دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شهرامیان، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در سازمان¬های امروزی بحث مدیریت اطلاعات در داخل سازمان و سازمان‌های زنجیره تأمین بر فرآیندها و عملکردهای سازمان اثر دارد. مفهوم کار آیی در مدیریت اطلاعات و مدیریت فرآیند و اثر متقا ...


نویسنده: صالح، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش شناسایی مکانیسم های موثر بر هزینه های نمایندگی شرکت ها است. از این رو این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، ساختار مالکیت و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرف ...


نویسنده: عشقی سردهی، نرگس ناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضربا هدف بررسی ارتباط بین شیوه¬های آموزش درس دینی در مدارس با تربیت حس دینی کودکان دور? دوم ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از انواع تحقیقات بنیادی ...


نویسنده: قراط، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
بیماری?های مختلفی طی دهه?های اخیر در جوامع مختلف رو به رشد است، که به عنوان مثال می?توان به بیماری دیابت اشاره نمود، بدین صورت که بیماری دیابت چهارمین علت مرگ?و?میر در بیشتر کشورها ...


نویسنده: ابرون، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در دهه¬ی اخیر شناسایی چهره در محیط¬های کنترل شده پیشرفت قابل توجهی داشته است. هرچند با وجود چالش¬هایی چون تغییرات چهره، روشنایی، ژست و ...، حالت چهره، انسداد بخشی از چهره هنوز یک م ...


نویسنده: تعصبی، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
طبقه بندی یکی از زیرشاخه¬های اصلی داده کاوی و یادگیری ماشین است. طبقه¬بندی شامل بررسی ویژگی¬¬های یک شی جدید و تخصیص آن به یکی از مجموعه¬¬های از قبل تعیین شده می¬باشد. به تازگی، روش ...


نویسنده: مهدیان راد، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده در این تحقیق تلاش شده است تا عملکرد عملیاتی: واسطه بین برنامه های توسعه سرمایه انسانی و عملکرد مالی را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیم ...


نویسنده: جغتایی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مقایسه‌‌ی عملکرد انواع شرکت‌‌ها راهی برای شناخت شرکت‌‌های برتر و معرفی آن‌‌ها به جامعه است. سود شرکت زمانی افزایش می‌‌یابد که شرکت عملکرد مناسبی در گذشته، حال و آینده داشته باشد ت ...


نویسنده: ولی پور، نادیا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین دارای فرزند معلول بود شهر مشهد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش نیم ...


نویسنده: احمدی، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
این پژوهش به منظور افزایش تعادل بار در شبکه های مبتنی بر نرم افزار طراحی و تدوین شده است. مسئله این پژوهش از آن جا ناشی شده که برخی از شرکت ها هزینه های زیادی را طی سالیان گذشته بر ...