دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خوش خلق، حدیث ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از نگرانی هایی که همواره در طول تاریخ، زندگی شخصی و اجتماعی آدمیان را تحت تأثیر قرار داده، ناتوانی های جنسی و عدم امکان باروری زنان و مردان بوده است. این نگرانی هم اینک به کمک ...


نویسنده: شاکریان، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
چکیده: تئوری بازی یکی از نظریه های جدیدی که به تازگی از علوم پایه وارد علوم انسانی شده و با بیان تکنیک های متفاوت مدل سازی، کمک هایی به پیشرفت زمینه های مختلف علمی کرده است. ای ...


نویسنده: حاجی زاده، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شرایط و آثار قرارداد لیسانس اجباری و هم چنین موارد لغو آن در حوزه صنعت پزشکی است. از آنجایی که اختراعات پزشکی با سلامت عمومی ارتباط دارد در مواردی ضروری ا ...


نویسنده: گلی نیا، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بیمه مهریه از جمله تدابیری است که برای حاظ حق و حقوق زنان اندیشیده شده است. ای روزها شاهد ای هستیم که مهریه از ماهیت اصلی خود که گره گشایی در کار خانواده و به خصوص زن بوده، فاصله ...


نویسنده: نقابی، رامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این پژوهش با هدف بررسی نقش بازی وارسازی در سودمندی درک شده و استمرار استفاده از خرید برخط صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – پیمایشی از نوع همبست ...


نویسنده: صادقی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
چکیده مقدمه: چاقی کودکان با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) در زندگی بعدی مرتبط است ، احتمالاً با تنظیم نامناسب آدیپوکین ها. با این حال ، شواهد موجود در مورد آسپروسین ، رمان ...


نویسنده: صغیری، سهیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
چکیده مقدمه: چاقی در کودکان احتمالاً از طریق اختلال در تنظیم آدیپوکاین¬ها خطر ابتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) را در دوران بزرگسالی افزایش می¬دهد. با این حال، شواهد موجود در مورد آسپروس ...


نویسنده: ایتی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده توبه یکی از مفاهیم دینی ماست. در تعریف توبه گفته شده است، بازگشت از گناه قولی و فعلی و فکری یا پاک کردن قلب از گناهان و بازگشت از دوری حق تعالی به نزدیکی به او یا ترک گناهان ...


نویسنده: شربتی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه ...


نویسنده: طاهری، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود و به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوواع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موق ...