دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید زاهدی، ۱۳۹۵

مالیّت داشتن مورد معامله از دیدگاه فقه و حقوق امامیه

چکیده: در حقوق موضوعه ایران، شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال، زیر بنای مهم سایر مباحث حقوقی است. در حقوق قرار دادها، موضوع قرار داد مال است و اگر موضوع قرارداد یا تعهد، ارزش مالی نداشته باشد، قرار داد باطل است. در معاملاتی که صورت می‌گیرد توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین از اهمیت برخوردار است. به همین منظور در فقه و حقوق و حتی در قانون مدنی برای صحت معاملات و مبادلات شرایطی ذکر شده است. از جمله این شرایط شروط عوضین است که یکی از آنها صدق عنوان مالیت عوضین می باشد که ماده 215 قانون مدنی به آن اشاره نموده است. در فقه اسلام اشیایی حرام شمرده شده که با توجه به منفعت خاصی که برای مردم داشته اند، دادو ستد و معامله آنها به لحاظ همان کاربرد ممنوع اعلام شده است اما امروزه استفاده های دیگری می توان ار آنها برد حال بحث بر سر آن است معامله اشیای مزبور به طور مطلق و در تمام زمان ها و مکان ها و برای تمام اشخاص ممنوع است یا اینکه معامله آنها در جهت خاص و نسبت به برخی اشخاص ممنوع است. کلید واژگان: مال، ملکیت، مالیت ، عوضین، معامله

کلیدواژه‌ها: