دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سدیدی، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی کارکنان آب منطقه¬ای خراسان رضوی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ...


نویسنده: شیردل، بهناز ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سینما در طی 128 سال فعالیت خود تاکنون، نشان داده که نیازمند وجود داستان در تولیدات خود می‌باشد. رابطه ادبیات و سینما از قدیم الایام و از ابتدای ورود هنر سینما به عرصه ظهور مورد توج ...


نویسنده: بهروزفر، امیرمسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
احکام فقهی به دو بخش کلی تقسیم می شود: 1. احکام ثابت: مانند واجبات و محرمات که به ولی امر واگذار نگردیده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مکانها قابل تغییر نیست. 2. احکام متغ ...


نویسنده: پرستش، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان اداری شهرداری شهر سبزوار انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ...


نویسنده: فخر زارعی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
با توجه به اینکه امروزه مشخص شده که سیستم بیانی حشرات قابلیت گسترده ای در زمینه تولید پروتئین های نوترکیب انسانی باتاخوردگی صحیح و تغییرات پس از ترجمه ای مناسب را دارند بیشتر از گذ ...


نویسنده: زینلی محمود ابادی، ملیحه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تاریخ ایران، با ادبیات‌فارسی پیوند عمیقی دارد. نمی‌توان از فرهنگ ایران به‌عنوان یک فرهنگ غنی سخن‌گفت و از ادبیات و آثار درخشان ادب فارسی سخن نراند. ایرانیان به‌زعم اکثر محققان و پژ ...


نویسنده: افشارلر، مانا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از یک طرف، بررسی تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه و از طرف دیگر، ایجاد جریانهای نقد و توان بازپرداخت بدهی‌ از جمله مسائلی است که برای تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت می‌ ...


نویسنده: یاسایی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
محافظه‌کاری به عنوان یکی از میثاق‌های تعدیل¬کننده در حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین نوسان قیمت سهام و محدودیت فروش سهام شرکت ...


نویسنده: بازقندی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر استفاده از برنامه درس‏پژوهی بر دانش حرفه‏ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوارمی‏باشد .دراین پژوهش ابتدا به تعریف ومفهوم دانش حرفه ای، چیستی و چ ...


نویسنده: دلبری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
در شرایط نامساعد محیطی که ساخت اسیدهای امینه به کندی صورت می گیرد استفاده ازموادی کهبه صورت مستقیم اسیدهای امینه رادراختیارگیاه قرار می دهند سبب افزایش رشد وعملکردگیا هان زراعی می ...