دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: امیرعباسی، سمیه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
برای بازیابی مواد فنلی از ساقه بامیه (به عنوان ضایعات در صنعت کشاورزی) استخراج با استفاده از حلال (CSE) ، مایکروویو (MAE) اولتراسوند (UAE) مورد استفاده قرار گرفت. UAE بهترین عملکرد ...


نویسنده: فلاحی نژاد، ثمین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
این تحقیق به‏منظور شناسایی اثرات زیست‏محیطی تولید گندم، جو، زعفران و چغندرقند و سهم آن‏ها در انتشار آلایندگی‏ها به آب، خاک و هوا برای سال زراعی 98-1397 در شهرسلطان‏آباد ایران انجام ...


نویسنده: ادیب نیا، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر استقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بررسی ابعاد مختلف حاکمیت-شرکتی و ...


نویسنده: هادیان، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای مقابله با استرس و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان متوسطه اسفراین بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع ...


نویسنده: امین زاده، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
به منظور بررسی اثر محلول پاشی مونو پتاسیم فسفات و عناصر ریزمغذی بر ویژگیهای رشدی زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان بردسکن اجر ...


نویسنده: فرهنگی، موسی الرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
چکیده: آنالیز امرژی راهکار مناسبی برای ارزیابی پایداری سیستم‌های تولید محصولات کشاورزی در سطح منطقه‌ای است. در این مطالعه پایداری سیستم‌های تولید چهار محصول زراعی عمده یعنی گندم و ...


نویسنده: احمدی نژاد، سید مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
احساسات معلمان نه تنها برای رفاه خودشان بلکه برای عملکرد کلاسها نیز مهم است. لذت برای معلمان و دانش آموزان در زمینه های یادگیری کلاس یکی از عوامل مرتبط است که اغلب تجربه شده است. ب ...


نویسنده: شاپوری، محدثه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر از نوع پژوهش¬های نیمه آزمایشی (طرح پیش¬آزمون – پس¬آزمون با گروه کنترل نابرابر) بود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش درمان شناختی پست مدرن مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اض ...


نویسنده: جعفری، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین نوع بحران با فازهای مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد صورت گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از ...


نویسنده: الهامی راد، ارزو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
اختلالات مزمن گوارشی، بار اقتصادی و فشار روانی زیادی را به جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می کنند. از جمله این اختلالات مزمن می توان به سندرم روده تحریک پذیر اشاره کرد. این ب ...