دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی داودی، ۱۳۹۸

نقدو بررسی مبانی فقهی وحقوقی مجازات اعدام در جرائم اقتصادی در پرتو اسناد بین المللی

جرایم اقتصادی یکی از عمده ترین بخش های قانون کیفری را به خود اختصاص داده است، با وجود این قانونگذار تاکنون آن را به عنوان بخشی مستقل به رسمیت نشناخته است. پیشگیری از جرم چند دهه ای است که به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است. مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله و بحث روز جامعه ماست که متأسفانه هر از چندگاهی اخبار نگران کننده ای از شیوع آن در حوزه های مختلف اجتماعی به گوش می رسد. ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات جرائم اقتصادی می باشد و تاکید می‌کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد. در منابع معتبر فقهی در تعبیری آمده است که: «التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد می باشد در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می‌باشد که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمی‌باشد. درباره ماهیت اعدام در جرائم جرائم اقتصادی در فقه امامیه، چند نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده‏اند که مجازات اعدام در جرائم فساد مالی، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده‏اند. برخى دیگر معتقدند جرائم اقتصادی، از جرائم تعزیرى می باشد و برخی معتقد به حکم حکومتی بودن مجازات اعدام می باشند.

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام، جرائم اقتصادی، فقه و حقوق اسلامی، اسناد بین المللی

M.A. Thesis:

خ دولت هم کلاسی: Cash of jurisprudential and legal Foundations of the Death Penalty in Economic Crimes in the Light of International Documents

Economic crime is one of the most important parts of criminal law, although the legislature has not recognized it as an independent entity. Prevention of crime for decades has become an important topic in criminology studies. Fighting economic corruption is a matter of debate in our society, which unfortunately occasionally comes with alarming news of its spread in various social areas. Article 2 of the Law on Disruptors of the Economic System of the Country is related to the punishment of economic crimes and states that if these crimes are intended to harm the Islamic Republic of Iran, to deal with it or to knowingly take effective measures to deal with the system in a state of corruption. The perpetrators will be sentenced to five years to 20 years in prison. The authentic jurisprudential sources say: "Taazir bama don al-Hadd" means a punishment that is less than the punishment, while deprivation of life and capital punishment are the most severe form of punishment, which is no longer a criminal interest in society. There are several theories about the nature of executions in economic crimes in Imamieh jurisprudence: Some believe that the death penalty for corruption offenses is beyond the scope of the law and that they are considered instances of corruption on earth. Others believe that economic crimes are punishable by ta'zir and some believe that the death penalty is ruled.

Keywords: Death Penalty, Economic Crimes, Jurisprudence and Islamic Law, International Documents