دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دانش ثانی، سیداحمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از پدیده های نوینی است که پا به عرصه پزشکی قانونی گذاشته است و به طورگسترده در اغلب کشورها جهان برای دعاوی احراز هویت افراد به کار برده می شود، استفاده از فن آوری آزمایش «دی ا ...


نویسنده: اقدسیا، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بخش قابل توجهی ازاموال و املاک در کشور و بعضا خارج از کشور که به نوعی می‌توان از آن به عنوان میرا ث فرهنگیِ ایران یاد نمود، میراثِ وقف است.هر موقوفه ای یک برنامه مدیریتی دارد که آن ...


نویسنده: مرشدلو، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده: دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند . این دعاوی باید یا با دعوای اصلی ...


نویسنده: اطهری، علی رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199، 200 و 201 ق.م آمده و ماده ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است. مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است. از طرف دیگر اصل ...


نویسنده: اسدی، ابوالحسن ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده یکی از انواع جدید نقد متون ادبی، نقد کهن‌الگویی متون می‌باشد که مبتنی بر نقد روان شناختی بوده و بر اساس نظریات کارل گوستاویونگ، روان‌شناس معروف و معاصر سوئیسی شکل گرفته است. ...


نویسنده: عجمی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شخصیت حقوقی شرکت¬های شخص در مقایسه با سایر شرکت¬های تجاری وابستگی زیادی به شخصیت شرکا دارد. در شرکت¬های شخص طلبکاران در مرحله نخست برای وصول طلبشان به شرکت مراجعه می¬کنند و اگر نتو ...


نویسنده: صمدی، فرزانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودپنداره و سلامت معنوی با اختلال خواب در دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای سما واحد سبزوار انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ن ...


نویسنده: احمدی نصر، لیلا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شاهنامه گذشته از آن¬که اثری حماسی است و داستان¬های بسیاری را دربار? تاریخ اسطوره¬ای و حماسی ایران¬زمین دربر می¬گیرد، کتابی حکیمانه و همراه با راهکارهای بسیار متنوع برای رسیدن به رش ...


نویسنده: حسین ابادی، سید موسی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) ضرورت دارد مدیران درهرسازمان برای مدیریت، شناخت کامل ازجوانب گوناگون سازمان خود داشته باشند،تا بتوانند تصمی ...


نویسنده: جواهری، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق به ارتباط بین تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی وفاداری و رضایت مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری کارکنان و مشتریان شعب بانک انصار ...