دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود ایتی نسب، ۱۳۹۴

بررسی فقهی آیه ۳۱سوره اعراف

اعتدال در رفتار فردی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در جای جای منابع اسلامی بر آن تاکید شده است. یکی از آیات شریفه قران که اشاره به مفهوم اعتدال نموده، آیه 31 سوره اعرافاست. خداوند متعال در این آیه می فرماید:?یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ?. پژوهش حاضر در پی پاسخ گفتن به این سوال است که از این ایه شریفه چه احکامی قابل برداشت است. در همین راستا تلاش شده مفهوم زینت و اسراف به طور خاص مورد کنکاش قرار گیرد و تبعات هر کدام جداگانه تحلیل شود. برای رسیدن به این هدف منابع فقهی اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به عنوان نتیجه به طور خلاصه می توان بیان کرد اینکه مشهور فقها معتقدند زینت در آیه شریفه به معنای ستر عورت برای نماز است و در مورد اسراف نیز باید بیان کرد، ادله اربعه فقهی بر حرمت آن دلالت دارد.لازم به ذکر است که در این پژوهش علاوه بر نکات فوق، انگیزه های مطلوب و نامطلوب استفاده از زینت و همچنین معیارها، ریشه¬ها، زیانها، و راهکارهای مقابله با اسراف مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

JUrisprudential investion of verse 31 of Aaraaf Chapter of the Holy Quran

Moderate and modest individual and social behavior is among the issues stressed in the Islamic textbooks. One such reference can be made to the Verse 31 Chapter Al-Araf of the Holy Quran, where God the Almighty states in that verse: O children of Adam! attend to your embellishments at every time of prayer, and eat and drink and be not extravagant; surely He does not love the extravagant. The present study intends to answer the question, “What verdicts can be extracted from this verse?” therefore, the concept of zinat (embellishments) and Israf (extravagance) are considered and investigated in detail, and the corresponding outcomes are analyzed in particular. Therefore, jurisprudential references including books, sunnah, ijma, and reason were resorted to, and conclusions were described. In short, jurisprudents agree that zinat is meant to cover the genitals in prayer; also, they were found to believe that israf is intended to ban extravagance. In addition to these notes, positive and negative motivations to apply ziant as well as the criteria, roots, losses and strategies to overcome israf are taken into consideration in the present study

Keywords: