دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شقایق سادات هاشمی پویا، ۱۳۹۹

تحلیل طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی٫از منظر حقوق کیفری ایران.

در هر کشوری اقوام متعددی وجود دارند، اصولا اقوام ساکن در هر کشور دارای فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب و زبان مختص به خود می باشند. در ایران نیز قومیت های متعددی در سرتا سر کشور وجود دارد. کشور ایران در واقع متشکل از اقوام و زبان ها و فرهنگ های مختلفی است که مدت های زیادی در کنار یکدیگر زندگی کرده اند. در قانون اساسی ایران مانند قوانین سایر کشورها قواعد و جایگاه ویژه ای برای حمایت از اقوام و اقلیت ها پیش بینی شده است . حقوق در نظر گرفته شده در قوانین در واقع تأمین کننده امنیت اجتماعی اقشار و اقوام مختلف است . مطابق قانون اساسی اقوام و اقلیت ها نیز از حقوق گوناگونی مانند حقوق سیاسی ، اجتماعی و مدنی برخوردار می شوند . مجموعه این حقوق در واقع تضمین کننده شأن انسانی آن ها خواهد بود. توهین کردن به اقوام یکی از اعمال غیر اخلاقی است که به دلیل مغایرت با نظم عمومی مورد نکوهش می باشد . در پژوهش حاضر مبحث مربوط به توهین به اقوام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است در نهایت این نتیجه حاصل می شود که فارغ از مبانی قانونی در نظر گرفته شده برای این مسئله ، از نظر فقهی نیز چنین امری مورد نکوهش واقع شده است . اصل لاضرر در واقع بدین معناست که افعالی که موجب آسیب رساندن به دیگران شود می تواند جرم تلقی شود. اصل پدر سالاری ایجاب می کند که دولت در جهت حمایت از اقوام و اقلیت ها تدابیری را اتخاذ نماید. مصلحت عمومی نیز اقتضا دارد که تمامی افراد کشور از هر قوم و اقلیتی با یکدیگر متحد باشند. در نتیجه حمایت از اقوام و اقلیت ها از ضروریات جامعه است در این ارتباط موادی نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها: اقوام، توهین، افترا، اصل ضرر، مصلحت عمومی.

M.A. Thesis:

An Analysis Of The Proposal for Complying Materials To The Islamic Penal Code on Offenses of Insulting Iranian People from the Pers Pective of Iranian Criminal Law.

There are many ethnic groups in each country, and ethnic groups in each country have their own culture, customs, religion, and language. In Iran, there are several ethnic groups throughout the country. In fact, Iran is made up of different ethnicities, languages ??and cultures that have lived together for a long time. The Iranian constitution, like the laws of other countries, provides special rules and regulations for the protection of relatives and minorities. The rights enshrined in the law actually ensure the social security of different classes and ethnicities. According to the constitution, ethnicities and minorities also enjoy various rights, such as political, social and civil rights. Collecting these rights will, in effect, guarantee their human dignity. Insulting relatives is one of the immoral acts that is condemned because of its inconsistency with public order. In the present study, the issue of insulting relatives has been analyzed and finally it is concluded that apart from the legal basis for this issue, jurisprudentially, such a thing has been condemned. The principle of harmlessness actually means that actions that harm others can be considered a crime. The principle of patriarchy requires that the government take measures to protect relatives and minorities. It is also in the public interest for all people in the country to be united from all ethnicities and minorities. As a result, the protection of ethnic groups and minorities is one of the necessities of society.

Keywords: ethnicity, insult, defamation, principle of harm, public interest.