دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل ارقند، ۱۳۹۴

بررسی فقهی :حدیث افضل الاعمال احمزها

باسمه تعالی فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترا نام واحد دانشگاهی: سبزوار کد واحد: 127 کد شناسایی پایان‌نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو: ابوالفضل ارقند شماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان‌نامه: نیمسال اول94 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه‌ای: بررسی فقهی حدیث«افضل الاعمال احمزها» تاریخ دفاع از پایان‌نامه: تعداد واحد پایان‌نامه: 6 واحد نمره پایان‌نامه دانشجو به عدد: به حروف: چکیده‌ی پایان‌نامه: (چکیده‌ی پایان‌نامه در حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی) از آنجا که اسلام دین برتر در میان ادیان الهی بوده و با آمدن آخرین پیامبر الهی، خداوند کاملترین و مترقّی ترین روش و برنامه را برای رشد و کمال بشریت فرستاده است، همواره انسان سعی در سبقت گرفتن و نزدیکتر شدن به مقام قرب الهی را داشته و به دنبال درس گرفتن از رهبرانی است که مشعل دار برتر بودن و افضل بودن بوده اند و در میان متقین به دنبال اتقاکم هستند. این مقام و مرتبه کسب نمی شود مگر با برگزیدن مسیر سخت و پر مشقت که باعث پاکی روح و طهارت قلب می شود که همانا در بین اعمال نیک،انجام بهترین و سخت ترین آنهاست. در این پایان نامه از آیات و روایات و سیره عملی بزرگان مشخص می شود که انسان ها می توانند به مراتب بالای معنوی برسند تحمل سختی ها و مشقت ها در نماز ، روزه ، جهاد و دیگر اعمال شرع مقدس اجازه داده باعث سبقت گرفتن از دیگران می شود. باشد که با بضاعت اندک خود ، قدمی ناچیز در این مسیر پر بهجت بردارم. ان شاا... کلید واژه: مبانی فقهی- احمزها- ریاضت - مشقت فرم ب

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Best exerciseis the most difficalt

بسمع تعالي فرم ب فرم اطّلاعات پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكترا نام واحد دانشگاهي: سبزوار كد واحد: 127 كد شناسايي پايان‌نامه: نام و نام خانوادگي دانشجو: ابوالفضل ارقند شماره دانشجويي: سال و نيمسال اخذ پايان‌نامه: نيمسال اول94 عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي: بررسي فقهي حديث«افضل الاعمال احمزها» تاريخ دفاع از پايان‌نامه: تعداد واحد پايان‌نامه: 6 واحد نمره پايان‌نامه دانشجو به عدد: به حروف: Since islam religion is supervior among divine regligions pyambar khadarnd come complte with the latest and mosr progressive methods and programs for the development and perfection of humanty is headed.Man has always tried to overtake and to get closer to the divine revelation. He wanted to learn who have been top torch. Among the miners for their cleanest. This is official business by choosing the hard and arduous. This is the path which leads to puruty of spirit punity of heart. Amang the good deeds best practice is the mast difficult. The thesis of the Quran and hadith and sira of operation is obvious that human can reach far above the spiritual. The hardships is prayer , fast and jihad will overtake the others. I hope this poor little oldme little old me little in the way my gracious. If god wills.

Keywords: