دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دیواندری، سیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
همواره می¬توان با آگاه نمودن کارکنان از عملکردشان، زمینه پرورش آن‌ها را فراهم کرد و آن‌ها را در جهت تلاش آگاهانه‌ای برای جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیراثربخ ...


نویسنده: موسوی گوجه، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی اثر تعدیلی منابع مالی سازمان بر رابطه چرخه عمر شرکت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن ...


نویسنده: اذری کیا، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در هر نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه‌گذاری است و سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت‌ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی درآمد هر سهم یکی از روش‌هایی است ...


نویسنده: زارعی، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و ابرازگری هیجانی با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 4 مشهد انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگ ...


نویسنده: نایبی، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دنیای کسب‌وکار امروز با تحولات روزافزونی مواجه است، رشد سریع علم و تکنولوژی و نیازهایی متنوع مشتریان باعث شده تا شرکت¬ها گوی سبقت را در کسب سهم بازار از یکدیگر بربایند. در چنین شرا ...


نویسنده: نوروزیان، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ساختار مالی به عنوان یکی ازمهم ترین پارامتر های مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها مطرحشد ه است . ساختار مالی از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها ت ...


نویسنده: سنگ سفیدی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی اسفر این انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی ...


نویسنده: زاهدی اول، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی و سلامت روان والدین با رشد اجتماعی کودکان کم توان ‏ذهنی شهر سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی و ازلحاظ روش، توصیفی از نو ...


نویسنده: هژبرعراقی، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین تجربه خارجی مدیریت و نوآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونهای شامل 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرف ...


نویسنده: زنده دلان، لیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
زمانبندی اعلام سود وسیله ای با اهمیت است که از طریق آن شرکت‌ها می‌توانند بر واکنش سرمایه‌گذاران به اطلاعات منتشر شده تاثیر بگذارند. آگاهی سرمایه‌گذاران از اخبار بد و یا خوب شرکت می ...