دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد معلمی، ۱۳۸۹

قلمرو وظایف و اختیارات رهبری

تردیدی نیست که امامت و رهبری ضامن تحقق و تداوم اسلام ناب محمدی (ص) و آرمانهای والای این آئین الهی است. ولایت فقیه از اساسی ترین اصول اعتقادی ، سیاسی و اجتماعی اسلام و رمز حیات جوامع اسلامی محسوب می شود، چرا که حفظ نظام و استمرار حکومت اسلامی مهمترین و اساسی ترین پایه دین است و همه ی فرائضو احکام در سایه ی آن محفوظ می ماند و بر آن اعتماد دارند و به برکت آن باقی و پایدارند. بوده و خداوند بر اساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب « ... فعل ا » موضوع ولایت فقیه هدایت جوامع بشری در عصر غیبت ، همان منصب امامت و ولایت معصومین (ع) را برای فقهای جامع الشرایط جعل و آنها را از سوی امامان معصوم (ع) منصوب به نصب عام کرده است. مردم علاوه بر التزام عملی به فرامین او ، باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند. قلمرو اختیارات ولی فقیه از چنان وسعتی برخوردار است که قادر به تأمین اهداف و وظایف برآمده از جهان بینی اسلامی است و حکومت اسلامی نیز ملزم به اجرا و سوق یافتن به آنهاست. ولی فقیه در تمامی شئون مربوط به حکومت دارای ولایت است و همه ی اختیاراتی که پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در زعامت امور جامعه داشتند ، فقیه جامع الشرایط نیز داراست . میان فقیه و پیامبر و معصومین در امر حکومت تفاوتی وجود ندارد و همه ی ایشان از اختیارات یکسانی برخوردار هستند ، چرا که ولایت فقیه ، تداوم حاکمیت ائمه می باشد.

کلیدواژه‌ها: حکومت ، ولایت ، مشروعیت ، اعلمیت ،وظایف و اختیارات