دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: صالح ابادی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
محافظه¬کاری ابزاری بالقوه مفید برای هیئت¬مدیره در جهت ایفای نقش تصویبی و نظارتی بر تصمیم¬های کلیدی به شمار می¬رود. استقرار مکانیسم¬های حاکمیت شرکتی نیز می¬تواند بر روی رفتار مدیریت ...


نویسنده: زرنگ، قاسم ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حماسه های دینی علاوه بر اینکه بخش مهمی از منظومه های حماسی هستند؛ نمودار عشق و علاقه شاعران به مذهب تشیع نیز می باشند. شاعران این آثار قبل از هر چیزی با اخلاصی مثال¬زدنی پا در عرصه ...


نویسنده: قربانی نسب، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
سیگنال تابعی از یک یا چند متغیر مستقل است که اطلاعاتی را در مورد یک پدیدة فیزیکی یا بیولوژیکی در بردارد. موجودات زنده از سلول گرفته تا ارگان های بدن، سیگنال هایی با منشاء بیولوژیکی ...


نویسنده: محقق راد، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا زیرساختی در کشور، منتشر می‌شود. تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررا ...


نویسنده: شبان، یاسر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است. از این رو سرمایه¬گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه¬گذاری مشخص می¬کند. از طرفی مدیران علاوه بر آن¬که ...


نویسنده: باقریان، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مدیران مؤسسه ها و سازمان ها توجه ویژه ای به سیستم کنترل های داخلی دارند . استقرار مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت ، کنترل و نظارت با عئوان حاکمیت شرکتی ، باعث افزایش کیفیت افشا اط ...


نویسنده: صمدی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی داخ ...


نویسنده: ترابی نسب، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی به¬عنوان راه حل کاستن از هزینه-های نمایندگی مرتیط با آن، از موضوعات مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت¬ها ...


نویسنده: عبدالهی، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
یکی از مباحث مهم والبته آزار دهنده در حوزه تحقیقاتی پردازش تصاویر دیجیتال، وجود نویز در تصاویر می باشد. وجود نویز در تصاویر دیجیتالی سبب می شود تا کاربر قادر به استخراج اطلاعات مور ...


نویسنده: ابارش، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
«حسابرس داخلی، کنترل داخلی و کیفیت گزارش¬گری مالی»یکی از دغدغه های اصلی مدیران در بازارهای ناقص تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی است. برای این تصمیم گیری، نیاز به منابع اطلاعاتی ...