دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: یوسفی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حقوقو مکتسبه شخص ثالث،حقوق ثابت ومسلمی هستند که اشخاص در نتیجه انعقاد عقد یا ایقاع توسط اشخاص ثالث کسب کرده اند منقضی است که این حقوق مصون از هرگونه تعرض قوانین جدید باشند تعهد به ...


نویسنده: عوض وردی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
کاهش THD در اینورترهای چند سطحی آبشاری با استفاده از روش¬های سوئیچینگ متفاوت و همچنین به کارگیری منابع ولتاژ متغیر و قابل تنظیم به عنوان منابع DC در ورودی اینورتر یکی از روش¬های ار ...


نویسنده: حسینی، سلیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین ...


نویسنده: معتکف فر، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موض ...


نویسنده: حسن زاده حصار، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک انصار، پرداخته و هدف اصلی آن بررسی افزایش سودآوری از طریق انجام مستمر حسابرسی از شعب بانک می باشد. متغیرهای پژ ...


نویسنده: زاهدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تئوری ذینفعان در راستای حفاظت از حقوق سهامداران در برابر حقوق مدیران با اتکاء قرار دادن نقطه ی حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظارت کننده، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح افشای گزارشات صورت ...


نویسنده: توزنده جانی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
عقد بیع که یکی از عقود معین است انتقال دهنده و انتقال گیرنده حقوق و تعهداتی را دارا می باشد. مهمترین حق بایع، حق دریافت ثمن از مشتری است و تسلیم مبیع و دادن اطلاعات مربوط به آن از ...


نویسنده: نوباغی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
به‌کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه‌بندی عملیاتی، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در ارتقاء قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند. در کشور ما نیز، برخی سازمان‌های دولتی مانند دانش ...


نویسنده: قاسمی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مبحث زمان و مکان ازجمله مباحث مهم فلسفی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده، و پیوسته تازگی و طراوت خود را حفظ کرده، و هیچ‌گاه دستخوش کهنگی و پژمردگی نگشته و پرونده? ...


نویسنده: ملوکی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ازآن جا که کنترل های داخلی نقش مهمی در کیفیت گزارش‌گری مالی دارد هدف از این تحقیق تعیین حسابرسی داخلی ، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارش‌گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...