دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: امیری، مهرنوش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
«روایت در روایت» یا «داستان درونه¬ای» روایتی است که در روایتی دیگر، در چهارچوبی آورده شود. با وجود گستردگی آثاری که از این شگرد روایی بهره برده‌اند، در این پژوهش به مطالعه و بررسی ...


نویسنده: طاهری نژاد، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود بر جریان‌های نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جریان‌های نقد به سه دسته‌ی جریان نقد ناشی ا ...


نویسنده: داورزنی ، ابوالحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه دستکاری سود و تغییر حسابرس بر اساس اطلاعات شرکت های فعال در بازار سرمایه است. در این تحقیق دستکاری واقعی سود از جنبه دستکاری در جریان های نقدی، ه ...


نویسنده: رحیمیان، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دوره‌ی تصدی حسابرس، شهرت حسابرس و فرض تداوم فعالیت است. در جهت دستیابی به سوال های پژوهش، دو فرضیه مطرح شد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- هم ...


نویسنده: قزی، سیدعباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: با توجه به اهمیت کیفیت سود گزارش شده در تصمیمات اقتصادی و با عنایت به نقش و جایگاه کیفیت حسابرسی در بهبود جنبه‌های مختلف گزارشگری مالی، در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر تصد ...


نویسنده: دلبری، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
تاریخ بیهقی، یکی از برجسته‌ترین متون نثر فارسی است که اگرچه متنی تاریخی به‌شمار می‌آید؛ امّا مهارت نویسنده در نقل تاریخ با رویکردی ادبی و هنری، این متن گران‌سنگ و ارجمند را به حو ...


نویسنده: فلاح، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در خصوص خاندان سید عبدا... برهان باید گفت از خاندان‌های تأثیر‌گذار در عرفان اسلامی از قرن چهاردهم تا به کنون در خراسان و حتی در جامعه اسلامی بوده‌اند.. اگر چه به جز چند موضوع که در ...


نویسنده: حاجی محمدی، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۲
چکیده پسته یکی از مهمترین محصولات صادراتی ایران محسوب میشود تا آنجایی که لقب طلای سبز را به خود اختصاص داده است. در سالهای اخیر صادرات پسته به میزان چشمگیری افزایش یافته است صادرا ...


نویسنده: صادقی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
این پایان‌نامه با عنوان مذکور قصد دارد در چهاربخش که یافته‌های آن به شکل کتابخانه‌ای و همراه با فیش‌برداری بوده است، به بررسی بسامد دین‌مداری در اشعار کلاسیک و نو بپردازد. در آن سع ...


نویسنده: سیدی، میرعلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
دفاع مشروع از دیرباز در حقوق کلیه جوامع ظاهر شده و حق هر انسانی برای حفظ جان و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری شناخته می شود . استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر ب ...