دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدرضا سبزه، ۱۳۹۵

بررسی احکام و مبانی فقهی اعیاد

عید در لغت به معنای بازگشت است و در اصطلاح به مناسبتی شاد و فرخنده اطلاق می‌گردد که مردم یک جامعه آن را جشن می‌گیرند. عید ممکن است یک مناسبت ملی یا مذهبی بوده و یا در نکوداشت یک انسان گرامی برگزار شود و هر دین و آیینی به مناسبت اتفاقی که در آن روز افتاده جشن می گیرند. در قرآن کریم نیز از قول حضرت عیسی علیه السلام روزی را که برای قومش درخواست مائده نمود عید خوانده شده است. در دین اسلام نیز ایام خاصی را عید می گیرند که با بعضی مراسم دینی همراه است، مانند عید فطر که عید صیام و عید رمضان هم نامیده می‌شود و روز بعد از ختم ماه رمضان است. دیگری عید قربان می‌باشد که عید اضحی هم نامیده می‌شود که یادگار حضرت ابراهیم علیه السلام است.عید مبعث نیز از اعیاد اسلامی است که در آن مسلمانان جشن می گیرند. دیگری عید غدیر است که عید امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله است و از جمله اعیاد بزرگ اسلامی است.روز جمعه نیز از جمله اعیاد بزرگ در دین مبین اسلام است. در تمام این اعیاد نیز اعمال واجب، مستحب و حرامی وجود دارد که آشنایی با این احکام و عمل بدان باعث تقرب به خدا می شود که از جمله مراسم این روزها غسل نمودن، پوشیدن لباس پاکیزه، دید و باز دید از قوم وخویشاوندان و دوستان و همسایگان، زیارت امام حسین علیه اسلام است. در این پایان نامه قصد داریم این اعمال را با مراجعه به متون فقهی استخراج نماییم.

کلیدواژه‌ها: اعیاد اسلامی، جشن و شادی، فقه، آیا‌ت و روایات

M.A. Thesis:

Examining jurisdictional foundations and provsions of religious feasts

Feast Literally means return and the so-called It is said that a people happy and auspicious occasion to celebrate it. feast may be a national or religious occasion, or be held in order to commemorate a dear man and every religion on the occasion of what happened on that day to celebrate. In the Holy Quran quoted from Jesus peace be upon the day when people apply for the Easter meal is called. Feast in Islam are certain days that are associated with some religious practices’ like Eid al-Fitr and Eid Ramadan, also known as the feast day and it is days of the end of Ramadan. Another is the feast of Eid al-Adha’ It is a relic of Prophet Ibrahim (pbuh). Muhammad's first revelation of Islam in which Muslims celebrate Feast.Anather feast is Ghadir Eid imam and successor to the Prophet (PBUH) and is one of the major Islamic holidays and it is one of the major Islamic holidays Including major holidays in Islam is Friday. In all these Feasts apply obligatory, recommended and is prohibited that familiar with the rules and practice of these provisions would be to approach God’ that washing is one of apply this days’ wearing clean clothes’meet people and relatives and friends and neighbors’ the Imam Hussein shrine. In this thesis, we intend to extract these actions according to our legal texts.

Keywords: Islamic feasts’ Celebration’ Jurisprudence’ Verses and hadiths