دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: توزنده جانی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
قراردادهای پیش فروش آپارتمان، ماهیتی پیچیده دارد؛ در خصوص ماهیت آن، اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی آن عقد شرکت، عده ای عقد استصناع و برخی عقد بیع می دانند به نظر می رسد، این قرارداد ب ...


نویسنده: نوباغی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
به‌کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه‌بندی عملیاتی، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در ارتقاء قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند. در کشور ما نیز، برخی سازمان‌های دولتی مانند دانش ...


نویسنده: قاسمی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مبحث زمان و مکان ازجمله مباحث مهم فلسفی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده، و پیوسته تازگی و طراوت خود را حفظ کرده، و هیچ‌گاه دستخوش کهنگی و پژمردگی نگشته و پرونده? ...


نویسنده: ملوکی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ازآن جا که کنترل های داخلی نقش مهمی در کیفیت گزارش‌گری مالی دارد هدف از این تحقیق تعیین حسابرسی داخلی ، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارش‌گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...


نویسنده: سهیلی فر، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می‌گردد فرد در هر کجای دولت در شمار اعضای تشکیل‌دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می‌گردد . بر اساس ...


نویسنده: زنگویی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری وضعیت اجتماعی کودکان را تعداد کودکانی که برخلاف قوانین داخلی ان کشور و کنوانسیون های بین المللی، به کار اشتغال دارند، تشکیل می دهد. کار کودکان ...


نویسنده: شریفی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجه اند. مشکلات عدیده ای چون ، مشکلات روحی و روانی و ...


نویسنده: زعفرانیه، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در محیط رقابتی متغیر و در حال رشد کنونی، شرکت ها به منظور رشد و توسعه فعالیت های خود به منابع مالی مناسب نیاز دارند و با توجه به این‌که حداکثر کردن ثروت سهامداران، یکی از اهداف شرک ...


نویسنده: اسماعیل زاده، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دوطریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه ...


نویسنده: داودی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
با گسترش روز افزون شرکت¬های سهامی از یک¬سو و پدیدار شدن بحران¬های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذی¬نفعان مختلف بنگاه¬ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برا ...