دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: احمدی، هانیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تصویرگری شاعرانه از آن دست ویژگی¬هایی است که شاعر قوی و ضعیف را از هم متمایز می¬کند. شعر شاعری که بر فنون تصویرآفرینی و بلاغت تصویر تسلط دارد در اذهان مردم می¬ماند و سخنانش خریدار ...


نویسنده: قادری، بهنام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
بسیاری از برنامه های کاربردی و خدمات در VANET (شبکه های بین خودرویی) و فناوری محاسبات ابری که مثل رویایی در آینده نزدیک بودند؛ امروزه قابل مشاهده هستند. اپلیکیشن های ونت در چن ...


نویسنده: صفار، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مکانیزم¬های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر جریان وجوه نقد آزاد شرکت¬ها است. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت¬ها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیأت¬مدیره، مدیران ...


نویسنده: دلبری، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه¬ی بین عملکرد مالی ، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآ ...


نویسنده: جلینی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی بازی درمانی در کنترل هیجان و رشد قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان پسر دوره اول مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار بوده است. جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر د ...


نویسنده: نعیمی، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
اکسیداسیون روغن‌ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن‌ها را کاهش می‌دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگا ...


نویسنده: خالصی، مهشید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این پژوهش، گلبرگ زعفران و ساقه کلاله زعفران تهیه گردید. سپس آن ها را خشک کرده و تبدیل به پودر شدند. پودرهای آماده شده در سطوح مختلف ( ساقه 1% ، 2% و 3% ؛ گلبرگ 5% ، 10% و 15 % ) ...


نویسنده: ابهری، حسن ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
ریشه ضخیم گیاه چوبک منبعی سرشار از ترکیبات ساپونینی است به طوری که مهمترین ترکیبات موجود در آن محسوب می شود ساپونین موجود در عصاره چوبک دارای خواص آنتی اکسیدانی ، ضد میکروبی و امول ...


نویسنده: پوربابا، میترا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اسلام از تشریع حکم تعدد زوجات دفاع از حقوق زنان و مردان در شرایط خاص و در پی ضرورت¬های اجتماعی بوده است، مهمتر اینکه اسلام تعدد زوجات را واجب قرار نداده بلکه تجویزی است با شرای ...


نویسنده: محمدی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک¬های حل تعارض و خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان دارای اضطراب حاد دوره دوم متوسطه شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ...