دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: عوض وردی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
کاهش THD در اینورترهای چند سطحی آبشاری با استفاده از روش¬های سوئیچینگ متفاوت و همچنین به کارگیری منابع ولتاژ متغیر و قابل تنظیم به عنوان منابع DC در ورودی اینورتر یکی از روش¬های ار ...


نویسنده: حسینی، سلیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین ...


نویسنده: معتکف فر، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موض ...


نویسنده: حسن زاده حصار، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک انصار، پرداخته و هدف اصلی آن بررسی افزایش سودآوری از طریق انجام مستمر حسابرسی از شعب بانک می باشد. متغیرهای پژ ...


نویسنده: زاهدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تئوری ذینفعان در راستای حفاظت از حقوق سهامداران در برابر حقوق مدیران با اتکاء قرار دادن نقطه ی حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظارت کننده، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح افشای گزارشات صورت ...


نویسنده: توزنده جانی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
عقد بیع که یکی از عقود معین است انتقال دهنده و انتقال گیرنده حقوق و تعهداتی را دارا می باشد. مهمترین حق بایع، حق دریافت ثمن از مشتری است و تسلیم مبیع و دادن اطلاعات مربوط به آن از ...


نویسنده: نوباغی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
به‌کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه‌بندی عملیاتی، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در ارتقاء قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند. در کشور ما نیز، برخی سازمان‌های دولتی مانند دانش ...


نویسنده: قاسمی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مبحث زمان و مکان ازجمله مباحث مهم فلسفی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده، و پیوسته تازگی و طراوت خود را حفظ کرده، و هیچ‌گاه دستخوش کهنگی و پژمردگی نگشته و پرونده? ...


نویسنده: ملوکی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ازآن جا که کنترل های داخلی نقش مهمی در کیفیت گزارش‌گری مالی دارد هدف از این تحقیق تعیین حسابرسی داخلی ، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارش‌گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...


نویسنده: سهیلی فر، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می‌گردد فرد در هر کجای دولت در شمار اعضای تشکیل‌دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می‌گردد . بر اساس ...