دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی کارگرفسنقری، ۱۳۹۷

مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعات در قبال جبران خسارت معنوی افراد در اثر نشر اخبار خصوصی هنرمندان

در دنیای کنونی به ویژه دهه‌های اخیر مطبوعات، نقش عمده‌ای در زندگی اجتماعی ما انسان‌ها داشته‌اند. این نقش هر روز پررنگ‌تر و مؤثرتر از قبل می‌شود به طوری که بعضاً مطبوعات می‌توانند اذهان عمومی را با تفکرات خود همراه سازند. با وجود اهمیت این نقش، مطبوعات و اصحاب آن فارغ از مسئولیت نیستند.تأثیرگذاری و نقش عمده‌ای که امروز مطبوعات در جامعه ایفاء می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. هرچه میزان تأثیرگذاری موضوعی بر حوزه اجتماع بیشتر باشد، علی‌القاعده باید برای آن موضوع و اصحاب مرتبط با آن مسئولیت قوی‌تری تعریف کرد. افراد متعددی از قبیل نویسنده، مدیر مسئول، صاحب امتیاز، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و … در امور مطبوعاتی دخیل هستند که هر کدام به فراخور وظایف و اختیاراتی که دارند، ممکن است دارای مسئولیت باشند. مسئولیت مدنی مطبوعات ناظر بر ضرورت جبران خسارت ‌هایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیرمتعارف یک نشریه به مخاطب وارد می‌شود

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ، اصحاب مطبوعات ، خسارت معنوی ، اخبار خصوصی هنرمندان

M.A. Thesis:

Civil liability of the press in relation to the compensation of individuals by publishing private artists news

In the current world, especially the recent decades of press, we have played a major role in our social life. This role becomes more intense and more effective than ever before, so that the press can sometimes bring public minds with their thoughts. Despite the importance of this role, the press and its associates are no responsibility. The influences and the major role that the press is playing in today's society is not at stake, as the press is called the fourth pillar of democracy. The greater the impact of the subject on the community, the more solidarity should be attributed to the subject and its affiliates. Several people, such as the author, manager, owner, reporter, publisher, distributor, etc., are involved in the press, each of which may have responsibilities in the exercise of their functions and powers. The civil liability of the press pertains to the necessity of compensating for the damage caused to the audience by the conventional or unconventional performance of a publication

Keywords: civil liability, press partners, spiritual damage, private artists' news