دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نقابی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
در این پژوهش، نقش تئوری چرخه عمر شرکت در توضیح اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن مرحله رکود به عنوان مرحله مبنا و تدوین چهار فرضیه با محوریت مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول از چرخه¬ی عم ...


نویسنده: هوشنگی جعفراباد، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
هدف از این پژوهش مقایسه انواع باکتری های پروبیوتیکی ماست معمولی و ماست کفیردار نمونه های سبزوار بود. در نهایت، نتایج آزمایش های مطالعه نشان داد که در نمونه های ماست های کفیردار باک ...


نویسنده: حسینی، سیدمهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
با توجه به اهمیت روغنها و جایگاه ویژه آن در رژیم غذایی در زندگی امروز و تأثیر آن در سلامتی، گرایش خانواده ها در استفاده از روغنهای طبیعی و فرآیند نشده، از قبیل روغن کنجد خام افزایش ...


نویسنده: ملاک، محمدقاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور ارزیابی روش آزمایش و نتایج تولید گوشت مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش در خراسان رضوی در سال 1395 ، تعداد 23 فارم پرورش بدون مصرف آنتی بیوتیک به عنوان گروه آزما ...


نویسنده: کسرایی فر، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانایی‌های تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی و روان‌شناختی می‌باشد. کمبود هر یک از این توانایی‌ها مانع پیشرفت ورزشکار خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر نقش سبک ...


نویسنده: عبادی، ساناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
کسیداسیون لیپیدها موجب تولید مواد مضر و نامطلوب می گردد که سالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد. آنتی اکسیدان ها از مهمترین عوامل کنترل کننده اکسیداسیون لیپیدها هستند که موجب تاخیر ...


نویسنده: شمس ابادی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
چکیده: بروسلوز یکی از عوامل ایجاد ضررهای اقتصادی در فرآورده‌های دامی و بخصوص شیر در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. شیر در اثر تماس با جفت و غشاهای جنین گاو، خوک، گوسفند و بز که حاوی ...


نویسنده: ذبیحی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
از آنجایی که روابط بین‌المللی دارای پیچیدگی های فراوانی گشته است و قراردادهای واگذاری یا مجوز بهره‌برداری فعالیت‌های بین‌المللی را با دشواری رو به‌رو ساخته است که در برخی موارد اصل ...


نویسنده: برادران مقدم، ارزو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
هدف : بیماری ناخنک چشم رشد خوش خیم بافت فیبروواسکولار روی قرنیه است. ناخنک چشم یک بیماری سطح چشم است که توسط تکثیر غیرطبیعی اپیتلیال، تغییر شکل ماتریکس، رگ زایی و مهاجرت آسیب شناخت ...


نویسنده: خیراندیش، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
ب?ماری های انگل? در نشخوارکنندگان اهم?ت فراوان? دارد. فاسیولیازیس و دیکروسلیازیس و کیست هیداتیک سه نمونه از بیماری های انگلی هستند که اغلب بصورت مزمن بروز می کنند و نشانه های بال ...