دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نوباغی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است و این نظام، مجموعه ای از روش¬ها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک مؤسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده¬ای ...


نویسنده: قاسمی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مبحث زمان و مکان ازجمله مباحث مهم فلسفی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بوده، و پیوسته تازگی و طراوت خود را حفظ کرده، و هیچ‌گاه دستخوش کهنگی و پژمردگی نگشته و پرونده? ...


نویسنده: ملوکی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ازآن جا که کنترل های داخلی نقش مهمی در کیفیت گزارش‌گری مالی دارد هدف از این تحقیق تعیین حسابرسی داخلی ، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارش‌گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...


نویسنده: سهیلی فر، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می‌گردد فرد در هر کجای دولت در شمار اعضای تشکیل‌دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می‌گردد . بر اساس ...


نویسنده: زنگویی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری وضعیت اجتماعی کودکان را تعداد کودکانی که برخلاف قوانین داخلی ان کشور و کنوانسیون های بین المللی، به کار اشتغال دارند، تشکیل می دهد. کار کودکان ...


نویسنده: شریفی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجه اند. مشکلات عدیده ای چون ، مشکلات روحی و روانی و ...


نویسنده: زعفرانیه، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در محیط رقابتی متغیر و در حال رشد کنونی، شرکت ها به منظور رشد و توسعه فعالیت های خود به منابع مالی مناسب نیاز دارند و با توجه به این‌که حداکثر کردن ثروت سهامداران، یکی از اهداف شرک ...


نویسنده: اسماعیل زاده، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دوطریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه ...


نویسنده: داودی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
با گسترش روز افزون شرکت¬های سهامی از یک¬سو و پدیدار شدن بحران¬های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذی¬نفعان مختلف بنگاه¬ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برا ...


نویسنده: وحدتی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است به گونه ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود (زیان)انباشته ی ...