دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: معتکف فر، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موض ...


نویسنده: حسن زاده حصار، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک انصار، پرداخته و هدف اصلی آن بررسی افزایش سودآوری از طریق انجام مستمر حسابرسی از شعب بانک می باشد. متغیرهای پژ ...


نویسنده: زاهدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تئوری ذینفعان در راستای حفاظت از حقوق سهامداران در برابر حقوق مدیران با اتکاء قرار دادن نقطه ی حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظارت کننده، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح افشای گزارشات صورت ...


نویسنده: توزنده جانی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
عقد بیع که یکی از عقود معین است انتقال دهنده و انتقال گیرنده حقوق و تعهداتی را دارا می باشد. مهمترین حق بایع، حق دریافت ثمن از مشتری است و تسلیم مبیع و دادن اطلاعات مربوط به آن از ...


نویسنده: نوباغی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
به‌کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه‌بندی عملیاتی، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در ارتقاء قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند. در کشور ما نیز، برخی سازمان‌های دولتی مانند دانش ...


نویسنده: قاسمی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مبحث زمان و مکان ازجمله مباحث مهم فلسفی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده، و پیوسته تازگی و طراوت خود را حفظ کرده، و هیچ‌گاه دستخوش کهنگی و پژمردگی نگشته و پرونده? ...


نویسنده: ملوکی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ازآن جا که کنترل های داخلی نقش مهمی در کیفیت گزارش‌گری مالی دارد هدف از این تحقیق تعیین حسابرسی داخلی ، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارش‌گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...


نویسنده: سهیلی فر، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می‌گردد فرد در هر کجای دولت در شمار اعضای تشکیل‌دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می‌گردد . بر اساس ...


نویسنده: زنگویی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری وضعیت اجتماعی کودکان را تعداد کودکانی که برخلاف قوانین داخلی ان کشور و کنوانسیون های بین المللی، به کار اشتغال دارند، تشکیل می دهد. کار کودکان ...


نویسنده: شریفی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجه اند. مشکلات عدیده ای چون ، مشکلات روحی و روانی و ...