دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه هوشنگی جعفراباد، ۱۳۹۶

مقایسه انواع باکتری های پروبیوتیکی ماست معمولی و ماست کفیردار

هدف از این پژوهش مقایسه انواع باکتری های پروبیوتیکی ماست معمولی و ماست کفیردار نمونه های سبزوار بود. در نهایت، نتایج آزمایش های مطالعه نشان داد که در نمونه های ماست های کفیردار باکتری ها و مخمرهای لاکتوباسیلوس دلبروکی؛ آکتینوباکتر اورینتالیس؛ ساکچارینگ اس پی پی؛ استرپتوکوکوس؛ لاکتو کوکوس لایتیس؛ لاکتوباسیلوس ژینوفیلوس؛ استرپتوکوکوس ترموفیلوس؛ لاکتوباسیلوس پاراکازئی؛ لاکتوباسیلوس پلنتاروم وجود دارد. در ارتباط با مقایسه انواع باکتری های پروبیوتیکی ماست معمولی و ماست کفیردار، به طور میانگین در نمونه ایزوله های مختلف، میزان مقاومت به اسید و نمک های صفراوی ماست های کفیردار نسبت به ماست های معمولی بیشتر می باشد.بیوتکنولوژی را می توان استفاده از موجودات زنده برای تبدیل یک ماده کم ارزش به یک ماده پر ارزش و یا تولید یک ماده با ارزش غذایی و دارویی در جهت منافع انسانی تعریف نمود. یکی از کاربردهای مهم بیوتکنولوژی افزایش کیفیت و تولید محصولات غذایی با ارزش می باشد. امروزه تنوع بسیار زیادی از محصولات غذایی تولید شده با استفاده از فناوری زیستی وجود دارد. به عنوان مثال در سال 2003 ارزش بازار جهانی امولسیون کننده های غذایی بیش از یک میلیارد دلار بوده است که در این بین لیسیتین (پرمصرفترین امولسیفایر غذایی) که یکی از فرآورده های مهم بیوتکنولوژی به شمار می رود به تنهایی رقمی بیش از 250 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر با استفاده از میکروارگانیسم ها و روش های بیوتکنولوژی سالانه بیش از 270000 تن اسید سیتریک به ارزش حدود 1.4 میلیارد دلار در جهان تولید می شود که بخش اعظم آن در صنایع غذایی به مصرف می رسد

کلیدواژه‌ها: ماست، پروبیوتیک، کبد، باکتری، لاکتوباسیلوس، جوانه زنی

M.A. Thesis:

Antimicrobial effect of probiotic bacteria in yogurt and kefir buttermilk products

The aim of this study was to compare the probiotic bacteria of normal yogurt and kefir type yogurt in Sabzevar samples.the results of the experiments showed that in samples of kefir yoghurts, the bacteria and yeasts of Lactobacillus delbrucki; Acinetobacter arentalis; Succurry spp; Osipectoscus; Lactococcus litis; Lactobacillus; Lactobacillus aydophilus; Streptococcus thymophilus; Lactobacillus paracasus. ;The aim of this study was to compare the probiotic bacteria of normal yogurt and kefir type yogurt in Sabzevar samples.the results of the experiments showed that in samples of kefir yoghurts, the bacteria and yeasts of Lactobacillus delbrucki; Acinetobacter arentalis; Succurry spp; Osipectoscus; Lactococcus litis; Lactobacillus; Lactobacillus aydophilus; Streptococcus thymophilus; Lactobacillus paracasus. ; Lactobacillus plantarum; Regarding the comparison of probiotic bacterial species of ordinary yogurt and kefir yogurt, the average of different isolates, the acid resistance and bile salts of kefir yoghurts is higher than that of ordinary yoghurts Lactobacillus plantarum; Regarding the comparison of probiotic bacterial species of ordinary yogurt and kefir yogurt, the average of different isolates, the acid resistance andbilesaltofkefir yoghurts is higher than that of ordinary yoghurts.

Keywords: : yogurt, probiotic, kefir, bacteria, lactobacillus, germination