دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برهانی نژاد، امید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده هدف از این پژوهش تاثیرسابقه ی مالی مدیر عامل و احتمال ورشکستگی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌ها بود. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دور ...


نویسنده: یوسفی، سپیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
با افزایش حجم روز افزون دادهها در سالهای اخیر، مشکل دادههای با ابعاد بالا بوجود آمده است که باعث کاهش کارایی در مبحث یادگیری ماشین و شناسایی الگو میشود. انتخاب ویژگی در مجموعه داده ...


نویسنده: فرنیا، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط بین استراتژی های بازاریابی سبز با اعتماد برند،کیفیت برند و وفاداری برند را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توص ...


نویسنده: دلبری، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این تحقیق ارزیابی تأثیر افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی بر محیط سازمانی و تقاضای حسابرسی مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. جا ...


نویسنده: برغمدی، سید محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده هدف اصلی این پژوهش، تعیین بررسی اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر رابطهی بین حاکمیت شرکتی و اندازهی شرکت با عملکرد مالی شرکت میباشد.بررسی ابعاد مختلف حاکمیتشرکتی و تاثیر آن بر م ...


نویسنده: نقی زاده، کاظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی تقسیم سود بر آگاهی بخشی سود و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مختلف برای برآورد قدرت سودآ ...


نویسنده: حسین ابادی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی بدهی و تقسیم سود بر رابطه بین بیشسرمایهگذاری و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. سرمایه‌گذاری کارا مسئولیت‌های بسیار مهم مدی ...


نویسنده: امیرعباسی، سمیه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
برای بازیابی مواد فنلی از ساقه بامیه (به عنوان ضایعات در صنعت کشاورزی) استخراج با استفاده از حلال (CSE) ، مایکروویو (MAE) اولتراسوند (UAE) مورد استفاده قرار گرفت. UAE بهترین عملکرد ...


نویسنده: فلاحی نژاد، ثمین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
این تحقیق به‏منظور شناسایی اثرات زیست‏محیطی تولید گندم، جو، زعفران و چغندرقند و سهم آن‏ها در انتشار آلایندگی‏ها به آب، خاک و هوا برای سال زراعی 98-1397 در شهرسلطان‏آباد ایران انجام ...


نویسنده: ادیب نیا، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر استقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بررسی ابعاد مختلف حاکمیت-شرکتی و ...