دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ذیحق، عظیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف این پژوهش بررسی دستیابی به مزایا با معماری سازمانی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، ...


نویسنده: تقی پور، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
دستور موقت در سیستم قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات ویژه ای برای دادرسی فوری و دستور موقت در نظر گرفته شده است . مطابق قواعد آیین دادرسی ...


نویسنده: محسنی ثانی، امیرحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با گذشت قرن ها از ابلاغ ادیان الهی بر پیامبران و تاثیر عمیق آن بر باور های اعتقادی مردم، از مسائل مهمی که همواره مطرح بوده بررسی دامنه تاثیر دین در بخش های مختلف از جمله بر جامعه، ...


نویسنده: لایق، میثم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و ...


نویسنده: رباط سرپوشی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی دوره تصدی حسابرس و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. چگونگی تأثیر طول دوره¬ی تصدی حسابرسی بر کیفی ...


نویسنده: امیری، مهرنوش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
«روایت در روایت» یا «داستان درونه¬ای» روایتی است که در روایتی دیگر، در چهارچوبی آورده شود. با وجود گستردگی آثاری که از این شگرد روایی بهره برده‌اند، در این پژوهش به مطالعه و بررسی ...


نویسنده: طاهری نژاد، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود بر جریان‌های نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جریان‌های نقد به سه دسته‌ی جریان نقد ناشی ا ...


نویسنده: داورزنی ، ابوالحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه دستکاری سود و تغییر حسابرس بر اساس اطلاعات شرکت های فعال در بازار سرمایه است. در این تحقیق دستکاری واقعی سود از جنبه دستکاری در جریان های نقدی، ه ...


نویسنده: رحیمیان، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دوره‌ی تصدی حسابرس، شهرت حسابرس و فرض تداوم فعالیت است. در جهت دستیابی به سوال های پژوهش، دو فرضیه مطرح شد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- هم ...


نویسنده: قزی، سیدعباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: با توجه به اهمیت کیفیت سود گزارش شده در تصمیمات اقتصادی و با عنایت به نقش و جایگاه کیفیت حسابرسی در بهبود جنبه‌های مختلف گزارشگری مالی، در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر تصد ...