دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرزانه رضائی، ۱۳۹۹

تزاحم حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه در گستره حقوق خانواده

خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) یکی از مطرح ترین و شایع ترین چالش جامعه امروزی در یک خانواده ، حقوقی است که زوجین در قبال یکدیگر دارند و یکی از حقوق زوجین نسبت به هم ؛ حق رابطه جنسی متعارف است. برقراری صحیح این ارتباط نقش مهمی در حفظ و استحکام خانواده و پیشگیری از انحرافات احتمالی زن و شوهر و سلامت روحی و جسمانی آنان دارد. بررسی این تحقیق از زاویه حقوق جنسی و جسمی زوجین و انطباق با خواسته های فردی با هدف بررسی حقوق و تکالیف جنسی زوجین در شرایط مختلف صورت گرفته است. با توجه به فرضیات و سوالات مورد نظر در این تحقیق ؛ روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی با استفاده از استنباطات فقهی و اصولی و دکترین حقوقی و استفتائات مراجع عظام بیان می کند که مطابق آیه شریفه " عاشروهن بالمعروف " و " و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف " زن و شوهر حقوق مساوی دارند و این حقی متضایف است یعنی در مقابل تکلیف زن که اطاعت از مرد در امور جنسی است ؛ حقی هم از جانب مرد نسبت به زن قرار داده شده است و برقراری چنین توازنی که تلازم حق و تکلیف است به تعدیل و تنظیم روابط جنسی منجر خواهد شد . در غیر اینصورت رضایت زناشویی و سلامت جسمی زناشویی خدشه دار می شود. دلیل این الزام ؛ علاوه بر وجوب حسن معاشرت در روابط زوجین ، ظهور اولیه تعبیر به حق در روایات به الزام ، اطلاق حکم وضعی ناشی از حکم تکلیفی رابطه جنسی و نیز ارشادی مولوی بودن این حق است . به همین جهت اگر مرد حق زن را در این ارتباط رعایت نکند و زن از انجام دادن عمل زناشویی سرپیچی کند حکم ناشزه به او داده نمی شود .

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : معاشرت به معروف ، حق جنسی و جسمی ، ارشادی مولوی ،مقدمه واجب ، رابطه حق و تکلیف

M.A. Thesis:

The jostle in the compliance right of the married couple and the physical security of the wife in the range of family law

On of the most prominent and common chaiienges in todays society in a family is the rights that couples have towards each other is the right to normal sexual intercourse. Establishing this relationship correctly plays an importans role in maintaining and strenghthening the family and preventing possible deviations between husband and wife and their mental and physical health . A review of this study from the perspective of sexual and physical of compliance with individual demands with the aim of reviewing it has been done with the aim of examining the sexual rights and duties of couples in different situations . According to the hypotheses and questions considered in this research ، the descriptive library and analytical method using jurisprudential and principle inferences and legal doctrine and referendums of the great authorities states that according to the holy verse “Husband and wife have equal rights and this right is doubled .That is contrast to the womans duty ،which is obedience to her husband in sexual matters ، the man has a right to the woman ، and establishing such a balance ، which is a combination of right and duty ، will lead to the adjustment and regulation of sexual relations . Otherwise، marital satisfaction and marital physical health will be impaired . The reason for this obligation ، in addition to the necessity of good companionship in couples relationships . The application of the status quo arises from the obligatory ruling on sexual intercourse as well as the guidance of Rumi being this right . Therefore if the man does not respect the womans right in this regard and the woman refuses to performthe marita l act ، she will not be sentenced to indecency .

Keywords: