دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: امینی دوست، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
بیماری دیابت، یک اختلال متابولیسمی سوخت‌وساز در بدن می‌باشد و امروزه برای پیش‌بینی بیماری دیابت از روش های مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌شود و به دلیل این‌که مجموع ...


نویسنده: سلیمانی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه بین آوای سازمانی و فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. روش تحقیق این مطالعه از نظر هدف ...


نویسنده: لطفی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطهی گرایش به نماز با سلامت معنوی و سازگاری آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقی ...


نویسنده: مهرادصدر، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی بازی درمانی غیر هدایتی بر ارتباط، رفتارهای کلیشه ای و تعامل اجتماعی در کودکان طیف اوتیسم دبستان اوتیسم سبزوار سال تحصیلی 99-98 انجام شد. مطالعه حاضر از نوع ...


نویسنده: نوباغی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف پژوهش کنونی بررسی تاثیرات انواع زبان بدن معلم برای انتقال مفاهیم عینی و پنهان در زمینه ی یادگیری بلند مدت تعدادی از ساختارهای اصطلاحی عینی وساختارهای اصطلاحی انتزاعی در میان تع ...


نویسنده: جوادی کیا، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بخشی از نیروی انسانی در هر جامعه را زنان تشکیل می دهند. مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره یکی از شاخص های تولید کشور محسوب می شود. یکی از عرصه‌های تحول زندگی ا ...


نویسنده: فهیمی خواه، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
چکیده انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع قابل ذخیره نبوده و مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی باید براساس تطبیق عرضه بر تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه ریزی، بهره برداری و سرمایه گذ ...


نویسنده: نامنی، امنه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
از جمله مهم ترین مسائل در سازمان، رفتار شهروندی سازمانی، چابکی سازمانی و هویت سازمانی کارکنان است. این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر چابکی سازمانی با ...


نویسنده: اسکندری، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، مهارت خود آگاهی است، این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند شناخت بیشتری نسبت به خود، خصوصیات، نیازها و احساسات خود داشته باشد. هدف پژوهش حاضر برر ...


نویسنده: صابر، حوریه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
حفظ و بهبود سطح سلامت اداری از مهم ترین دغدغه های رهبران و مدیران سازمان های امروزی است و این مهم میسر نمی شود مگر با شناخت عوامل مؤثر بر سلامت اداری و چگونگی نقش پذیری آن از هر ک ...