دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شه روان، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر خلاقیت و خودتنظیمی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق نیمه تجربی ...


نویسنده: ظهیری فر، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
قاعده یدیکی از مباحث مهمی است که در کتب فقهی امامیه و در منابع حقوقی در ابواب مختلف به طور مبسوط مورد بحث واقع شده است و قاعده ید به عنوان یکی از ادلّه، مُثبتِ مالکیت به حساب می‌آی ...


نویسنده: مقدم، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف برسی ارزیابی تاثیر مهارت های فنی و حرفه ای دانش اموزان مقطع دوم دبیرستان شهرستان سبزوار بر نگرش شغلی و سازگاری اجتماعی انان در سال تحصیلی 97-96 انجام گرفت و از نو ...


نویسنده: زارع، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان¬درمانی وجودی به شیوه گروهی بر احساس گناه و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون – پس آ ...


نویسنده: اصغری، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بازپردازش حرکتی با عملکرد ورزشکاران رشته طناب زنی و همچنین مقایسه میزان بازپردازش حرکتی افراد مبتدی و ماهر در این رشته بود. 174 ورزشکاران ...


نویسنده: جراحی مقدم، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از اهداف گزارشگری مالی ارائه‌ی اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم‌ ...


نویسنده: موسوی، سیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و هزینه های نمایندگی با اثر تعدیلی مالکیت و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن سه فرضی ...


نویسنده: جمالی باداشیانی، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش باهدف بررسی رابطه مسئولیت پذیری وکمال گرایی تحصیلی با خودنظم دهی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر سبزوار انجام شده است.این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و ازلح ...


نویسنده: شریفان، نجما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق، ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات و ...


نویسنده: رباط سرپوشی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی دوره تصدی حسابرس و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. چگونگی تأثیر طول دوره¬ی تصدی حسابرسی بر کیفی ...