دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین چشمی، ۱۳۹۵

بررسی ماهیت و احکام مربوط به اختلاس در فقه اسلامی وحقوق موضوعه

یکی از مهمترین چالش‌های ملت‌ها و دولت‌ها، مقابله با اختلاس است؛ که این مسأله به عنوان تهدید جدی علیه اقتدار ملّی دولت‌ها محسوب می‌شود. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر این که از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه‌هایی از جرائم علیه آسایش عمومی است. از طرفی با توجه به افزایش روند خصوصی سازی و ماد? 22 کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که اختلاس را شامل بخش‌های خصوصی نیز دانسته است و نظر به این که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را امضا نموده است، گسترش جرم انگاری نسبت به این بخش‌ها لازم است مورد توجه مقنن قرار گیرد. در اختلاس وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال بر حسب وظیفه، دارا بودن سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت، از جمله مهمترین تمایزاتی هستند که این جرم با جرائم مشابه خود دارد. یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. مجازات آن هم صورت‌های تشدید شده‌ای از حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و استرداد اموال اختلاس شده است و در شرایطی خاصّ (به تشخیص حاکم) به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهد شد. وصول خسارات ناشی از عدم بهره مندی به موقع از سرمایه‌ها به دلیل در دسترس نبودن سرمایه ناشی از اختلاس، با توجه به نوسان ارزش پول و تورّم روز افزون نیز از مواردی است که در هنگام استرداد اموال اختلاس شده باید مورد توجه قانون گذاران و محاکم قضایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، فقه و حقوق، نظام اقتصادی، فساد مالی

M.A. Thesis:

The nature of and provisions related to embezzlement in Islamic jurisprudence and law

One of the main challenges for nations and governments deal with corruption is that it is a serious threat against the national sovereignty of states. In addition to embezzlement, criminal law, including crimes against property and ownership, has aspects of offenses against public tranquility. is considered to be the legislator. However embezzlement committed in the property, the deposit of money in terms of duty, having the specific intent to commit a crime, property belonging to the state, the most important distinctions that this crime is similar crimes. One of the more severe penalties for the offense of embezzlement or through a network leaders will commit a few. Both statements have intensified punishable by imprisonment, fines, and restitution of property embezzlement and permanent dismissal in certain circumstances (at the discretion of the ruling) will be sentenced to punishment for corruptors on earth..

Keywords: Embezzlement, jurisprudence, law, economy, corruption