دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه بهرامپور، ۱۳۹۶

بررسی فقهی روزه و انواع ان قبل و بعد از اسلام

روزه یکی از عبادات دیرین بشری است که در طول تاریخ با انگیزه و شکل و اهداف متفاوت و با توجّه به تعدد شرایع و امّتها استمرار داشته است و به ترتیب در ادیان باستانی با انگیزه ی آمادگی برای مراسم نیایش و پرستش اساطیر بوده است و در ادیان غیر الهی برای تلطیف روح، » توتم « و سپاس و ستایش در مقابل تقویت اراده، کنترل غرایز برای رسیدن به نیکی و خیر ،گرایش به کمال و پالایش بدن بوده است و در ادیان الهی و به ویژه اسلام روزه فرمانی عبادی مبتنی بر امر خداوند است که خداوند در سوره ی بقره آیات 183 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ « ،الی 185 ،فرمان روزه و وجوب آن را بیان کرده است به ویژه در آیه 183 ای مؤمنین روزه بر شما نوشته شده است همان گونه که » الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون بر )امت های( قبل از شما نوشته شده بود تا شاید به مقام تقوا برسید. روزه تنها تصریح قرآن به اثر تقوایی این عبادت بدنی است و احکام عبادی و عملی و انواع آن شامل روزه های واجب ، مستحب و مکروه ، مباح ، حرام در سورهای بقره، نساء، مائده، احزاب، مریم، و سنّت پیامبر و ائمّه بیان شده است و در همه ی موارد روزه، سنّت پیامبر و ائمّه ما را در انجام بهتر این فریضه ی الهی هدایت کرده اند تا با عمل به آن متّقی شویم و تلاش شده یک پایان نامه ی کاملاً فقهی را ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: روزه،ادیان غیر الهی،ادیان الهی، احکام، وجوب

M.A. Thesis:

THE EXAMINATION day and its variants before and after Islam

Fasting is one of the oldest human being worship which has continued through out the history with different motivations , due to numerous religions and nations, its motive was to prepare for prayer , worship and praise against " Totem " and other myths , in non - divine religions it was for soul – strengthening , achieving good, instinct control , perfection and body refinement. In divine-religions fasting is a spiritual command based on God's command as Allah says in verses 183 to 185 of Al-baqarah: " O ye who believe ! Fasting is prescribed for you , even as it was prescribed for those before you , that ye may ward off evil." Fasting is the only Quran pointing to the pietism effect of worship and its religious-practical laws including obligatory , mustahab , abhorrent (makroh), permissible (mobah) and forbidden fasting which has been mentioned in Al-baqarah , An-Nisa , Maryam , Al-Maidah , ans al-Ahzab. In all cases fasting- as our prophets and Imam's traditions- had guided us to do best this divine command in order to ward off evils and I did my best to present a completely juridical thesis.

Keywords: Key word : Fasting- non- divine religions- laws- necessity