دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: علی اربابی، ۱۳۹۵

تحلیل موسیقی شعر شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

شعر انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس، آیینه¬ی¬تمام نمای تالمّات و تاثّرات، خوشی ها و شادی ها، پیروزی¬ها و شکست ها است که در دو قالب حماسه و غنا برپایه¬ی زیبایی شناسی ادبی و هنری شکل گرفته است. شاعران این حوزه با درک واقعی انقلاب و جنگ به تصویر سازی مخیّل و آهنگین این عرصه¬ی باشکوه حکومت ایرانی پرداخته و موجب تحریک و ترغیب خاصّ و عام شده اند.این حوزه از شعر به خوبی توانسته است با موسیقی پررنگ و جلای خود در چهار وادی بیرونی، معنوی، درونی و کناری ، نقش به سزایی در تصویر سازی حالات و صحنه های جنگ و انقلاب، دلاور مردی مردان عرصه¬ی جنگ و شهادت در جهت دفاع از نام و ناموس، ظلم ستیزی و خودباوری به شیوه ای زیبا و هنری ایفا نماید. این رساله در یک مقدّمه و پنج فصل به ترتیب به بررسی اوزان موسیقی، صور خیال، آرایش های معنوی و لفظی ، زیبایی های موسیقایی قافیه و ردیف و نتیجه گیری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: شعر، انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس، موسیقی شعر

Ph.D. Dissertation:

analysis of the music and poetry of islamic revolution holy defence

Revolution and sacred defense poetry view mirror of all the sympathies and affection, Joy and happiness, successes and failures in the form of an epic and Ghana have formed o the basis of Literary and artistic aesthetics. Poets in the field with real understanding of the revolution and war imagery and lyrical imaginative as well as the magnificent realm of the Iranian government and to stimulate and promote the special and general. The areas of poetry is well managed with full color and luster in the four valleys outer music, spiritual, internal and lateral imaging can play a role in moods and scenes of war and revolution men brave men to defend the arena of war and martyrdom in the name of honor, oppression and self-confidence to play beautiful and artistic way. The thesis of an introduction and five chapters to examine the rhythms of music, imagery, moral and verbal arrangements, the rhymes and musical beauty has concluded.

Keywords: Poetry, Islamic revolution, sacred defense, music lyrics