دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مشتاقی، بهاره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه‌گذاران ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن می‌باشد. در واقع سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل مؤثر بر ارزش شرکت ها، روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش را پیش‌ب ...


نویسنده: درودی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و از جمله مهمترین جرایم که علیه امنیت و » جرم « شناخت آسایش عمومی بوده و باعث بی اعتمادی در جامعه می گردد جرم جعل اسناد می باشد و بدین جهت ام ...


نویسنده: ارجمند، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
با گسترش روزافزون حجم اطلاعات متنی، استخراج اطلاعات از این متن¬ها و پی بردن به موضوع و زمینه¬ی آن‌ها ضروری است. با توجه به اینکه ممکن است متن¬ها طولانی باشند پی بردن به اهداف آن‌ها ...


نویسنده: ولی پور، نادیا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین دارای فرزند معلول بود شهر مشهد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش نیم ...


نویسنده: ازادواری، نازنین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
امروزه به دلیل اهمیت زیاد تصاویر دیجیتال و بهره‌گیری از آن‌ها در تشخیص و احراز هویت افراد، لازم است تا تصویری واضح، روشن و بدون هیچ‌گونه تغییری ایجاد شود. لذا پیش‌پردازش تصویر یکی ...


نویسنده: دست افکن، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در این پایان‌نامه هدف به دست آوردن و تشخیص آفت گندم به صورت اتوماتیک بر اساس پردازش تصویر بوده است. با توجه به امنیت اقتصادی گندم و روش‌های مدرنیزه کاشت و برداشت و بهینه سازی تولید ...


نویسنده: شمس ابادی، خدیجه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
امروزه شناسایی خودکار فعالیت انسان، در کاربردهای نظارتی و مراقبت بر افراد ناتوان بسیار ضروری میباشد. استفاده از دوربین های نظارتی و پردازش تصاویر حاصل شده سبب دستیابی به سیستمی هوش ...


نویسنده: اهنی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
هدف تحقیق حاضر بررسی فراوانی و اپیدمیولوژی انگل های ماکروسکوپی (اکینوکوکوس گرانولوزوس، فاسیولاهپاتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم) در کبد گوسفندان وارداتی از کشور افغانستان می باشد. جا ...


نویسنده: کوشکی، ازاده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
برای افزایش عملکرد شرکت باید بسیاری از شرایط سازمان را سنجید که مهمترین آن ها فضای کسب و کار می باشد. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحلیل فضای کسب و کار بر عملکرد شر ...


نویسنده: سبزواری بیدختی، ویدا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نظریه¬ی استدلال یا استدلال¬ورزی، مطالعه¬ای بین رشته¬ای برای رسیدن به نتیجه¬ی خاص آن هم ازطریق استنتاج منطقی می-باشد. استنتاج منطقی بدین معناست که ادعاهایی، چه صحیح چه غلط، مبتنی بر ...