دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: زواری، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مهمترین و در عین حال پر کاربردترین عقود معین عقد بیع است. این عقد فقهی از ابعاد مختلف دارای سببیت متعددی می باشد. از شایع ترین آ نها تقسیم از نظر اعلام و یا عدم اعلام قیمت ت ...


نویسنده: اذری کیا، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در هر نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه‌گذاری است و سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت‌ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی درآمد هر سهم یکی از روش‌هایی است ...


نویسنده: سیدی، سیدسجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده امروزه گوجه‌‍فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر صادرات جایگاه مناسبی را در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.این پژوهش به منظور دست‌یابی به ترکیب و غ ...


نویسنده: هاشمی، مریم السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
خلاصه پایان نامه : این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر خودکارآمدی، مهارت مقابله¬ای و انعطاف¬پذیری شناختی دختران بی سرپرست و بدسرپرست دوره دوم متوسطه انجام گرفت. ر ...


نویسنده: نظامی مقدم، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در سال های اخیر ارتباط ارزش اطلاعات مالی به طور فزاینده ای مورد توجه محققان قرار گرفته است. ارتباط ارزشی صورت های مالی می تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری من ...


نویسنده: خارند، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
همزمان با رخ دادن تحولات سریع در تکنولوژی ارتباطات،علوم رایانه واینترنت شاهد تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی هستیم به گونه ای که افزایش تجارت وبه تبع آن رقابت برسر ر ...


نویسنده: عابدی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به اینکه در خصوص یادگیری زبان، روابط خانه و مدرسه برای کاهش تاثیرات منفی مسائل رفتاری و موفقیت دانش آموزان نقش پایه ای دارد این تحقیق صورت گرفته است. در این مطالعه، محقق ا ...


نویسنده: فرزین کیا، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
آموزش مهارت¬های ارتباطی در مشکلات یادگیری و رفتاری مؤثر است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه¬تجربی و طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت ارتب ...


نویسنده: حسینی، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش بررسی تاثیر افشاء و ساختار مالکیت بر روی مدیریت سود است. بدین منظور مقادیر داده¬های مولفه های تحقیق برای بازه زمانی 7 ساله(1389-1395) محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق ...


نویسنده: اکرامیان، مهرنسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امور حسبی و احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و وضعیت حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند. طبق اصول ?? و ?? قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ...