دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: فتاحی ثانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثر شیوه های فرزندپروری والدین بر تفکر مثبت اندیشی و دلبستگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر سبزوار انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقی ...


نویسنده: فروتنی راد، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش، تعیین ارتباط خودگفتاری خودکار با سرسختی ذهنی و پرخاشگری دانشجویان تربیت‌بدنی شهر سبزوار بود. جامعه آماری این پژوهش تعداد 139 نفر دانشجوی دختر تربیت‌بدنی بود ...


نویسنده: کاویان نیا، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
موضوع اصلی این پژوهش استراتژیهای رقابت بازار بر رابطه بین اعلام سود سهام با تغییرات غیر عادی قیمت و حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژو ...


نویسنده: باشتنی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ضعف بااهمیت در سیستم کنترل داخلی می‌تواند احتمال خطا و افشای مالی غلط را افزایش دهد. همچنین می‌تواند احتمال دستکاری فرصت‌طلبانه سود شرکت را افزایش دهد. کنترل داخلی ضعیف می‌تواند فر ...


نویسنده: کوشکی، محمد رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در خصوص ارتباط اجتناب مالیاتی و هزینه‌ حقوق صاحبان سهام دو نظریه مطرح است. نظریه‌ی اول، اجتناب مالیاتی را عاملی در جهت افزایش ثروت مالکان می‌داند (ارتباط منفی) و نظریه‌ی دوم، اجتنا ...


نویسنده: ثنایی مقدم سبزوار، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
نیاز به توجه به عواملی است که می‌تواند عملکرد ورزشکاران را بهبود بخشد، موضوعی است که امروزه شکی در مورد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین کارکردها ...


نویسنده: مقیمی، بهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد احکام خاص و تابع اوصاف منحصر به این اسناد است. سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون‌گذار ایران نیز مقررات خاصی را ...


نویسنده: بیدی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یادگیری مشارکتی به صورت وسیع به عنوان یک راهبرد آموزشی شناخته می شود که می تواند به پیشبرد یادگیری کمک کند، تعامل میان دانش اموزان را افزایش دهد و سطوح کلی موفقیت های دانش آموزان ...


نویسنده: محمدی، اقدس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش ، افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی ، کیفیت سود وحق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 7 سال ، بین سال های 1389 تا ...


نویسنده: طالبی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
امروزه تصاویر دیجیتالی بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی روزمره بشر می باشد. این تصاویر بعضاً دارای اطلاعات بسیار مهمی برای ما می باشند. یکی از مواردی که معمولاً اطلاعات موجود در تصاویر ...