دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رباط جزی، سیده فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
فرزندان طبیعی یا کودکان نامشروع، کودکانی هستند که بدون وجود علقه ی زوجیّت میان پدر و مادر، در اثر ارتکاب عمل زنا متولّد می شوند. از دیدگاه فقه و حقوق ایران فرزندان طبیعی فاقد نسب م ...


نویسنده: اردلان پور، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از جمله حوزه¬های حقوق مالکیت صنعتی که بیشترین تأثیر را از فضای مجازی گرفته است، حوزه علائم تجاری است. چالش¬های زیادی در حوزه علائم تجاری وجود دارد مانند نام¬های دامنه، کلید واژه¬ها ...


نویسنده: نقی پوران، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
سود آوری به معنای توانایی به دست آوردن سود از تمام فعالیت های کسب و کار یک سازمان می باشد. منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارایی های فیزیکی و سرمایه گذاری های آن س ...


نویسنده: ساجدی راد، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حسابرس مستقل، اقلام تعهدی اختیاری و واکنش سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میباشد. یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این ...


نویسنده: قلعه نویی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. اجرای مطلوب اصول راهبری شرکت نقش مهمی در بهبود ک ...


نویسنده: صالح ابادی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
محافظه¬کاری ابزاری بالقوه مفید برای هیئت¬مدیره در جهت ایفای نقش تصویبی و نظارتی بر تصمیم¬های کلیدی به شمار می¬رود. استقرار مکانیسم¬های حاکمیت شرکتی نیز می¬تواند بر روی رفتار مدیریت ...


نویسنده: زرنگ، قاسم ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حماسه های دینی علاوه بر اینکه بخش مهمی از منظومه های حماسی هستند؛ نمودار عشق و علاقه شاعران به مذهب تشیع نیز می باشند. شاعران این آثار قبل از هر چیزی با اخلاصی مثال¬زدنی پا در عرصه ...


نویسنده: قربانی نسب، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
سیگنال تابعی از یک یا چند متغیر مستقل است که اطلاعاتی را در مورد یک پدیدة فیزیکی یا بیولوژیکی در بردارد. موجودات زنده از سلول گرفته تا ارگان های بدن، سیگنال هایی با منشاء بیولوژیکی ...


نویسنده: محقق راد، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از آنجا که خرید اوراق مشارکت و اجاره مانند هر پدیده حقوقی دیگر آثاری به همراه دارد و این آثار شامل حقوق و تعهدات و ایجاد التزامات بین افراد و طرفین قراردادهای موجود در فرایند انتشا ...


نویسنده: شبان، یاسر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است. از این رو سرمایه¬گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه¬گذاری مشخص می¬کند. از طرفی مدیران علاوه بر آن¬که ...