دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ذوالفقاری، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی از موضوعات مهم مورد توجه فعالان سیاسی می باشد .در طول تاریخ عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی وجود داشته اند که بستر مناسبی برای مش ...


نویسنده: رجب زاده مقدم، مهین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از مهم¬ترین دستاوردهای علمی عصر حاضر، پدیده جنین آزمایشگاهی است؛ یعنی موجودی ‏که قسمتی از مراحل تکوین خود را در خارج از مسیر طبیعی می¬پیماید و به دلیل نوظهور بودن این ‏پدیده و ...


نویسنده: احمدی، سیده الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این تحقیق به منظور بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد، جامعه تحقیق اولیا و دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...


نویسنده: صالح ابادی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
در شرایط تنش شوری استفاده از مواد تعدیل کننده مانند کود های حاوی پتاسیم می تواندد اثرات منفی شور بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی را کاهش دهد. به منظور بررسی اثر مقادیر مصرف ...


نویسنده: کلاته ملایی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی همه ابعاد زندگی انسان‌ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگوی ...


نویسنده: دیواندری، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور بررسی اثر زمان و مقادیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و اجرای عملکرد پنبه در شرایط شور آزمایشی در شرایط مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سبزوار در سال زراعی 96- ...


نویسنده: احمدی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این تحقیق به منظور بررسی رابطه‌ی یادگیری مشارکتی و مهارت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد، جامعه تحقیق والد و مربیان مدارس و دانش‌آموز ...


نویسنده: حسینائی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که این تکالیف را برای افراد و ...


نویسنده: کسراییان، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی افسردگی بر اساس کمال‌گرایی و عزت‌نفس با نقش میانجی جنسیت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ششتمد است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شام ...


نویسنده: اردکانی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور بررسی اثر زمان و مقدار محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...