دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه غلامی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی پدافند غیر عامل

ماهیت انقلاب اسلامی به گونه ایست که به لحاظ اسلامی بودن، جهانخواران و استکبار جهانی را در مقابل حرکت آن قرار می دهد؛ چرا که نظام های سرمایه داری و لیبرال دمکراسی غربی، اساساً بر مبنای دستیابی و حفظ منافع نامشروع فردی و گروهی به وجود آمده‌اند، در حالی که انقلاب متعالی و آزادی بخش اسلامی ایران، حقوق همه‌ی انسانها را محترم شمرده و طبق موازین اسلامی به دنبال سعادت برای همه‌ی مردم است. دهها تفاوت ماهوی دیگر نیز به ما این واقعیت را گوشزد می‌کند که دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی ما از هیچ شیوه‌ای فروگذار نخواهد کرد، لذا به کار بردن تدابیر پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف در تقابل غیرنظامی با دشمن در رسیدن به اهداف عالیه ی حکومت اسلامی یکی از ضوررتهاست. بنابراین ما باید در عرصه‌ی فرهنگ، فرهنگ اصیل و متعالی اسلامی- ایرانی را رعایت کرده و با ظرفیت‌های دریاگونه و متنوع، با اعتصام به حبل متین اسلام و ولایت و اتکاء بر ثقل اکبر و ثقل اصغر خود را پیش از پیش به همه‌ی جهانیان بشناسانیم. در عرصه‌ی اقتصاد، با به کارگیری پدافند غیرعامل که در فقه زمینه ی اقتصاد اسلامی وجود دارد، یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی و محکم را پی ریزی و اعمال نماییم. در عرصه‌ی علمی باید در همه‌ی ابعاد، سطوح و حریم‌ها مواظبت کامل نموده، و با رعایت پدافند مؤثر، پیشتاز باشیم و مراقب حمله‌های رنگارنگ دشمن در این زمینه بوده و خود را کاملاً آماده نگه داریم. در عرصه‌ی سیاسی نیز با اتکال به خداوند متعال و تمسک به قرآن عظیم الشأن پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) و عترت پاک و مطهر ایشان (علیهم السلام)، پدافندهای غیرعامل اسلامی را در داخل کشور اجرا نموده و به جهانیان بفهمانیم که سیاست حاکم بر کشور ما مترقی ترین مبانی را دارد. امید است شیوه‌های مذکور که فقط اندکی از بسیار بود، در خصوص تشریح ابعاد و گستره‌ی پدافند غیرعامل در فقه اسلامی، تا حدودی شناخته، و زمینه‌ی خوبی جهت ورود صاحب نظران و علاقمندان به مقوله‌ی محافظت غیرنظامی از کشور (پدافند غیرعامل) بر اساس آموزه‌های قرآن و سنت باشد.

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی، فقه، قرآن، سنت، دفاع غیرعامل.

M.A. Thesis:

Legal study of civil defense

Islam is such that due to the nature of the Islamic Revolution, the Empire and the global arrogance against the move puts it; because the system of capitalism and liberal Western democracy, principally on achieving and maintaining individual and group illegitimate interests exist, while Iran's Revolutionary Liberation transcendent, respect the rights of all human beings and in accordance with Islamic criteria for happiness for all people. Dozens of other substantive differences also reminds us of the fact that the enemy is to hit the Islamic regime is no way we will stop therefore, to apply the measures and passive defenses against civilians in various areas with the enemy in achieving the higher goals of the Islamic Republic a must. So we have in the field of culture, respect the Islamic-Iranian culture and with a capacity of Dryagvnh and varied, with Etesam rope of Islam and the province calm and relying on gravity Akbar and his lesser gravity and say them in advance to all humanity. On the economic front, with the use of passive defense in the field of Islamic economics in Islamic law there, there is a solid economic foundation based on Islamic principles and apply them. In the scientific field in all dimensions, levels and privacy and due care and in compliance with effective defenses, watch out for enemy attacks in this field and his colorful keep quite ready. In the political arena with reliance on God and holding fast to the Qur'an, the Holy Prophet (PBUH & HP) and his purified progeny (as), defenses Islamic Ghraml within the country and we understand that the policy of the country to the world's most progressive principles. It is hoped that only a few of the ways was much about explaining various dimensions of passive defense in Islamic jurisprudence, somewhat known, and a good basis for entering the country experts and those interested in the issue of civilian protection(passive defense) is based on the teachings of the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Islamic Revolution, jurisprudence, Quran, passive defense.