دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: فوجی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی سیستم های تولیدمحصولات جو، گندم و چغندرقند در جوین از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی، نسبت سود به هزینه و مقدار مصرف انرژی‌های تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده بررسی م ...


نویسنده: صابری، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی تأثیر اهرم مالی و نوسانات جریان نقدی بر مدیریت سود و مدیریت سرمایه درگردش با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذ ...


نویسنده: برایی نژاد، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود به محلول پاشی اسید هیومیک در شرایط دیم، آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شخصی و ...


نویسنده: کوشکی، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی اثر محلولپاشی منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد ...


نویسنده: صالحی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی پوترسین بر ویژگی‌های رشدی و محتوای رطوبت نسبی برگ گیاه نخود در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ...


نویسنده: باشتنی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه علاوه بر رسانه های سنتی شبکه های اجتماعی مانند توییتر می تواند نقش موثری در اطلاع رسانی،درمان،پیشگیری و...برای سلامت عموم داشته باشد.ویروس زیکا به عنوان یکی از ویروس های خطر ...


نویسنده: زرقی، فاطمه زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
با افزایش تاثیر شبکه¬های اجتماعی مبتنی بر وب در جامعه و تقاضای روز افزون مردم، استفاده از قابلیت های شبکه های اجتماعی برای بهبود الگوی سلامت مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. این ا ...


نویسنده: رنجبر اریانی، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
نخستین گام در سنجش یک واحد تجاری، محاسبه بازده سهام به دست آمده است. بازده در فرآیند سرمایه¬گذاری به عنوان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند. بازده ناشی از سرمایه-گذاری برای س ...


نویسنده: داورزنی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پایان نامه نگاهی دارد به زندگی محمود دولت آبادی و هفت اثر از داستان های بلند او با نام های «هجرت سلیمان» ، «سفر» ، «باباسبحان» ، «گاواره بان» ، «باشبیرو» ، «عقیل عقیل» ، «از خ ...


نویسنده: حسن زاده، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین اعضای مشترک کمیته ی حسابرسی ، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . تحقیق ...