دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد تقوی، ۱۳۹۹

جایگاه حریم خانواده از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)

چکیده خانواده و حفظ حریم آن مؤکدا و به کرار در قران و احادیث بیان گردیده و مورد بحث قرار گرفته است. علی (ع) برای حفظ شخصیت زن و جلوگیری از آسیبهای جسمی و روحی وی، به مواردی اشاره می‌کند. از نگاه آن حضرت، زن می‌تواند با حفظ حریم خود، در جامعه حضور یابد و در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شرکت کند و مانع تعدی بیگانگان شود. دین اسلام برای خانواده اهمیت محوری قائل است. زنان و مردان هریک در سیستم اجتماعی، دینی و تربیتی خانواده، وظیفه و نقشی کلیدی برعهده دارند. نقش مهم زن مسلمان در خانواده، تدبیر امور داخلی خانواده و نظارت مسئولانه بر این کانون پرمهر است. علی (ع) به این نقش اشاره می‌کند و می‌فرماید: زن ناظر و مسئول امور خانه و همسرش است. در فرهنگ اسلام حریم خصوصی و حقوق و مسئولیت شخصی افراد محترم است، بدین معنا که در زندگی خصوصی و آنچه به شخص یا خانواده او ارتباط دارد و حریم به شمار می‌آید، نباید دخالت کرد و در عین حال این خود شخص است که باید به حریم شخصی خود و خانواده‌اش بپردازد و از آن صیانت کند. هر کسی در انتخاب سبک زندگی تا آنجا که به سرنوشت افراد جامعه مرتبط نباشد آزاد است و اگر از چهارچوب شرعی تخلف کند، خود باید در برابر خداوند پاسخگو باشد و کسی حق دخالت ندارد، مگر اینکه شاکی خصوصی در محاکم قضایی دادخواهی و یا مدعی العموم نسبت به افراد تحت تکفل شخص احساس خطر کند و ورود به زندگی افراد را در چهارچوب قانون لازم بداند. کلمات کلیدی: حریم خانواده، امیرالمؤمنین علی (ع)، شخصیت زن، دین اسلام.

کلیدواژه‌ها: