دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شاکری، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی در این مطالعه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و دوره تصدی حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی با نقش تعدیل گر آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...


نویسنده: فخر، متین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
به منظور بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نانولوله‌های کربنی چندجداره بر باززایی شاخساره و ریشه‌زایی درون-شیشه¬ای دو رقم بادام، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ...


نویسنده: رنود، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده سودآوری اهمیت قابل¬توجهی در ادبیات مالی و حسابداری دارد. یکی از پارامترهای حائز اهمیت که همواره به‌عنوان یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل شرکت¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرد، سودآو ...


نویسنده: یوسفی استاجی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۴۰۰
چکیده: با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن ابزار ها و نیازهای جدید، برای استفاده ی بهتر از منابع و امکانات و با توجه به اینترنت و نیاز کاربران برای دسترسی داشتن به اطلاعات و منابع خو ...


نویسنده: عظیمی پور، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش های مجازی بر خودشکوفایی و اشتیاق تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین در سال تحصیلی 0911-0011بود. این مطالعه از نوع مطالعات علی- مقایسه ...


نویسنده: مظهری، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده این تحقیق افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت: نقش واسطهای شهرت شرکت و تعدیل کننده صداقت مدیر عامل شرکت مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس ا ...


نویسنده: حسن پور، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده یکی ازسنّت های حاکم برزندگی انسان هاکه عامل دوام وبقای نسل بوده وازسوی کلیّ?? قوانین بشری نیزپذیرفته شده است،ازدواج وتشکیل خانواده می باشد.خانواده تنهانظام اجتماعی است که دره ...


نویسنده: انارکی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در حسابداری، سود از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیلشده است. جزء نقدی سود همان جریانهای نقدی عملیاتی است که از صورت جریان وجه نقد قابلاستخراج است. جزء تعهدی سود (اقلام تعهدی) از تفا ...


نویسنده: روئینی فرد، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر بخشی آموزش مهارت های تنظیم شناختی هیجان بر باورهای غیر منطقی و کنترل عواطف انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل ن ...


نویسنده: پرستش سبزوار، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک¬ها، شرکت¬های بیمه و شرکت¬های سرمایه‌گذاری هستند. این¬گونه سرمایه¬گذاران به دو دسته منفعل و فعال تقسیم¬بندی می¬شوند. سرمایه‌گذاران ...