دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سنگ سفیدی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی اسفر این انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی ...


نویسنده: انوری نیا، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش تعیین تفاوت سبک های تفکر والدین و سازگاری اجتماعی در فرزندان عادی و تیزهوش است. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان ...


نویسنده: کریم زاده شهری، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
در این پایان نامه مساله بازآرایی شبکه های توزیع شعاعی به همراه منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات توان و بهبود قابلیت اطمینان (انرژی تامین نشده مشترکین) شبکه بصورت بهینه سازی چن ...


نویسنده: منتخبی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و بهزیستی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای اجرا شد.پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش ...


نویسنده: دلخواه، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر امید تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان اسفراین می باشد. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی است و از نظر ...


نویسنده: یزدان مهر، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش بررسی مدیریت دانش بارضایت شغلی واخلاق حرفه ای کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره سبزوار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نیز از نوع تحقیق کاربرد ...


نویسنده: رحیمی، فرزانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بنابر ماده 1158 منظور از کودکان خارج از نکاح آن است که طفلی از مادری متولد شود که یا پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلی دارای نسب است که «در زمان تول ...


نویسنده: زارع، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه یکی از مباحث مهم، در مورد تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکتها، سودآوری و عملکرد آنها می باشد. از طرف دیگر، یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد شرکتها، فرصتهای رشد است و این می ت ...


نویسنده: حسین پورکریم اباد، غلامعباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در اتیوپی: مزایا و چالش‌های کلیدی Fikru Fantahun دانشگاه آدسیس آبابا، 2012 این مطالعه با هدف بررسی استانداردهای بین‌المللی گزارشگ ...


نویسنده: محمدی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه با گسترش دامنه استفاده از کارت‌های الکترونیکی در نظام پرداخت الکترونیکی بین‌المللی، کارت‌های اعتباری نقش کلیدی در مبادلات و معاملات تجاری ایفا می‌نمایند. مدل کسب و کار کارت‌ ...