دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بخشنده سلامت، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
اسانس بذر گیاه بادیان رومی (انیسون) یکی از انواع طعم دهنده‌های طبیعی و غیر محلول در آب است، که به‌علت دارا بودن ویژگی‌های آروماتیک خاص از اهمیت ویژه‌‌ای در صنایع آرایشی، بهداشتی و ...


نویسنده: باقری، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارفکری، ناگویی خلقی و سازگاری اجتماعی زوجین در آستانه طلاق شهر سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی است؛ و از نظر ...


نویسنده: کیوانلو، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی اجمالی قوانین موضوعه ایران نشان می دهد که ماده قانونی صریحی که در مورد مسئولیت مدنی نجاتگران (مانند جمعیت هلال احمر) نیامده و بدان هیچ اشاره ای نشده است. هر چند برای اثبات مس ...


نویسنده: خاتمی فر، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از آن‌جا که منظر شهری، امکان قرائت محیط را به بیننده می‌دهد، جایگاه مهمی در شهرسازی دارد. ضرورت تدوین اصول اخلاق زیست محیطی که نظر بر آرمان های اخلاقی الهی داشته باشد و در عین حال ...


نویسنده: یوسفی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حقوقو مکتسبه شخص ثالث،حقوق ثابت ومسلمی هستند که اشخاص در نتیجه انعقاد عقد یا ایقاع توسط اشخاص ثالث کسب کرده اند منقضی است که این حقوق مصون از هرگونه تعرض قوانین جدید باشند تعهد به ...


نویسنده: حیدری، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به نقش با اهمیت مدیران در دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان، در این پژوهش به بررسی ارتباط توانایی مدیریت با ریسک تجاری و ریسک اعتباری پرداخته شد. در واقع در این پژوهش این پیش فرض ...


نویسنده: باری، عبداله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مسئولیت مدنی شاهد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه است، بدین منظور، قلمرو این پژوهش، مطالعه مسئولیت مدنی شاهد در حقوق دو کشور نامبرده، و بررسی مهم‌ترین تحق ...


نویسنده: اسیری، محمدرضا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده : لینولئیک اسید کنژوگه (CLA) واژه ای می باشد که به گروهی از ایزومرهای دی انوئیک وضعیتی و هندسی اسید چرب لینولئیک اسید (n-6,18:2)، مربوط می شود. لینولئیک اسید (LA)، اسید چرب 1 ...


نویسنده: موسوی، سیدحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از حوزه‏های مهم حیات اجتماعی، خانواده است که در زندگی انسان‏ها، بخصوص در زندگی زنان، تأثیر زیادی دارد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نظریه‏پردازان مسائل اجتماع ...


نویسنده: رهنمافر، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه به دلیل پیچیدگی و پویایی محیط، موضوع رهبری و اقدامات آن بر بسیاری از ابعاد سازمانی تأثیر معناداری دارد. این امر منجر به بررسی گسترده مفهوم رهبری و عوامل متأثیر از آن در تحق ...