعه می¬کنند و اگر نتو ...


نویسنده: مروی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و آن شخص یا نماینده او در هیچ دادرسی که منتهی به رای شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به ...


نویسنده: قاسم پور، داود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی رابطه عزت نفس و تنظیم شناختی هیجانی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار این پژوهش با هدف بررسی رابطه عزت نفس و تنظیم شناختی هیجانی با گرایش ...


نویسنده: علیپور، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیازمند تبیین و تشریح می‌باشد، مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، پیش از تولد آن ه ...


نویسنده: دولت ابادی، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تحریم های اقتصادی از دیرباز بعنوان ابزارهایی نسبتا کار آمد و جایگزینی برای اقدامات نظامی تلقی می شدند و مجموعه اقدامات اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و ... را شامل می شوند که تلاش دارند ...


نویسنده: زرقی، عیسی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نمایندگی تجاری، رابطه‏ای قراردادی است که به موجب آن، نماینده تجاری به طور مستقل متصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا دیگر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و حساب اصیل در برابر د ...


نویسنده: مسکنی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نات و خودروسازی مدی باشدد . ایدن صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبدی و هنری ...


نویسنده: کیاست، هستی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و جهت گیری بازار بر عملکرد بازار با توجه به متغیر میانجی نوآوری برند در سال 98-97 در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان سبزوار انجا ...