دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی عظیم نسب، ۱۳۹۶

بررسی حقوق متقابل شهرداری وشهروندان درخصوص املاک واقع درطرحها

طبق قانون املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که اجرای طرح و تملک واقع در آن کمتر از 10 سال باشد، مالکان املاک حق مطالبه احداث و تجدید بنا را ندارند. بررسی ها نشان می دهد اکثر مالکان املاک واقع در طرح، از عدم اجرای قانون شکایت دارند. بدین صورت که در هجده ماه مهلت قانونی هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز شهرداری ها برای انجام معامله قطعی و پرداخت بها یا عوض ملک اقدام نمی کنند. ضمن اینکه اساساً شهرداری ها برای هیچ یک از املاک واقع در طرح، پروانه ساختمانی صادر نمی کنند. در حالی که براساس قانون، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند. هرچند این قانون در سال های بعد اصلاح شد و مهلت ده سال به پنج سال تقلیل یافت. لیکن مشکل مردم همچنان پابرجا ماند و حقوق مالکانه آنها در بهره مندی از ملک خود رعایت نشد. در این پژوهش به بررسی قانون مربوط به املاک واقع در طرح و نیز حقوق متقابل شهرداری و شهروندان در این زمینه پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، شهروند، حقوق فی مابین، املاک واقع در طرح ها