دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد لطفی سدهی، ۱۳۹۶

نقش روحانیون و مبلغان دینی در پیشگیری از وقوع طلاق

حوزه‌های علمیه و روحانیون با توجه به اینکه مورد وثوق مردم هستند و مردم به آنها اعتماد دارند یکی از اقشار موثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌روند و صحبت کردن حضوری روحانیون با مردم تاثیر مثبتی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بخصوص پیشگیری از طلاق دارد. نقش حوزه‌های علمیه و روحانیت باید پررنگ‌تر از سایر نهادها باشد و در جلسات متعدد و منابر علل بروز اختلاف زن و شوهر را عنوان کنند و در راستای تحکیم خانواده‌ها حقوق متقابل زوجین، باید در مساجد، منابر و کانون های فرهنگی اثرات تخریبی طلاق تبیین شود. در این پژوهش ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل نقش باور های دینی در تحکیم ازدواج به نقش موثر مبلغان دینی و روحانیون در ترویج راهکارهای مفید برای پیشگیری از طلاق و جدایی پرداخته شده است. و نتیجه این است که روحانیون و مبلغان دینی می توانند در کاهش آمار طلاق با تربیت دینی و فرهنگی جوانان موثر باشند. نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد که باورهای دینی و اعتقاد به خدا تاثیر زیادی در پیشگیری از وقوع طلاق دارد.

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده، خلاء های قانونی، جرائم خانوادگی، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

The role of clerics and religious advisers in preventing divorce

The management of family relations and claims in this area is always considered by national legislators. In Iran, by adopting numerous laws related to family law, ultimately, the legislatures after the ups and downs, adopted the Law on Family Protection in 2012. The existence of theoretical challenges prior to the adoption of the law among the family lawyers will necessitate critique and review of the law and explain the strengths and weaknesses of the law and, if possible, make suggestions in the legislative field. In respect of crimes against the family, in addition to material (868-873), the Islamic Penal Code Chapter 19 of the Family Protection Law Articles 868 to 873 deals with the criminal law of the family. In this study, the review and analysis of these regulations leads to legal vacuum in this regard and the necessity of the criminalization of some acts such as the number of wives, child abuse, spousal abuse, which can be remedied by filling the existing vacuums of the law It completes the material in such a way as to bring about the interests of the family.

Keywords: Family law, legal gaps, family crimes, law and Jurisprudence