دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود محمدی نیا، ۱۳۹۹

واکاوی ملاک و معیار امساک و نظارت در قتل در نظام فقهی و قانونی ایران

چکیده با رشد روز افزون تکنولوژی و ابزارهای الکترونیکی استفاده از وسایل نوین علاوه بر جنبه های مثبت زندگی، برای تسهیل در جرائم نیز باب شده است، که از آن جمله می توان به کاربرد آن در " جرم امساک و نظارت در قتل عمد" اشاره نمود و سوالات زیادی را مطرح می سازد: اگر فردی با استفاده از دست بند و پابند الکترونیکی یا هروسیله دیگر، مجنی علیه را ببندد، به طوریکه قدرت دفاع از خود را نداشته باشد و بدون آن که در صحنه جنایت حضور داشته باشد آیا باز هم "ممسک" اطلاق شده و مجازاتش ، حبس ابد است؟ هم چنین اگر فردی به کمک دوربین های مدار بسته یا تلفن همراه مراقب صحنه قتل باشد و بدون حضور در صحنه، رفت و آمد های مشکوک را رصد و دیده بانی نماید، تا قاتل به راحتی مقتول را بکشد، آیا چنین فردی "ناظر در قتل عمد" بوده و باید هر دو چشم او را کور نمود؟ در این نوشتار می خواهیم ببینیم ، چه ملاک و معیاری می توان یافت که رفتارهای مجرمانه را منطبق بر امساک و نظارت، و در مقابل چه اعمالی در قالب معاونت قتل، تعیین مجازات می شوند . در این پایان نامه، در مقدمه، طرح مسئله، فرضیات و ضرورت پژوهش، در فصل اول، کلیات، مفاهیم و پیشینه تقنینی. در فصل دوم: مبناف ماهیت و میزان مجازات امساک و نظارت مطابق اقوال فقها و ادله آورده شد. و در فصل سوم(اصلی)، به واکاوی ملاک و معیار امساک¬ونظارت در نظام فقهی و قانونی ایران پرداخته-ایم و ضمن نقد رویه قضایی موجود، راهکارهایی ارائه داده ایم.

کلیدواژه‌ها: واکاوی،امساک،نظارت،نظام فقهی،نظام قانونی ایران

M.A. Thesis:

Analysis of the criteria for restraint and supervision in murder in the jurisprudential and legal system of Iran

Abctrct With the in creasing growthof technology and electronic tools use of new equipment. In addition to the positive aspects of life it is also common in the occurrence of crimes to refer to retraint and surveillance therefore, if a person with the help of an electronic bracelets and binding or close any other victin, and take the power of defense from him, without being present at the morder scene. Is “retraint” still applied and the punishment is life imprison ment? If someone is watching the morder scene with the help of cctvor mobile comeras, and observe the movements of people without being present at the crime scene is such a person an supervisor and should both eyes be blinded? In this tex we want to hind a criterian for determining the examples of restraint and supervision In the introduction, we have discussed the problem and its hypathness. The first chapter gives an overview and leg is lative background, we have dedicated the second chapter based on the nuture and amount of punishment this year and supervision according to the sayings of jurists and evidences, and in the third chapter we have analyze the criteria for this year and supervision in the jurisprudential and legal system of iran.

Keywords: Analysis, restraint, supervision, jurisprudential system, Iranian legal system