دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عالم سادات خیر ابادی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی همسریابی درفضای مجازی

آشنایی قبل از ازدواج مهم‌ترین معیار تشکیل یک زندگی موفق است بنابراین صرف‌نظر از شیوه انتخاب همسر، جوانان باید مبنای خود برای آغاز زندگی مشترک را شناخت صحیح قرار دهند.» هر راه ارتباطی که موجب آشنایی دو فرد شود می تواند شروعی برای آشنایی جهت ازدواج نیز باشد و هر انتخابی اگر آگاهانه و از روی شناخت صحیح و دقیق از خود و طرف مقابل ، خانواده خود و خانواده طرف مقابل ، شرایط پیرامون خود و شرایط پیرامون طرف مقابل باشد به احتمال زیاد زیربنای شروع زندگی موفقی خواهد بود و در غیر این صورت نمی توان انتظار زندگی موفقی را از این آشنایی داشت. پیشرفت تکنولوژی و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، ازدواج در فضای مجازی از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می‌گیرد . در فضای مجازی، اشخاص می‌توانند با ارسال عکس و اطلاعات شخصی و بیان نقطه نظرات خود در سایت، آمادگی خویش را برای ازدواج و زندگی زناشویی اعلام نمایند، اما آن‌چه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا ازدواج در فضای مجازی ازدیدگاه فقه امکان‌پذیر است یا خیر ؟ ازدواج یا همسریابی در فضای مجازی ازجمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد . این پایان نامه با اشاره به نظریات ابراز شده توسط فقها و بزرگان دین به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای مجازی پرداخته و موانعی همچون عدم اتحاد مجلس و ایجاب و قبول ، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت و احتمال غرر و تدلیس را بر می شمرد.

کلیدواژه‌ها: همسریابی؛ فضای مجازی؛ اینترنت

M.A. Thesis:

check jurisprudence spouse matching in cyber-spice

Dating before marriage is the most important measure of a successful life so regardless of how mate selection, young people should be the basis for the correct understanding of their common life. " infrastructure is likely to start life will be successful and otherwise would not be expected to have a successful life of these acquaintances. So the most important thing is understanding that should happen accurate and in no way should be considered when defining a person's real life, you will be successful.have been dating sites and dating have adhered to the principles of successful living god.

Keywords: dating, cyberspace, internet