دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: هنرورچقوگل، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : نام و نام خانوادگی دانشجو : سمیه هنرور شماره دانشجویی : 970213933 سال و نیمسال اخذ پایان نامه : 99-98 عنوان پایان ...


نویسنده: ایمانی زاده، مهنوش سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. که در این پژوهش به مهم¬ترین ویژگی¬های حاکمیت شرک ...


نویسنده: رحمانی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده ضمانت¬نامه های بانکی در کنار اعتبار نامه‌های اسنادی از مهمترین اسناد و ابزار مورد استفاده در عرصه تجارت بین‌الملل هستند. ضمانت نامه بانکی که ماهیت حقوقی خود را از عقد ضمان گر ...


نویسنده: محمدپور، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در این پژوهش بررسی اثر تعدیلی بازار سرمایه داخلی و رابطه بین توانایی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت. این ...


نویسنده: نزل ابادی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین اندازه ی شرکت، بدهی ها، فعالیت های تحقیق و توسعه و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فعالیت های تحق ...


نویسنده: شهرامیان، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در سازمان¬های امروزی بحث مدیریت اطلاعات در داخل سازمان و سازمان‌های زنجیره تأمین بر فرآیندها و عملکردهای سازمان اثر دارد. مفهوم کار آیی در مدیریت اطلاعات و مدیریت فرآیند و اثر متقا ...


نویسنده: صالح، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
فشار رقابتی در بازار تصمیمات مدیریت را شکل می‌دهد و معتقدند این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول، ساختار مالکیت و محافظ ...


نویسنده: عشقی سردهی، نرگس ناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضربا هدف بررسی ارتباط بین شیوه¬های آموزش درس دینی در مدارس با تربیت حس دینی کودکان دور? دوم ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از انواع تحقیقات بنیادی ...


نویسنده: قراط، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
بیماری?های مختلفی طی دهه?های اخیر در جوامع مختلف رو به رشد است، که به عنوان مثال می?توان به بیماری دیابت اشاره نمود، بدین صورت که بیماری دیابت چهارمین علت مرگ?و?میر در بیشتر کشورها ...


نویسنده: ابرون، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در دهه¬ی اخیر شناسایی چهره در محیط¬های کنترل شده پیشرفت قابل توجهی داشته است. هرچند با وجود چالش¬هایی چون تغییرات چهره، روشنایی، ژست و ...، حالت چهره، انسداد بخشی از چهره هنوز یک م ...