دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ام کلثوم صادق ابادی، ۱۳۹۴

فرهنگ بومی شهرستان جاجرم (تحلیل کاربردی فرهنگ بومی در شهرستان جاجرم)

امروزه اهمیت ادبیات عامه و ضرورت اهتمام برای گرد آوری ، ثبت و ضبط و بررسی و تحلیل آن ، بر پژوهشگران و فرهیختگان جامعه پوشیده نیست ، ادبیات عامه نه تنها بر شناخت اقوام و چهره ی واقعی و خلق و خوی و روانشناسی مردم ، آداب و رسوم چیستان ها ، لالایی ها و سروده ها و... اقوام و نواحی مختلف این سرزمین باستانی از اهمیتی ویژه برخوردار است بلکه سهمی به سزا در پاس داشت هویت و موجودیت فرهنگی مردم این مرز و بوم دارد. هدف جستار حاضر گرداوری و بررسی ادبیات عامیانه شامل : آداب و رسوم ، لالایی ها ، چیستان ها ، و ضرب المثل های شهرستان جاجرم است ، که با استفاده از روش میدانی و از طریق مصاحبه با گویش وران شهرستان یاد شده انجام شده است. نتیجه ی بررسی نشان می دهد که مردم این منطقه عین داشتن ویژگی های فرهنگی خاص خود از بسیاری جهات با اقوام دیگر ایران دارای اشتراکات و پیوندهای فرهنگی بسیار استوار است

کلیدواژه‌ها: جاجرم ، ادبیات عامیانه