دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی علیزایی، ۱۳۹۵

برسی احکام فقهی تجسس در مداهب خمسه

از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شان و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسس از آن ها و در نهایت حرمت انکشاف آنچه افراد، خدا و رسول (ص) از محصول آن خشنود نمی گردند، می باشد. یکی از دلایل عقلی عدم جواز و غیراخلاقی بودن تجسس این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت و سلطه ندارد. دلیل عقلی دیگری که تجسس در امور شخصی انسان ها را نفی می کند حفظ احترام، کرامت و شرافت انسانی است، دلیل عقلی دیگر احترام به حریم خصوصی اشخاص است. در کنار این ها می توان به دلایل معتبرتری از آیات و روایات اشاره کرد. با وجود حرمت تجسس در مواردی نیز نیاز به تجسس و کنجکاوی احساس می شود که برای سلامت خانواده و جامعه و نظام بسیار ضروری می نماید و عدم تجسس و حسن ظن باعث بروز صدمات جبران ناپذیری به افراد، خانواده و از همه مهمتر جامعه و نظام و حکومت می شود. بی شک اگر مدیران جامعه بخواهند در برابر هر پیش آمدی با حسن ظن برخورد کنند بزودی گرفتار عواقب دردناک توطئه های منافقان داخلی و دشمنان خارجی خواهند شد، زیرا نقشه های آنان بسیار مرموز، و افراد آنها کاملا ظواهر را حفظ می کنند و جز با تفتیش و تجسس دقیق امکان آگاهی برآن توطئه ها و خنثی کردن آن ها وجود ندارد. در چنین مواردی باید حسن ظن را کنار گذاشت و با سوءظن به هر پدیده ای نگریست و برای حفظ اهداف بزرگتر و والاتر یعنی مصالح امت اسلامی به تجسس پرداخت و در واقع فلسفه تشکیل دستگاه های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی دشمن (ضد جاسوسان بیگانه) همین است و در نتیجه در کنار نهی و حرمت شدید تجسس در مواردی نیز نیاز تجسس یک امر واجب و ضروی می باشد که وجوب آن بر نهی، برتری و رجحان دارد.

کلیدواژه‌ها: تجسّس، تحسّس، جاسوس، حریم خصوصی، احکام تجسّس، جواز تجسّس، صفات جاسوس

M.A. Thesis:

To study religious judgments search in pentad illuminateds

Abstract According to Islam, Muslims are honorable, dignified and respectable and no one can disrespect them. The basic social principles of Islam are respect for others, non-aggression and non surveillance and avoidance of investigation into what make people, God and the Holy Prophet (PBUH) distressed. One of the rational reasons for enquiry being impermissible and unethical is that no one has superiority and domination over others. The other rational reason that negates snooping in people's personal affairs is maintaining human’s respect, dignity and decency. Another reason is to buy respect for individuals’ privacy. Besides this, it can be validated through reasons cited inverses and traditions. Despite the sanctity of spying, in some cases there is a need for investigating and curiosity, which is necessary for the health of families, and communities. Avoidance of investigation and Optimism cause irreparable damage to family members and most importantly to the society and the regime. Undoubtedly if community managers deal with every happening with the optimism, Soon they will be caught in the painful consequences of internal hypocrites and external enemies, since their plot are very cryptic and their agents are very competent in hiding their identity and appearances. And Without careful inspection and surveillance, realizing and thwarting their conspiracies is impossible. In such cases optimism should be avoided and every phenomenon should be assessed with suspicions. To protect the interests of the Islamic community, spying and investigation should be considered important. In fact, the philosophy beyond the enemy’s intelligence and counter-intelligence organization (foreign intelligence) is the same.

Keywords: investion: spy: privateharem-glimit: commandment: permit-licence- admission: adjective featur